Nový Prostor MEDIAKIT

Nový Prostor je nezávislý časopis, jehož vydavatelem je stejnojmenná nezisková organizace.

První číslo vyšlo v prosinci 1999, ještě pod původním názvem Patron. Nový Prostor je první českou verzí projektu street paper (pouliční noviny) a od roku 2001 je také členem International network of Street Papers, tedy mezinárodní organizace street paperů.
Ročník 22
Periodicita 14-ti deník
Počet čísel ročně 18 + vánoční
Tištěný náklad 15 tisíc kusů
Remitenda Méně než 5 %
Formát 210 × 297 mm
Počet stran 40
Tisk celobarevný

stáhnout MEDIAKIT jako PDF

Kvalita

Moderní design časopisu je vytvářen tak, aby byl atraktivní pro cílovou skupinu čtenářů (viz. čtenářský profi l níže).

Časopis čtivým způsobem přináší alternativní pohledy na aktuální společenská, kulturní, ekologická a lidskoprávní témata. Nabízí zajímavá témata, reportáže ze světa a rozhovory se zajímavými osobnostmi s důrazem na vysokou obsahovou kvalitu.

Distribuce

Nový Prostor se prodává stabilně na ulicích osmi velkých českých měst (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Olomouc), ale i v dalších městech Čech, Moravy a Slezska.

Prodejci časopisu jsou lidé, kteří se ocitli v sociální nouzi, jsou bez domova nebo jsou bezdomovectvím ohroženi. Z ceny 50 Kč jim náleží polovina.

Tento způsob distribuce je obdobný jako u ostatních „street papers“ a podporuje ideu nezávislého street časopisu se sociálním zaměřením.

Našim prodejcům jsou k dispozici také sociální pracovníci, kteří pomáhají řešit složité životní situace a vedou prodejce k navázání sociálních kontaktů s okolím, s cílem posilovat své schopnosti a vrátit se zpět na trh práce.

Inzerce

Inzerce v Novém Prostoru oslovuje perspektivní cílové skupiny, především ekonomicky aktivní vysokoškoláky se zájmem o okolní dění. Vzhledem ke struktuře a poslání časopisu se snažíme, aby propagační sdělení nepřesáhlo 5 % celkové tištěné plochy časopisu.

Jakou inzerci v časopise Nový Prostor netiskneme
V časopise Nový Prostor nenajdete inzerci propagující alkohol, tabákové výrobky, hazardní hry, politické strany, erotické služby, nebankovní půjčky a úvěry.

Čtenářský profil

Profil cílové skupiny čtenářů byl vytvořen na základě výzkumu formou dotazníku z více než 1000 respondentů. (výsledky v %)

Ediční plán na rok 2022

číslo časopisu redakční závěrka
(do tiskárny 12.00)
prodej počet dní prodeje
580 14.12.2021 03.01.-18.01.2022 12
581 11.1.2022 19.01.-02.02.2022 11
582 25.1.2022 03.02.-18.02.2022 12
583 15.2.2022 21.02.-18.03.2022 24
584 15.3.2022 21.03.-11.04.2022 21
585 5.4.2022 12.04.-29.04.2022 12
586 26.4.2022 02.05.-17.05.2022 12
587 10.5.2022 18.05.-03.06.2022 13
588 31.5.2022 06.06.-21.06.2022 12
589 14.6.2022 22.06.-15.07.2022 15
590 12.7.2022 18.07.-05.08.2022 15
591 2.8.2022 08.08.-26.08.2022 15
592 23.8.2022 29.08.-13.09.2022 12
593 6.9.2022 15.09.-04.10.2022 12
594 27.9.2022 05.10.-21.10.2022 13
595 18.10.2022 24.10.-11.11.2022 14
596 8.11.2022 14.11-30.11.2022 12
597 22.11.2022 01.12-31.12.2022 21

Ceník inzerce pro rok 2022

strana rozměr zrcadlo cena
1/1 strana zadní obálka 210x297 (+5mm na spad) 186x252 15.000,-Kč
1/1 strana vnitřní 210x297 (+5mm na spad) 186x252 12.000,-Kč
1/2 strana 210x148 (+5mm na spad) 186x126 8.000,- Kč
1/3 strana 70x297 (+5mm na spad) 57x126 5.000,- Kč
vklad letáku  - možnost lokálního cílení  0,90 Kč / výtisk
 
Ceník inzerce vánočního čísla
strana rozměr zrcadlo cena
1/1 strana zadní obálka 210x297 (+5mm na spad) 186x252 20.000,-Kč
1/1 strana vnitřní 210x297 (+5mm na spad) 186x252 18.000,-Kč
1/2 strana 210x148 (+5mm na spad) 186x126 12.000,-Kč
1/3 strana 70x297 (+5mm na spad) 57x126 8.000,- Kč
vklad letáku  - možnost lokálního cílení 0,90 Kč / výtisk
 
Kampaň na sociálních sítích ( web+fb+instagram) dohodou
ceny jsou uvedeny bez DPH