NP č. 297 | Láska k životu prochází žaludkem

Titulní strana

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

Představte si, že před sebe položíte dvě stejné suroviny. Mám na mysli suroviny opravdu základní, například jeden druh masa. Budou mít podobné, ne-li shodné datum trvanlivosti, rovnocenný druh obalu a přesto při bližším zaostření najdou vaše smysly celou řadu rozdílů. Kromě odlišného výrobce objevíte třeba i jinou barvu či alespoň barevný odstín a váš čichový aparát odhalí výrazně odlišnou vůni.

Že se jedná o banální, všeobecně známu situaci? Možná máte pravdu, nicméně si ji stejně neodpustím nedoplnit o jedno podobně zřejmé konstatování - přímá rovnice mezi jídlem, chutí či hladem se za poslední desetiletí poněkud zkomplikovala.

Nastala doba, kdy si patřičně rozmýšlíme, co vlastně vložit do úst. Ne každý si už je dnes totiž nechá zacpat vlašským salátem a několika rohlíky. Právě naopak: stále více lidí dnes pečlivě přemýšlí o tom, co ještě bez výčitek vůči sobě samému i svému okolí může pozřít a co už je pro ně za hranicemi stravitelnosti. Dříve tolik vyzdvihovaný „dobrý strávník", který vezme zavděk vším, co se mu předhodí, dnes patří málem mezi ohrožené druhy.

Potřeba původně fyziologická přerostla do potřeby poněkud vyšší. Z jídla se stal v našem životním prostoru novodobý strašák, navzdory tomu, že ho máme oproti jiným končinám na tomto světě dostatek. To, jak se stravujeme a zacházíme s jídlem, pak v něčem začalo symbolizovat i náš vztah k životu. Ne náhodou upozorňuje autorka jednoho ze tří textů věnovaných v tomto čísle hlavnímu tématu na blízkost slov požít a prožít. Jídlo je rozhodně populární téma, a tak jsme se snažili, aby jej každý z textů uchopil buď nevšedně, anebo přinesl nějaké méně známé informace.

Nakonec jedna příjemná zpráva - Nový Prostor v lednu rozšířil skupinu svých partnerů o obchod Futurista, který se zaměřuje na podporu mladého alternativního umění a designu. Doufáme, že naše budoucí spolupráce bude natolik kreativní, že se nám ji povede zpřítomnit i na stránkách našeho časopisu.

 

Přeji vám příjemné čtení!

 

Veronika Hrdinová

Boj o dírku (Jan Jirák)
Jezte kravince, miliony much se nemohou mýlit (Ivo Bystřičan)
Láska k životu prochází žaludkem (Marcela Zoufalá)
Bio... Nebio... Bio! (Alice Dvorská)
1946 - Začátek studené války (Petruška Šustrová)
Děti, co házejí svačinami (Rozálie Kohoutová)
Hledám partnerku. Zn. mám mentální hendikep (Markéta Zámostná)
Neváhám trpět znova - rozhovor s Mirkem Kovaříkem (Eva Bořutová)
Crew Against People (Lenka Vítková)
Tichounké dopisy z vřavy (Tereza Marečková)
Amélie z šenku (Vojtěch Lindaur)
Poslušný syn matky Británie (Petr Šourek)
Nadějné vyhlídky i zklamaná očekávání Východních příslibů (Dominika Prejdová)
Uličníci (Eva Bořutová)
Neobyčejný život Jamieho Oliviera (Martin Hruban)