NP č. 547 | Homeless ples

Titulní strana

Když jsme vloni tohle dobou seděli s kolegy na poradě a přemýšleli o obrysech letošní oslavy dvaceti let Nového Prostoru, po iks zavržených nápadech se ozvalo nesmělé – a co udělat ples na Žofíně? Takový... homeless ples! Ozval se pobavený smích, který plynule přešel ve vědoucí ticho. To je ono! A my si na 13. 12. 2019 zarezervovali Žofín.

 

Na den přesně po dvaceti letech od vyjití prvního vydání našeho časopisu se lidé, kteří měli v životě smůlu, sejdou s těmi šťastnějšími. Pod jednou střechou, stejně oblečeni, připraveni spolu tančit, konverzovat, bavit se a slavit. Ale do té chvíle zbývá ještě několik týdnů a je toho ještě třeba hodně zařídit.

 

Zvlášť pro naše prodejce, čehož se zčásti ujali i naši čtenáři, kteří jim pomáhají třeba shánět společenský oděv. Nabízejí se nám milí lidé s tím, že našim prodejkyním pomohou třeba s make-upem nebo s hodinami tance (za což jsme rádi i my v redakci) a naši VIP přátelé krom vystoupeních na plese chystají prodejcům všemožná drobná, často osobní překvapení. Jako třeba když se Emma Smetana podělila s prodejkyní Angelikou o své červené společenské šaty a kožené psaníčko po tetě z Německa.

 

 

Už přípravy na ples nám naznačují, že Žofín jsme zvolili správně. Probudilo to přesně tu pospolitost a svornost a mezilidskou slušnost, díky které Nový Prostor přežil dvacet let. Tohle číslo jsme koncipovali jako plesový speciál, ve kterém jsme si dali za úkol co nejvěrněji zachytit neopakovatelné momenty příprav žofínského plesu. Tohle číslo by mělo sloužit nejen jako pozvánka na ples, ale také by mělo posloužit jako důkaz toho, jakou vlnu úžasné energie a nadšení přípravy na Homeless ples vyvolaly nejen mezi našimi prodejci, ale i mezi vámi, čtenáři a podporovateli, kterým není svět kolem lhostejný.

náhled
náhled
náhled