NP č. 310 | Stopem!

Titulní strana

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

léto lze prožít na chalupě, můžete ho rovněž strávit u moře. Je ale také možné prožít ho dobrodružně – a stačí k tomu přitom málo: postavit se na krajnici a vztyčit palec. Určitě Vám někdo zastaví.

Autostop jsme ale jako hlavní téma nevybrali proto, že mnohým z nás připomene nejeden nevšední zážitek (viz k tomu anketu na s. 9). Představuje rovněž příležitost pro navázání společenských kontaktů napříč zeměmi, společenským postavením či věkem, jak ukazuje článek Jakuba Černého na s. 6-7. Vzájemnost se také může přelévat i do dalších sfér cestovatelského života, jak ukazujeme v článku na s. 8. Autostop se rovněž stal inspirací pro umění, jak na příkladu filmu přibližuje článek na s. 10-11.

V tomto čísle Vás čekají dvě překvapení v podobě nových rubrik. Rubrika zaměřená na historii zůstala, rozhodli jsme se ji ale pojmout odlišně: už ne kalendárium Rok po roce, ale spíše analýzy institucí, dějů a osobností, které vycházejí z historie, ale mají dopady i na dnešek. V tomto čísle to budou hranice, propříště se budete na s. 12-13 setkávat s různými popisy historie, která ovlivňuje naše současné životy. Čeká Vás vše, co jste chtěli vědět, ale na hodinách dějepisu jste se báli zeptat.

Další rubrikou se vracíme k tradici ženských stránek. Přísloví „nevstoupíš dvakrát do téže řeky“ se nám snad protentokrát podaří obelstít. Článek na s. 21 zajímavě kontrastuje s fejetonem (s. 4): zatímco jeho autor Jan Stern se pustil do přizpůsobování jazyka politické korektnosti, autorka ženské stránky Klára Cozlová varuje, že jazyk může velmi snadno fungovat jako mocenský nástroj a že i tak nevinná věc jako zdrobnělina se může stát prostředkem k ovládání druhých lidí. Měli bychom se tedy zamýšlet nad tím, jakým způsobem mluvíme… Co dodat? Snad jen dvojí upozornění: milé dámy, rozhodně si nemyslete, že témata, která Vás zajímají, budete v Novém Prostoru nacházet jen na ženské stránce. A milí pánové, nemyslete si, že tato stránka není určena i pro Vás a že byste ji neměli pro vlastní poučení číst.

Alexandr Budka, Andrea Novotná