NP č.416 > FejetonVelká nedorozumění třetího druhuJan Stern

Sál akademie praskal ve švech. Na konferenci se tentokrát sjeli vědci z celé Alfa Centauri. Rozruch vyvolal nález na kosmickém tělese vyzdobeném podivnými hieroglyfy „PIONEER 10". Šlo o destičku, o níž převažovalo přesvědčení, že jde o poselství jakési vzdálené civilizace.

Sál akademie praskal ve švech. Na konferenci se tentokrát sjeli vědci z celé Alfa Centauri. Rozruch vyvolal nález na kosmickém tělese vyzdobeném podivnými hieroglyfy „PIONEER 10“. Šlo o destičku, o níž převažovalo přesvědčení, že jde o poselství jakési vzdálené civilizace. Vědci se však nemohli shodnout, co to vlastně kdosi na Alfa Centauri vzkazuje.

„Je to výhružka, to je jasné. Ta vztyčená pazoura je zřejmý signál útoku. U nás na kryptonských předměstích jsme tento chvat nazývali úder otevřenou dlaní. Používal ho zejména gang Tmavozelených slizounů,“ zahájil disputaci doc. Haw-king.

„Přeci nechcete tahat kryptonské problémy s pouliční kriminalitou na intergalaktickou úroveň, pane kolego, to snad nemyslíte vážně!“

„To jsou archetypy, pane doktore! Otevřená dlaň je symbolem útoku ve všech známých civilizacích. Archetypy, jak známo, vznikají vytěsněním do hyperprostoru...“

„Pavěda! Fuj!“

„Ale no tak pánové, takhle bychom se nikam nedostali.“

„Význam té rytiny je přeci okatě a ryze sexuální. Ne, já budu otevřený: je to pornografie! Copak nevidíte, že ti humanoidi jsou nazí? Cožpak nějaký inteligentní tvor chodí nahý? Nesmysl! Na všech planetách se inteligenti svlékají, jen když se chystají kopulovat, případně humidovat. No a ti dva na to jednoznačně jdou, dyť té samici to úplně kouká z očí.“

„Navíc to erektivní gesto, že. Souhlasím s vámi, doktore Froide. Podle mě je to vlastně cosi jako letáček bordelu: přileťte a my se svlíknem.“

„No tedy, mezi námi, tím zanedbatelným penisem se chlubí?“

„Možná mutace v důsledku kosmického záření, jim třeba přijde obří.“

„A co když jsou tak primitivní, že ještě ani nevynalezli šaty?“

„Vynaleznou stroj, co létá vesmírem, a nevynaleznou šaty? Ale prosímvás, pane kolego, vzpamatujte se.“

„Anebo tam maj prostě hic.“

„Každopádně jsou tak jako tak primitivní.“

„Na tom se snad shodujeme všichni, ale všimněte si prosím, že samec i samice jsou oba depilovaní. Anebo jim slezli chlupy z radiace. Otázka je, co je horší zpráva.“

„Vaše starosti bych chtěl mít, docente Ugle. Měl byste si radši všímat, že samice vůbec nemá poševní vchod! Tím mimochodem zcela padá bordelová teorie.“

„A co když je pochva srostlá s kloakou? Že zrovna vás to nenapadlo, inženýre...“

„Nechte si ty rasistické narážky, pane kolego. Nebo já začnu dělat narážky na tykadla! To by vám jistě také nebylo příjemné.“

„Já se za svá tykadla nestydím, pane kolego. Ostatně jsem rád, že mohu poznamenat, že i civilizace rytiny, jak se jí v odborném tisku začalo říkat, ač tykadly nedisponuje, uctívá tykadlového boha, který je jasně zaznačen v levém horním rohu plakety.“

„Búú! To už je moc! Pane předsedající, zasáhněte!“

„Každý má právo vyjádřit svůj názor. Buďme tolerantní, přátelé.“

„Tykadlový bůh! To by se jim hodilo. Zítra začne tvrdit, že civilizaci rytiny založila jejich zbloudilá kosmická loď a pozítří, že díky tomu mají nárok na její zásoby vodíku. Přitom je jasné, že symbol vlevo nahoře zobrazuje primitivní dopravní prostředek, dobře známý ze všech planet s vyšší gravitací. Chtějí nám sdělit, že tam mají gravitaci! Myslet aspoň jedním ze tří mozků, pane kolego!“

„Tak pánové dost, takto ne!“

„Aha, tak dvoukolák!“ (smích) „A ten dvoukolák se jakoby náhodou vznáší nad čím? Nu, co to podle vás je, docente? Mapka metra? Che che. Samozřejmě že jde o náboženský symbol známý ze stupně vývoje všech starých kultur, symbol, který docent Fiedler nazývá Vše vychází z Jednoho.“

„Z jednoho tykadla.“ (smích)

„Počkejte, co ty čárky na těch paprscích, co když je to něco jako písmo?“

„No, jestli mají písmo ze dvou čárek, tak jsou ještě primitivnější, než jsme si mysleli.“

„Tak pánové, klid. Musíme odhlasovat to doporučení Intergalaktické konfederaci. Předem upozorňuji, že hlasovat lze chapadly, tykadly i sekrecí nadledvinek. Tak tedy výbor doporučil tuto formulaci: „Tzv. 'rytina s naháči' je zjevně produktem civilizace na velmi nízké úrovni. Civilizace je poháněna sexuálními pudy, patrně je organizovaná náboženskými představami, možná je i agresivní. Vědecká rada v žádném případě nedoporučuje kontakt. Naopak doporučujeme humanitární misi, v níž by robotická posádka doručila civilizaci naháčů nějaké oblečení z veřejné celogalaktické sbírky. Kdo je pro? Všichni? Výborně.“

„No prosím, to bylo křiku, a máme to z krku. A teď na oběd!“

„Jen aby zas nebyly kolínka,“ pomyslel si doc. Haw-king, kterému představa té slizké centaurijské pochoutky úplně zkazila radost z publikace ve sborníku z prestižní konference.


autor / Jan Stern VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články z tohoto čísla

Zprávy z ulice / Tomáš Havlín > NP č.416 > Uličníci Také jste se na konci dubna zastavili na Karlínských farmářských trzích? Také se vám událo něco zvláštního? Leckterý nakupující se zde stal obětí skupinky zvláštních tvorů připomínajících bílé zakuklence. Ti si našli škodolibé zalíbení v poněkud nezvyklé činnosti. Občas se k nic netušícímu návštěvníkovi jen tak s úsměvem přidružili, občas stáli opodál a jindy zase napodobovali každý jeho pohyb nebo každé jeho slovo.     číst dále Dávkovat paniku / Filip Malý > NP č.416 > Pošli to dál Zděšený starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09) šikuje proti „novému" nápadu magistrátu zřídit v Praze aplikační místnosti pro narkomany, tzv. šlehárny.  číst dále Přístav věčného tuláka / Tomáš Havlín > NP č.416 > Uličníci Zdeněk Fenyk má boty toulavý. Čtyřicítka ale zaklepala na rameno, a tak zakotvil v Brně. Poslední rok prodává Nový Prostor před hotelem Slovan na Lidické. Říká, že se teď cítí svobodnější a ve volných chvílích rád hledí do středověku. Ostatně, býval řeholníkem u františkánů. číst dále Islandský gejzír / Redakce > NP č.416 > Téma čísla Island nemá vlastní armádu, spotřeba Coca Coly je zde nejvyšší na hlavu a jako v jediné zemi na světě spolu s Faerskými ostrovy zde nežijí komáři. může být Island ještě zajímavější? číst dále
celý archiv