NP č. 616 | Plýtvání

Tématem aktuálního čísla je plýtvání. Nejprve se podíváme na to, jak spolek Zachraň jídlo
usiluje o společenskou změnu v přístupu k plýtvání potravinami. Přibližně třetina všech celosvětově vyprodukovaných potravin totiž končí v koši. Na každého Evropana připadá až 115 kg vyhozeného jídla za rok. Nezůstaneme ale jen u potravin. V dalším článku rozebereme také plýtvání textilem. Tento globální problém má vážné důsledky pro životní prostředí, ekonomiku a ovlivňuje i sociální aspekty života společnosti. Na světě se každý rok vyrobí zhruba přes 100 miliard kusů oblečení. Celosvětově se textil ale daří zrecyklovat jen přibližně z 12 %. V neposlední řadě se zaměříme také na plýtvání časem, což je v moderní společnosti obecně považováno za nežádoucí nešvar. Co když ale příležitostné nicnedělání produktivitě naopak pomáhá? Nebo se o plýtvání vlastně vůbec nejedná?


V části o prodejcích se můžete těšit na rozhovor brněnského prodejce Miroslava se zástupkyněmi divadla Husa na Provázku nebo na fotoreportáž z rukodělných dílen.