NP č. 311 | Celebrity z provincie

Titulní strana

Vážení čtenářky, vážené čtenářky,

všechna sláva - polní tráva, praví přísloví. Zdá se ale, že než se sláva změní v trávu, je zatraceně důležitá. Slavní se na nás dnes koukají z každého rohu - jsou na plakátech, v novinách, časopisech, všude. Puberťáci je napodobují

a svou vzpouru proti rodičům prožívají tak, že si k uctívání vyberou takovou celebritu, kterou tatínek není s to pochopit, ale která jim ve skutečnosti předá tatínkovy hodnoty. Prožíváme jejich životy místo svých vlastních; bulvár nás

přitom pohotově zahrne podrobnostmi. Důvěrně své slavné známe - a proto je také důvěrně oslovujeme

křestními jmény nebo zdrobnělinami. Zároveň nás nekonečně převyšují. Stali se našimi intimně blízkými božstvy.

Právě proto jsme se rozhodli na celebrity zaměřit i my. Na obálce se snažíme ukázat, jak prazvláštní je způsob, kterým se o celebritách informuje. Nepřipadne vám nějaké divné, pokud se obdobně píše o obyvatelích smyšlené české vesnice?

V tomto čísle nenajdete perličky ze života slavných, zasvěcené informace z jejich ložnic či rautů. Namísto toho se pokusíme o věcný pohled na to, jak celebrity ovlivňují náš život (s. 7-8), jak je média vytvářejí (s. 9) a jaké na

sebe berou různé podoby (s. 10-11).

Věříme ale, že stranou Vašeho zájmu nezůstanou ani ostatní rubriky. Dějiny přítomnosti jsou propojeny s hlavním tématem - zabývají se negativní stránkou popularity politických vůdců (s. 12-13). Reportáž ukazuje tíživou situaci

chudých nájemníků, především Romů, ale stále více všech nemajetných (s. 14-15). Vracíme se také k historii akcí svobodné teknokultury, proslulých Czechteků (s. 16-17). A o rozhovor jsme tentokrát požádali osobnost, která vyvolává

velmi protikladné reakce: pro některé vědec posouvající hranice možného, pro druhé šarlatán. Stanislav Grof, první český experimentátor s LSD a objevitel metody holotropního dýchání, Vám mimo jiné vysvětlí, proč podle jeho názoru

čeká psychologii podobná revoluce, jakou vnesl Einstein do newtonovské fyziky (s 18-20).

Krásný zbytek léta Vám přejí

Alexandr Budka, Andrea Novotná a Zuzana Brodilová