Redakční koncepce Nového Prostoru

 

Redakční koncepce Nového Prostoru

Posláním redakce je vytvářet atraktivní periodikum, které prodejcům zajistí legitimní příjem, ze kterého si mohou hradit náklady na bydlení a živobytí. Úkolem redakce je čtivým způsobem přinášet alternativní pohledy na společenská, kulturní, ekologická a lidskoprávní témata a přinášet nejen reportáže ze světa, ale i rozhovory se zajímavými osobnostmi. Dáváme prostor a příležitost mladým autorům, ale spolupracujeme také i s renomovanými novináři a osobnostmi českého mediálního světa.

 

Součástí koncepce jsou také pravidelné rubriky, mezi které patří:

Fejeton Jana Sterna; Jiné čtení Matrina Sellnera o zkušenostech s dětmi s poruchou autismu; Glosu Petra Harazina, frontmana skupiny Nebe; článek o vědě ve spolupráci s Českým rozhlasem Dvojkou; rozhovor se známou osobností a nechybí ani hlavní téma, které poskytuje různé pohledy na věc. Důležitou částí časopisu je sekce o prodejcích, kde informujeme o sociálních tématech spojených s bezdomovectvím a jinými společenskými jevy. Nechybí ani VIP rozhovor našeho prodejce a známé osobnosti nebo představení životních osudů našich prodejců v rubrice prodejní místo. Závěrečná část časopisu je věnována vzdělávání, ale i oddychu. Čtenáři zde naleznou stránku o zdraví a astrologii; stránku pro pejskaře, kterou vytváříme s organizací Helppes; dětskou stránku se skřítkem Enpíkem a jeho kamarádem beránkem Bertíkem; anglickou stránku, která čerpá z příspěvků našich zahraničních streetpaperových sourozenců. Časopis uzavírají sudoku, křížovky a oblíbený strip Arnošti.

 

Spolupracujeme:

HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.

Český rozhlas Dvojka

 

 

UPOZORNĚNÍ, PŘECHÁZÍME NA MĚSÍČNÍ PERIODICITU

Loňský rok byl pro nás všechny velkou zatěžkávací zkouškou. Na podzim, po druhé vlně, jsme se museli vyrovnat s propadem prodeje o dvacet pět procent, tím jsme se dostali pod ekonomickou udržitelnost. Museli jsme udělat zásadní rozhodnutí, abychom případné další vlny koronaviru přečkali. Proto jsme se rozhodli, že přejdeme na měsíční periodicitu. Ta nám umožní jednak prodat více časopisů, ale zároveň nám pomůže snížit výrobní náklady. Měsíčník je zatím plánován do konce srpna a doufáme, že budoucí situace nám dovolí se opět vrátit ke čtrnáctideníku. V případě, že se prognózy zlepší a my se dokážeme s koronavirem účinně vypořádat, jsme připraveni ediční plán vrátit do původního dvoutýdenního režimu.

Podporují nás

Děkujeme našim donátorům za jejich podporu.

MPSV
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Jihomoravský Kraj
Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové
Nadační fond pomoci Karla Janečka
Nadační fond Avast
Nadační fond Bez Domova