NP č. 621 | Louka

Vítejte na louce! Louky jsou jedinečné ekosystémy, které v současné době přežívají jen díky lidské péči. Podíváme se na to, jak je možné, že má každá louka svůj parfém, nebo na to, jak by měla zdravá louka znít. Nabídneme vám také výběr pěti nejzajímavějších luk v Čechách. Kromě toho, že krásně vypadají, louky také pomáhají ke zlepšení kvality vody či zmírnění povodní. Odborníci však zjišťují, že mohou pomáhat také v boji proti klimatickým změnám – mohou totiž sloužit jako úložiště uhlíku, který by jinak unikal do atmosféry jako oxid uhličitý. Co by ale byla louka bez květin? Nahlédneme proto pod pokličku partyzánským zahradníkům, kteří se snaží zužitkovat zanedbaná veřejná, především městská prostranství osázením rostlin. V dalším z článků se vydáme třeba i do vesmíru. Pěstovat rostliny ve vesmíru se nám může zdát jako rozmar vědců, kteří už nevědí, co by. Ve skutečnosti ale vesmírné farmaření pomáhá řešit hned několik problémů, se kterými se astronauti potýkají.