NP č. 615 | Objevy

Tímto vydáním otevíráme již pětadvacátý společný rok, ve kterém se budeme věnovat spoustě zajímavých témat. Čekají vás čísla zaměřená na plýtvání, fantazii, květiny, nostalgii nebo naše nitro. V tomto prvním vydání roku 2024 ovšem budeme společně objevovat. Když Kryštof Kolumbus omylem přistál u břehů Ameriky a Neil Armstrong poprvé vkročil na Měsíc, stali se součástí dlouhého řetězce objevů, které výrazně ovlivnily běh lidských dějin. Podíváme se na klíčové vynálezy a myšlenky jednotlivých historických období a odhalíme, jak utvářely naši minulost a formují naši současnost i budoucnost. Zaměříme se také na objevy, které nejsou dílem snahy, ale naprosté náhody – jako třeba život zachraňující penicilin či detektor kouře.