Tentokrát se budeme věnovat závislostem. Závislost má mnoho tváří a podob, v podstatě může vzniknout na čemkoliv. Často ji ale chápeme špatně – jako selhání charakteru, lenost nebo nedostatek vůle. Když se na celý mechanismus podíváme zblízka, zjistíme, že stěžejní roli hrají přirozená biologie mozku a to, jaké nám byly rozdány životní karty. V jednom z článků se budeme věnovat zkušenostem pečujících matek s pitím alkoholu na rodičovské dovolené – právě v důsledku velkých změn v období mateřské a rodičovské dovolené jsou v kontextu nadměrného užívání alkoholu ženy ve velmi zranitelné pozici. Zaměříme se také na workoholismus, závislost na sportu nebo na digitálních technologiích. Nakoukneme rovněž do světa zvířat – zalíbení v návykových látkách nenacházejí pouze lidé, ale i mnozí obyvatelé zvířecí říše. Povzneseného stavu dosahují třeba požíráním kvašeného ovoce, jedovatých rostlin, hub i dalších živočichů, ze zvířat chovaných v zajetí se pak mohou stát i notoričtí kuřáci.

Podporují nás

Děkujeme našim donátorům za jejich podporu.

MPSV
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Jihomoravský Kraj
Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové
Nadační fond pomoci Karla Janečka
Nadační fond Avast
Nadační fond Bez Domova
Welcome to the Jungle

Partnerské organizace

Azylový dům Matky Terezy
U Mostku 472/5
503 41 Hradec Králové
Společnost Podané ruce, o. p. s.
Opletalova 1
779 00 Olomouc
Městská Charita Plzeň, Domov Sv. Františka
Wenzigova 5
301 00 Plzeň
Recyklace, s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 1167/12
702 00 Moravská Ostrava
Městská charita České Budějovice, Dům sv. Pavla
Riegrova 32
370 01 České Budějovice
Slezská diakonie, středisko BETHEL
Tovární 2044/23a
737 01