Denní centra

Služby pro prodejce jsou poskytovány ve dvou denních centrech:

 

Denní centrum Praha

Adresa: Řeznická 14, Praha 1

Otevírací doba: pondělí–pátek od 8-11 a 13-16 hodin.

Telefon: 222 233 309

Email: vydejna@novyprostor.cz

 

Denní centrum Brno

Adresa: Příční 4, Brno

Otevírací doba: pondělí–pátek od 8-11 a 13-14 hodin.

Telefon: 545 217 297

Email: dcbrno@novyprostor.cz

 

Denní centra slouží jako zázemí pro prodejce a sociální pracovníky. Prodejci si do denního centra dochází nakupovat časopisy nebo na schůzky se sociálními pracovníky, v rámci kterých sestavují individuální plán a pracují na zlepšení své osobní situace. V Praze i v Brně mají prodejci k dispozici kuchyňský kout, ve kterém se jednou měsíčně konají kurzy vaření. Prodejci také mohou využít pračku se sušičkou a uzamykatelné bezpečnostní schránky. V Praze i v Brně mají prodejci k dispozici také počítač s připojením k internetu.

 

Pro prodejce se v denních centrech pořádají také sociálně aktivizační kurzy. V Praze si prodejci mohou vybrat kurz rukodělných dílen, na kterém se vyrábí výrobky jako svíčky, mýdla nebo voňavé sáčky. Výrobky jsou poté k dostání na našem eshopu. V pražské i brněnské nabídce je také kurz vaření, kde se prodejci učí vařit jednoduchá a zároveň výživově hodnotná jídla nebo počítačový kurz. Pro pražské prodejce je k dispozici také kurz anglického jazyka, který prodejci mohou využít při komunikaci s cizinci na svých prodejních místech. Brněnští prodejci se mohou přihlásit na kurz prodejních technik, kde prodejci sdílí svoje tipy na lepší prodej.

Na podzim roku 2022 prošlo pražské denní centrum rekonstrukcí. Malovalo se, měnila se podlaha, zrekonstruoval se prodejní pult. Proměnou prošla také kontaktní místnost, která slouží k setkávání prodejců se sociálními pracovníky.

 

Pravidla denního centra: střízlivost (nebýt pod vlivem alkoholu či jiných drog), zákaz agrese (slovní i fyzické), zákaz nošení zbraní do denního centra.

 

Další podpůrné projekty pro naše uživatele/prodejce:

Oběd pro dalšího

Projekt odstartoval v roce říjnu 2015. Za první rok fungování bylo rozdáno 1094 obědů celkem. Oběd pro dalšího stojí 90 Kč a hosté ho najdou jako samostatnou položku na menu ve všech pražských Lokálech. Každý host jej může zakoupit a Lokál ho pak v podobě poukázky předá Novému Prostoru. Sociální pracovníci pak těmito poukázkami odmění prodejce, kteří si jídlo zaslouží jako motivační odměnu. Poukázka na oběd také pomáhá v prvních dnech nováčkům, kteří často bývají v krizové situaci. Za poukázku pak v Lokále dostanou teplý oběd a domácí limonádu. Od října 2016 se projekt také rozšířil do Brna. Restauraci Lokál děkujeme za podporu našich prodejců.

Zlevněné jízdné MHD pro pražské prodejce

Dopravní podnik hlavního města Prahy vyhověl žádosti Nového Prostoru poskytl slevu na jízdné pro prodejce časopisu. Od podzimu 2015 mohou prodejci využívat zlevněné jízdné. Měsíční kupón v hodnotě 550,- Kč získají za 100,- Kč. Rozdíl hradí formou daru firma ROPID, které tímto děkujeme za podporu.

Sbírka Nového Prostoru

Z příspěvků od veřejnosti hradíme: jednorázové příspěvky na aktuální potřeby prodejců (např. úhrada ubytování, nákup léků, přípěvek na cestu do trvalého bydliště za účelem návštěvy ÚP, pořízení fotografie na OP, nákup ošacení, bot), dále volnočasové aktivity (letní opékání špekáčků, vánoční večeře, vědomostní soutěže, výlety), potraviny, pitný režim, motivační odměny, příspěvky na sprchu. Pokud chcete pomoci a přispět na projekty, které připravujeme pro lidi bez přístřeší a lidi v těžké životní situaci, můžete zaslat svou finanční pomoc přímo na náš sbírkový účet: 340 307 2379/0800.

Sbírkový účet Nového Prostoru

Přispějte na projekty, které připravujeme pro lidi bez přístřeší a lidi v těžké životní situaci, zasláním finanančního příspěvku na náš sbírkový účet. Pomůžete tak prodejcům NP vést důstojný život!
Bankovní spojení:

340 307 2379/0800.

Ze sbírkového účtu financujeme: ubytování, dopravu, úhradu odborných služeb (psycholog, právník apod), úhradu vzdělávacích a ostatních akcí, potraviny, pitný režim, motivační odměny, příspěvky na sprchu. Dále pak náklady spojené s provozem sociální služby sociální rehabilitace.
Děkujeme za Váš příspěvek!

Podporují nás

Děkujeme našim donátorům za jejich podporu.

MPSV
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Jihomoravský Kraj
Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové
Nadační fond pomoci Karla Janečka
Nadační fond Avast
Nadační fond Bez Domova
Welcome to the Jungle