Nový Prostor MEDIAKIT

O časopisu                         

Nový Prostor je nezávislý časopis. Vydavatelem je stejnojmenná nezisková organizace. První číslo vyšlo 13. 12. 1999 (tehdy pod názvem Patron) a jedná se o českou verzi projektu street paper (pouliční noviny). Od roku 2001 je NP členem mezinárodní organizace street paperů (International network of Street Papers, www.street-papers.org). Časopis čtivým způsobem přináší alternativní pohledy na společenská, kulturní, ekologická a lidskoprávní témata, nabízí reportáže ze světa i rozhovory se zajímavými osobnostmi.

 

Distribuce

Nový Prostor se prodává stabilně na ulicích osmi velkých českých měst (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Olomouc), ale i v dalších městech Čech, Moravy a Slezska. Prodejci časopisu jsou lidé, kteří se ocitli v sociální nouzi, jsou bez domova nebo jsou bezdomovectvím ohroženi. Z ceny 50,- Kč jim náleží polovina. Tento způsob distribuce je obdobný jako u ostatních „street papers“ a podporuje ideu nezávislého street časopisu se sociálním zaměřením. Našim prodejcům jsou k dispozici také sociální pracovníci, kteří pomáhají řešit složité životní situace a vedou prodejce k navázání sociálních kontaktů s okolím, s cílem posilovat své schopnosti a vrátit se zpět na trh práce.

 

Náklad

Počet prodaných časopisů se aktuálně pohybuje okolo 19.-20.000 výtisků za měsíc. Pro rok 2021 je stanovena měsíční periodicita do konce srpna, pak, jestli koronavirová situace dovolí, se opět vrátíme k čtrnáctideníku. 

 

Čtenářský profil              

K zjištění cílové skupiny čtenářů byl učiněn výzkum dotazníkovou formou s více než 1000 respondentů. Závěry výzkumu jsou následující:

Ze sociálního hlediska jsou čtenáři převážně z řad ekonomicky aktivních osob s VŠ vzděláním.

Z demografického hlediska tvoří největší část čtenářské obce lidé mezi lety 26 a 30 a lidé mezi lety 51 a 60, z větší části ženy.

 


Pohlaví

Vzdělání

Věk

Věkový průměr čtenářů je 42 let.

Ekonomická aktivita

Více jak polovina čtenářů pracuje v neziskovém sektoru, administrativě, službách a školství (vše přes 10 procent).

Inzerce

Inzerce v Novém Prostoru oslovuje perspektivní cílové skupiny (mj. ekonomicky aktivní vysokoškoláci se zájmem o okolní dění). V minulosti u nás inzerovali například ČSOB, Komerční banka, Národní divadlo, Městská knihovna Praha, UNICEF, Člověk v tísni, festival Meziploty, festival Colours of Ostrava, Rádio 1, Kino Aero, Česká asociace streetwork, Amnesty International, Remedium, Asistence a další.

Ceník Inzerce pro rok 2022

 

Ediční plán pro rok 2022

 

 

Jakou inzerci v časopise Nový Prostor netiskneme

V časopise Nový Prostor nenajdete inzerci propagující alkohol, tabákové výrobky, politické strany, erotické služby, nebankovní půjčky a úvěry a ostatní dle rozhodnutí vydavatele.

 

Objednávka inzerce

Podklady pro inzerci prosím zasílejte ve formátu „pdf.“

na e-mail: inzerce@novyprostor.cz

Tel: 774 496 015