NP č. 309 | Bezdomovci, do akce!

Titulní strana

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tak už je to jasná zpráva: bezdomovci zmizí z pražských ulic. Na stole je magistrátní akční plán, který zatočí s bezdomovectvím. Do akce je povolána speciální jednotka městských strážníků, horká linka, tým čističů - a také spolupracující lékaři a sociální pracovníci a rovněž software evidující všechny potřebné informace. Nasazeny budou miliony z městské kasy i zkušenosti ze zahraničních velkoměst. Bezdomovectví, té skvrně na kráse naší metropole, odzvoní.
Jen škoda, že ještě nevíme, kam se všichni ti bezdomovci podějí. Podle posledního sčítání (podle mnoha názorů podhodnocujícího) jich je v ulicích Prahy 1811, lůžek pro ně je ale jen 793. Sociální bydlení jim město nenabízí, nocleháren je málo. Nebo že by se zase jednou jednalo o pseudořešení, jako už tolikrát, když se ohlašovala nějaká iniciativa vůči bezdomovcům? Je důležité si akčního plánu všímat, říká nám totiž něco velmi podstatného o tom, jak město postupuje vůči svým obyvatelům. Co se na bezdomovcích naučíš, na ostatních Pražanech jako když najdeš.
Měli bychom se ovšem také představit jako nová redakce. V posledním editorialu vás naši předchůdci připravili na to, že budeme ideologičtí. Musíme vás bohužel zklamat, čtrnáct dní čekání a nic: k žádné ideologii se nehlásíme. Chceme ale být redakce aktivní, vstupující do veřejných diskuzí zejména v takových tématech, které se bezprostředně týkají biotopu našeho časopisu: ulice. Nebudeme skrývat svůj názor za přelud vyváženosti, ale ani z něj nechceme mít překážku pro otevřenost. Rádi bychom zachovali vše dobré z práce minulé redakce, ale zároveň dali větší důraz na soustavnější sledování sociálních témat. Rovněž chceme spíše objevovat nové, nezavedené autory než dávat soustavně prostor těm, které už znáte z denního tisku.
Nepříliš kolegiální varování před údajnou ideologičností vydavatele a potažmo nové redakce má ale dobrý důsledek - přiměje vás k ostražitému čtení. Říká se, že novináři jsou „hlídacími psy" různých nepravostí, pravdou ale také je, že čtenáři mají být hlídacími psy svých novinářů. Když se vám něco nebude líbit, dejte vědět. Jsme tu pro naše prodejce a právě tak pro vás.
Alexandr Budka
Andrea Novotná

 

 

Hlavní téma: Bezdomovci, do akce!

Referát: Slovensý hip hop