Redakční koncepce Nového Prostoru

Redakční koncepce Nového Prostoru

Posláním redakce je vytvářet atraktivní periodikum, které prodejcům zajistí legitimní příjem, ze kterého si mohou hradit náklady na bydlení a živobytí. Úkolem redakce je čtivým způsobem přinášet alternativní pohledy na společenská, kulturní, ekologická a lidskoprávní témata a přinášet nejen reportáže ze světa, ale i rozhovory se zajímavými osobnostmi. Dáváme prostor a příležitost mladým autorům, ale spolupracujeme také i s renomovanými novináři a osobnostmi českého mediálního světa.

 

Součástí koncepce jsou také pravidelné rubriky, mezi které patří:

Fejeton Jana Sterna; Jiné čtení Matrina Sellnera o zkušenostech s dětmi s poruchou autismu; Glosu Petra Harazina, frontmana skupiny Nebe; článek o vědě ve spolupráci s Českým rozhlasem Dvojkou; rozhovor se známou osobností a nechybí ani hlavní téma, které poskytuje různé pohledy na věc. Důležitou částí časopisu je sekce o prodejcích, kde informujeme o sociálních tématech spojených s bezdomovectvím a jinými společenskými jevy. Nechybí ani VIP rozhovor našeho prodejce a známé osobnosti nebo představení životních osudů našich prodejců v rubrice prodejní místo. Závěrečná část časopisu je věnována vzdělávání, ale i oddychu. Čtenáři zde naleznou stránku o zdraví a astrologii; stránku pro pejskaře, kterou vytváříme s organizací Helppes; dětskou stránku se skřítkem Enpíkem a jeho kamarádem beránkem Bertíkem; anglickou stránku, která čerpá z příspěvků našich zahraničních streetpaperových sourozenců. Časopis uzavírají sudoku, křížovky a oblíbený strip Arnošti.

Redaktoři

Mariana Petřáková

Mariana Petřáková

petrakova@novyprostor.cz
Julie Šafová

Julie Šafová

safova@novyprostor.cz
Alžběta Holcová

Alžběta Holcová

holcova@novyprostor.cz
Jiří Blatný

Jiří Blatný

blatny@novyprostor.cz
Šárka Vlasáková

Šárka Vlasáková

vlasakova@novyprostor.cz
Anna Sochorová

Anna Sochorová

sochorova@novyprostor.cz
Magdalena Maňáková

Magdalena Maňáková

manakova@novyprostor.cz
Eliška Krátká

Eliška Krátká

kratka@novyprostor.cz
Kateřina Zemanová

Kateřina Zemanová

Alžběta Ruschková

Alžběta Ruschková

alzbeta.ruschkova@novyprostor.cz
Monika Dvořáková

Monika Dvořáková

sefredaktorka@novyprostor.cz

Posláním časopisu Nový Prostor je dát lidem bez domova hlas, veřejnost informovat o příčinách bezdomovectví a tím napomáhat k bourání předsudků o osobách bez přístřeší. Přinášíme alternativní pohled na společenská, kulturní, ekologická a lidskoprávní témata. Spolupracuejeme s renomovanými autory a dáváme příležitost mladým začínajícím žurnalistům.

Podporují nás

Děkujeme našim donátorům za jejich podporu.

MPSV
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Jihomoravský Kraj
Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové
Nadační fond pomoci Karla Janečka
Nadační fond Avast
Nadační fond Bez Domova
Welcome to the Jungle