NP č. 623 | Závislosti

Tentokrát se budeme věnovat závislostem. Závislost má mnoho tváří a podob, v podstatě může vzniknout na čemkoliv. Často ji ale chápeme špatně – jako selhání charakteru, lenost nebo nedostatek vůle. Když se na celý mechanismus podíváme zblízka, zjistíme, že stěžejní roli hrají přirozená biologie mozku a to, jaké nám byly rozdány životní karty. V jednom z článků se budeme věnovat zkušenostem pečujících matek s pitím alkoholu na rodičovské dovolené – právě v důsledku velkých změn v období mateřské a rodičovské dovolené jsou v kontextu nadměrného užívání alkoholu ženy ve velmi zranitelné pozici. Zaměříme se také na workoholismus, závislost na sportu nebo na digitálních technologiích. Nakoukneme rovněž do světa zvířat – zalíbení v návykových látkách nenacházejí pouze lidé, ale i mnozí obyvatelé zvířecí říše. Povzneseného stavu dosahují třeba požíráním kvašeného ovoce, jedovatých rostlin, hub i dalších živočichů, ze zvířat chovaných v zajetí se pak mohou stát i notoričtí kuřáci.