NP č. 538 | Homeless bedekr

Titulní strana

Tohle je výjimečný letní speciál. Do jeho výroby jsme přímo či nepřímo zapojili kolegy ze street paperů z několika zemí a rozhodli jsme se pyšně přihlásit k tomu, co nás v rámci časopiseckého trhu dělá výjimečnými – k našim prodejcům.

 

Když děláte street paper, jakým je Nový Prostor a jakých je po světě několik dalších desítek, vždycky bojujete s předsudky, či spíše s odsudky, že děláte

„bezdomovecký časopis". Ani po dvaceti letech vydávání Nového Prostoru u nás tenhle stereotyp nezmizel a spousta lidí si stále myslí, že jsme časopis, který je
psán pro bezdomovce, jakýsi uliční lifestyle s tipy na levné jídelny a nezavšivené noclehárny. Dělat takový časopis, to by asi byla zábavná představa, o tom žádná, my jsme pro každou bláznivost, ale těžko bychom v tomto stylu vydali 538 čísel a vydrželi na trhu dvacet let a prodávali co čtrnáct dní patnáct tisíc výtisků.

 

Přitom nás ale nálepka „bezdomoveckého časopisu" spolehlivě udržuje v uctivém odstupu od případných inzerentů, kteří by jinak za časopis s naším čtenářským
dosahem byli určitě rádi, nebýt tím „bezdomoveckým časopisem". Zároveň se ale – když děláte street paper – nemá smysl tvářit, jako když se vás téma bezdomovectví a chudoby a pomoci netýká.

 

 

Lidé si nás kupují především pro pomoc prodejci a jakákoli redakce street
paperu kdekoli na světě, která si myslí, že dělá tak extra časák, že by ho bez mrknutí oka prodala stejný náklad i na stáncích, si nevidí do pusy.

Lidi osudy prodejců zajímají – a vy nám to také svými reakcemi potvrzujete. Stejně tak ale nikdo nechce jen časopis o bezdomovcích, lidé chtějí čtivý časopis i o celospolečenských tématech, chtějí časopis živý, vykukující
mimo svět prodejců a jejich každodenních starostí.

Takže pokud chcete dělat dobře street paper, jde o to, najít mezi tím nějakou rovnováhu. K tomu si přičtěte fakt, že jsme sdružení v INSP (International Network of Street-papers), což přímo ponouká k tomu, sdílet obsah mezi jednotlivými street-papery, přinášet lidem napříč kulturami příběhy prodejců, silné lidské osudy a jejich specifické kulturně-sociální konotace. Hledání rovnováhy mezi „bez domoveckými" tématy a společenským magazínem tedy má i mezinárodní rozměr.

Jsou momenty, občas, tak jednou za rok, spíše za dva nebo možná za pět, kdy se jakýsi mainstreamo vý nárok na časopis ve smyslu jasné srozumitelnosti
tématu a jeho profesionálního zpracování dokonale potká s mezinárodně pojatou bezdomoveckou tematikou.

 

Tehdy stojí za to takový moment vytěžit a se vší parádou se ho ujmout.
A to je právě teď. Kolegové z londýnského The Big Issue se na nás obrátili, zda bychom jim nepřispěli pražským příspěvkem do jejich série homeless bedekrů – v první chvíli jsme netušili, o co jde. Homeless bedekry?

 

Když jsme se podívali do jejich archivu a zjistili, že jsou v něm desítky místopisů prodejců z celého světa, řekli jsme si, že tohle je ta chvíle, kdy se z nás na moment vědomě stane „ten bezdomoveckej časopis" a uděláme z toho, co kolegové v Londýně nasbírali, celé téma, které ještě doplníme o další rozměr a představíme práci kolegů ze street paperů po celé Evropě.

 

V ruce tak držíte veskrze výjimečné číslo Nového Prostoru. Nejenže jsme zrušili část běžných rubrik, ale po mnoha, mnoha letech jsme se na titulní stránce a v titulním tématu přihlásili k tomu, že jsme tak trochu „bezdomoveckým časopisem" a že jsme na to hrdí, a doufáme, že vás tohle téma nadchne a že
v něm také uvidíte co nejupřímnější vytěžení nějaké
naší jedinečnosti.

 

Protože takovýhle bedekr najdete fakt jen v „bezdomoveckém časopise".

náhled
náhled
náhled