Prodejci a prodejní místa

Kdo jsou prodejci Nového Prostoru?

Naši prodejci jsou lidé v obtížné sociální situaci, lidé bez majetku, bez domova, bez dokladů, ale s vůlí získat finanční prostředky k pokrytí základních potřeb legální, tedy poctivou cestou. Škála jejich životních příběhů je překvapivě široká, od hloupých úrazů přes podnikatelské krachy až po vleklá citová strádání všeho druhu. Pestré a často neuvěřitelné souhry náhod s drtivými následky, pod nimiž by většina z nás šťastnějších padla beznadějně na lopatky.
Jako uživatel sociální služby se může zaregistrovat každý, kdo dosáhl šestnácti let. Nemusí mít ani občanský průkaz, stačí náhradní doklad. Během registrace je zájemci vystaven průkaz prodejce časopisu Nový Prostor s fotografií a registračním číslem. Součástí průkazky je také měsíční kupón s přiděleným prodejním místem. Následně se seznámí s kodexem prodejce (souborem základních pravidel správného pouličního prodeje) a s interními předpisy organizace. Poté vyráží s pracovně zkušenějším kolegou do terénu. Nováček se naučí prodejní techniky a jak komunikovat se zákazníky. První tři výtisky časopisu Nový Prostor dostane nováček zdarma, další si nakupuje za polovinu prodejní ceny. Při současné ceně časopisu to znamená, že z každých investovaných pětadvaceti korun získá padesát.
První čtrnáct dní se zájemce stává „nováčkem“. Nováčkovské období je zkušební fází, kdy nováček zjišťuje, jak mu jde prodej a jak mu vyhovuje spolupráce s námi. Pokud se práce daří a nováček chce pokračovat, nic mu nebrání vstoupit po ukončení nováčkovského období do řad našich „prodejců“. S prodejcem, který opakovaně porušuje pravidla, je možné ukončit spolupráci na základě interního předpisu Postup při porušování pravidel.

KODEX PRODEJCE

  1. Budu prodávat s prodejní vestou NP (toto neplatí pro nováčky, kteří jsou opatřeni páskou „JSEM V ZÁCVIKU“), dále s platným průkazem opatřeným registračním číslem a mou fotografií, který budu při prodeji nosit na viditelném místě.
  2. Budu prodávat pouze na svém přiděleném prodejním místě uvedeném na kuponu průkazky. Budu prodávat časopisy pouze s číslem, které mám přidělené a uvedené na své průkazce.
  3. Nebudu vědomě prodávat časopisy neregistrovaným prodejcům nebo je jinak podporovat.
  4. Nebudu prodávat jiné zboží nebo časopisy současně s časopisem Nový Prostor.
  5. Nebudu páchat kriminální nebo přestupkovou činnost, pokud jsem viditelně označen průkazem prodejce nebo mám-li s sebou časopisy.
  6. Budu dodržovat zásady správného prodeje, abych nepoškodil ostatní prodejce nebo dobré jméno časopisu a organizace: nekouřit, nežebrat, nezdržovat, nebýt po dobu prodeje pod vlivem drog nebo alkoholu, správně a poctivě vracet peníze, nenadávat či vyhrožovat.
  7. Budu dodržovat dobré vztahy se zaměstnanci organizace. Nebudu obtěžovat ostatní prodejce časopisu Nový Prostor a vyvolávat konflikty.

Nový Prostor zakoupíte od prodejců na jejich určených prodejních místech v uliciích těchto měst:

Jak správně nakupovat Nový Prostor aneb ochrana proti falešným prodejcům

Při nákupu prosím zkontrolujte, zda má na sobě prodejce pracovní oděv platnou průkazku s kuponem na daný měsíc a vyznačeným prodejním místem a na časopise je vyražené číslo, které je shodné s číslem na průkazce. V Praze nesmí prodejce prodávat v placeném prostoru metra.

 

více informací

Jak vypadá platná průkazka

Jak podle průkazu poznáte, že před vámi skutečně stojí řádný prodejce Nového Prosotoru?
Průkazky mají ochranné prvky proti falšování průkazu a každý platný průkaz musí obsahovat: fotografii (vždy s červným pozadím), křestní jméno prodejce, číslo prodejce, telefonní kontakt na výdejnu Nového Prostoru která průkaz vydala.


Prosíme, věnujte pozornost ochranným prvkům na průkazkách a ujistěte se, že kupujete časopis od řádného prodejce, který dodržuje pravidla naší sociální služby.


Pokud na falešného prodejce narazíte, volejte prosím Městskou Policii na číslo 156 nebo telefonní číslo Nového Prostoru 608 259 039. Děkujeme.

 

Další podpůrné projekty pro naše uživatele/prodejce:

Oběd pro dalšího

Projekt odstartoval v roce říjnu 2015. Za první rok fungování bylo rozdáno 1094 obědů celkem. Oběd pro dalšího stojí 90 Kč a hosté ho najdou jako samostatnou položku na menu ve všech pražských Lokálech. Každý host jej může zakoupit a Lokál ho pak v podobě poukázky předá Novému Prostoru. Sociální pracovníci pak těmito poukázkami odmění prodejce, kteří si jídlo zaslouží jako motivační odměnu. Poukázka na oběd také pomáhá v prvních dnech nováčkům, kteří často bývají v krizové situaci. Za poukázku pak v Lokále dostanou teplý oběd a domácí limonádu. Od října 2016 se projekt také rozšířil do Brna. Restauraci Lokál děkujeme za podporu naši prodejců.

Zlevněné jízdné MHD pro pražské prodejce

Dopravní podnik hlavního města Prahy vyhověl žádosti Nového Prostoru poskytl slevu na jízdné pro prodejce časopisu. Od podzimu 2015 mohou prodejci využívat zlevněné jízdné. Měsíční kupón v hodnotě 550,- Kč získají za 100,- Kč. Rozdíl hradí formou daru firma ROPID, které tímto děkujeme za podporu.

Sbírka Nového Prostoru

z příspěvků od veřejnosti hradíme: jednorázové příspěvky na aktuální potřeby prodejců (např. úhrada ubytování, nákup léků, přípěvek na cestu do trvalého bydliště za účelem návštěvy ÚP, pořízení fotografie na OP, nákup ošacení, bot), dále volnočasové aktivity (letní opékání špekáčku, vánoční večeře, vědomostní soutěže, výlety), potraviny, pitný režim, motivační odměny, příspěvky na sprchu. Pokud chcete pomoci a přispět na projekty, které připravujeme pro lidi bez přístřeší a lidi v těžké životní situaci, můžete zaslat svou finanční pomoc přímo na náš sbírkový účet: 340 307 2379/0800.

Vybavení pro internetovou kavárnu NP a kurzy práce na PC byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Výbor Dobré Vůle – Nadace Olgy Havlové nás v roce 2020 podpořil finanční částkou 34.514,- Kč určenou na nákup počítačů pro prodejce v rámci internetové kavárny a kurzů práce na počítači, které pro prodejce vedou naši sociální pracovníci. V rámci internetové kavárny mohou prodejci počítač využívat pro vyřizování e-mailů, hledání práce, vyhledávání užitečných informací, komunikace s úřady nebo komunikovat prostřednictvím sociálních sítí. Notebook je určen pro přímou práci sociálních pracovníků s prodejci, kde se učí základům práce na PC a programy MS Office a používat internet.

Chci pomoci konkrétním lidem bez domova a v nouzi

Podívejte se profily našich nejlepších prodejců, kterým nechybí zodpovědnost a poctivost, ale chybí jim zázemí, oblečení, obuv nebo nějaká speciální pomůcka, aby se mohli cítit spokojeně a žilo se jim lépe. Našim prodejcům můžete přispět na jejich konkrétní potřeby nebo přání.
Chcete se o jejich osudu dozvědět víc? Děkujeme všem dárcům.