Bonusový klub prodejců Nového Prostoru

Co je motivační program prodejců NP?
Bonus klub funguje od roku 2018. Za tu dobu jsme společně s dárci splnili 441 přání za 1 283 937 Kč. Nejčastěji si prodejci přejí příspěvek na zaplacení ubytování, které tvoří jejich nejvyšší měsíční výdaj. Díky příspěvku si prodejci také dokáží vytvořit finanční rezervu, kterou mohou využít na nenadálé náklady a tím se dokáží vyhnout dluhové pasti. Další příspěvky jdou na zdravotní pomůcky, vybavení domácnosti, příspěvky na MHD nebo oblečení a obuv. 

Jak to funguje?
Prodejce je zařazen do Bonus klubu v případě, že prodává časopis NP déle než čtrnáct dní, plní si své povinnosti a dodržuje pravidla sociální služby. Dárce pak může přispět vybranému prodejci na přesně určený výdaj, nebo mu pomoci splnit jeho přání. V případě, že se na účtu prodejce podaří shromáždit potřebný obnos, peníze vybereme a předáme šťastnému prodejci. Společně s ním a pod dohledem sociálního pracovníka pak také věc pořídíme a vše fotograficky zaznamenáme. V případě, že je cíl dosažen, prodejce se stránce již nezobrazuje a aktuálně jsme v procesu vyřizování příspěvku (objednání, nákup). Prodejce se znovu na stránkách objeví, až má nastaven cíl nový.

Jak mohu pomoci konkrétnímu prodejci?

Bonus klub NP byl oceněn:
v roce 2019 na světové konferenci INSP jako nejlepší sociální projekt

cena
v roce 2020 Cenou Fóra dárců - 2. místo v kategorii: Sbírkový projekt

cena INSP

Vážíme si, že nám pomáháte v naší systematické práci s prodejci. Když na webových stránkách svého oblíbeného prodejce nevidíte, znamená to, že není členem nebo už své příspěvky obdržel. Prosíme Vás tedy, abyste své příspěvky adresovali lidem, kteří jsou členy Bonus klubu, nebo přispěli všem prodejcům na sbírkový účet. Z těchto peněz financujeme ubytování, dopravu, úhradu odborných služeb, úhradu vzdělávacích a ostatních akcí, potraviny, motivační odměny, příspěvky na sprchu. Dále pak náklady spojené s provozem sociální služby sociální rehabilitace. Žádáme Vás tímto, abyste na sbírkový účet nezasílali finance prodejcům, kteří nejsou členy Bonus klubu. Dochází tak k narušování naší systematické práce a pilířů bonusového programu.

 

Prodejce, kterého na webových stránkách nenajdete, můžete podpořit nákupem předplatného časopisu nebo zakoupením výrobků z rukodělných dílen. Ty najdete na  našem eshopu. Děkujeme!