Nový Prostor MEDIAKIT

Nový Prostor je nezávislý časopis, jehož vydavatelem je stejnojmenná nezisková organizace.

První číslo vyšlo v prosinci 1999, ještě pod původním názvem Patron. Nový Prostor je první českou verzí projektu street paper (pouliční noviny) a od roku 2001 je také členem International network of Street Papers, tedy mezinárodní organizace street paperů.
Mediakit ke stažení.

Ročník 23
Periodicita třítýdeník
Počet čísel ročně 16 + vánoční
Tištěný náklad 15 tisíc kusů
Remitenda Méně než 5 %
Formát 210 × 297 mm
Počet stran 40
Tisk celobarevný


Koncepce

Moderní design časopisu je vytvářen tak, aby byl atraktivní pro cílovou skupinu čtenářů (viz. čtenářský profi l níže).

Časopis čtivým způsobem přináší alternativní pohledy na aktuální společenská, kulturní, ekologická a lidskoprávní témata. Nabízí zajímavá témata, reportáže ze světa a rozhovory se zajímavými osobnostmi s důrazem na vysokou obsahovou kvalitu.

Distribuce

Nový Prostor se prodává stabilně na ulicích osmi velkých českých měst (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Olomouc), ale i v dalších městech Čech, Moravy a Slezska.

Prodejci časopisu jsou lidé, kteří se ocitli v sociální nouzi, jsou bez domova nebo jsou bezdomovectvím ohroženi. Z ceny 50 Kč jim náleží polovina.

Tento způsob distribuce je obdobný jako u ostatních „street papers“ a podporuje ideu nezávislého street časopisu se sociálním zaměřením.

Našim prodejcům jsou k dispozici také sociální pracovníci, kteří pomáhají řešit složité životní situace a vedou prodejce k navázání sociálních kontaktů s okolím, s cílem posilovat své schopnosti a vrátit se zpět na trh práce.

Inzerce

Inzerce v Novém Prostoru oslovuje perspektivní cílové skupiny, především ekonomicky aktivní čtenáře s vysokoškolským vzděláním a se zájmem o okolní dění. Vzhledem ke struktuře a poslání časopisu se snažíme, aby propagační sdělení nepřesáhlo 5 % celkové tištěné plochy časopisu.

Jakou inzerci v časopise Nový Prostor netiskneme
V časopise Nový Prostor nenajdete inzerci propagující alkohol, tabákové výrobky, hazardní hry, politické strany, erotické služby, nebankovní půjčky a úvěry.

Čtenářský profil

Profil cílové skupiny čtenářů byl vytvořen na základě výzkumu formou dotazníku z více než 1000 respondentů. (výsledky v %)

Ediční plán na rok 2023

číslo časopisu redakční závěrka
(do tiskárny 12.00)
prodej počet dní prodeje
598 20. 12. 2022 2. 1.–19. 1. 2023 14
599 16. 1. 2023 20. 1.–8. 2. 2023 14
600 30. 1. 2023 9. 2.–28. 2. 2023 14
601 20. 2. 2023 1. 3.–20. 3. 2023 14
602 13. 3. 2023 21. 3.–6. 4. 2023 13
603 3. 4. 2023 11. 4.–28. 4. 2023 14
604 24. 4. 2023 2. 5.–22. 5. 2023 14
605 15. 5. 2023 23. 5.–9. 6. 2023 14
606 5. 6. 2023 12. 6.–29. 6. 2023 14
607 19. 6. 2023 30. 6.–21. 7. 2023 14
608 17. 7. 2023 24. 7.–11. 8. 2023 15
609 7. 8. 2023 14. 8.–1. 9. 2023 15
610 28. 8. 2023 4. 9.–21. 9. 2023 14
611 18. 9. 2023 22. 9.–12. 10. 2023 14
612 9. 10. 2023 13. 10.–1. 11. 2023 14
613 23. 10. 2023 2. 11.–24. 11. 2023 16
614 20. 11. 2023 27. 11.–31. 12. 2023 23