NP č.607 > SockyMimořádná okamžitá pomoc: rychlá záchrana, nebo další obtížně dostupná dávka?Alžběta Ruschková

Má pomoci zaplatit třeba kauci na byt, jídlo nebo lyžařský výcvik pro dítě. Řeč je o mimořádné okamžité pomoci (MOP), dávce Úřadu práce ČR poskytované lidem v sociální tísni, kteří potřebují neodkladně uhradit nezbytný výdaj a nemohou si jej finančně dovolit. Opravdu ale funguje jako rychlá a snadná pomoc dostupná všem?

Co je to MOP

Je jednou ze tří dávek hmotné nouze a má sloužit jako záchrana při náhlých těžkostech. Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová sociální podpora přiznávaná lidem postiženým náhlou a nepředvídatelnou událostí (např. živelné katastrofy) nebo těm, kterým z nedostatku financí hrozí vážná újma na zdraví či sociální vyloučení. Lze ji také využít na zaplacení nenadálého výdaje, jako je nákup nové pračky či lednice, úhrada kauce na byt, poplatek za vydání nových dokladů nebo platba aktivit spojených se vzděláváním a zájmovou činností dětí žijících v sociální tísni.

 

Poskytnutí mimořádné okamžité pomoci není nárokové, o dávku lze žádat opakovaně a její výše se vždy odvíjí od účelu jejího využití i konkrétní situace daného člověka či rodiny. Úřad práce vyplatí každý měsíc až několik tisíc takových dávek o objemu v řádu milionů korun.

Podle průzkumu redakce o existenci MOP někdy slyšelo pouze 29 % dotazovaných klientů. 

Na první pohled se tak může zdát, že jde o velmi dobře nastavenou a zacílenou sociální dávku s poměrně širokým využitím a dosahem. S jejím čerpáním se ale v praxi pojí hned několik problémů.

Nedostatečné povědomí

Prvním z nich je nedostatečná informovanost potenciálních žadatelů. Ze zkušeností Nového Prostoru i dalších organizací, které se pomocí osobám v sociální tísni zabývají, vyplývá, že o dávce mimořádné okamžité pomoci totiž velké procento lidí, kteří by na tuto formu podpory měli nárok, nemá ani tušení. Podle průzkumu redakce o její existenci někdy slyšelo pouze 29 % dotazovaných klientů. A dokonce jen třetina z nich (tj. necelých 10 % z celkového počtu dotazovaných) má s žádostí o dávku zkušenosti.

 

 Graf Slyšeli jste někdy o dávce MOP?

 

Ačkoliv Úřad práce prostřednictvím svého tiskového oddělení uvedl, že se zaměstnanci klienty snaží informovat v maximální možné míře a spolupracují v tomto ohledu i se sociálními odbory měst a obcí či neziskovými organizacemi, podle sociálních pracovníků hned několika takových organizací úředníci o dávce klienty cíleně příliš neinformují, a ti se tak o MOP často dozvídají právě až jejich prostřednictvím. I mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková ostatně připouští, že je z velké části na klientovi, aby si potřebné informace aktivně vyhledal. „Na webových stránkách (https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc) i sociálních sítích (FB, IG, YT, Spotify) jsou k dispozici informace jak psané, tak i videa a podcasty. Informace klientům podají i zaměstnanci ÚP ČR na jednotlivých kontaktních pracovištích a mohou se obracet i na Call centrum ÚP ČR,“ dodává.

 

Další překážkou v informovanosti může být také komplikovanost sdílených informací. Na webových stránkách Úřadu práce opravdu můžeme nalézt veškeré informace, které se dávky týkají, otázkou ale zůstává, nakolik je forma jejich prezentace dostatečně srozumitelná. Celý proces je zde totiž vysvětlen poměrně složitě, a klienti si tak nezřídka stěžují, že je pro ně orientace v údajích zveřejněných na stránkách ÚP velmi obtížná.

„Celé to trvalo několik měsíců“

Předností dávky MOP by podle ÚP měla být především rychlost, s jakou probíhá proces jejího schvalování. Přestože má úřad oficiálně na rozhodnutí celých 30 dnů (a v odůvodněných případech až dvojnásobek), podle Kateřiny Beránkové je cílem dávky pomoci klientovi co nejrychleji. „ÚP ČR posuzuje přijaté žádosti bezodkladně. Pokud klient doloží vše, co je třeba, vydá rozhodnutí v řádu několika dnů,“ vysvětluje tisková mluvčí.

 

Ani tato praxe se nicméně často neslučuje se zkušenostmi sociálních pracovníků i samotných klientů. Podobně jako u dalších dávek sociální pomoci i zde často dochází ke zpožďování celého procesu, které pak tvrdě dopadá právě na ty sociálně nejslabší. Navíc i samotné vyplnění žádosti je pro mnohé opravdovým oříškem.

 

To ostatně ilustruje i příběh klienta NP, kterému můžeme říkat třeba Pavel. Pan Pavel během pandemie covidu-19 přišel o většinu příjmů z prodeje, protože lidé zůstávali doma a v ulicích téměř nikdo nebyl. Hrozilo tedy, že nezvládne zaplatit nájem na ubytovně a skončí na ulici. Ačkoliv žádné jiné dávky nepobíral, na doporučení se rozhodl požádat právě o mimořádnou okamžitou pomoc, která by mu pomohla ubytování zaplatit a překlenout těžké období, když dočasně přišel o jinak stabilní příjem.

 

„Na ÚP mi dali formuláře k vyplnění, ale nikdo mi s tím nepomohl. Šel jsem za svou sociální pracovnicí, která mi s tím musela pomoct, jinak bych se tím nikdy neprokousal,“ popisuje pan Pavel. „Formuláře jsem odevzdal skrz datovou schránku, protože kvůli covidu to jinak nešlo,“ pokračuje klient. Když ani po měsíci neměl žádné rozhodnutí, šel se zeptat, v jakém stavu se jeho žádost nachází. „Zjistilo se, že žádný můj formulář nenašli. Takže jsme ho museli vyplnit znovu,“ dodává. Ani tentokrát ale žádost nebyla úspěšná. Ukázalo se, že na úřadě klientovi dali k vyplnění špatné formuláře, a musel se na něj tedy obrátit ještě potřetí. „Cele to trvalo několik měsíců, až jsem nakonec dostal složenku na 1 500 korun. Naštěstí mi tenkrát se zaplacením nájmu pomohl Nový Prostor, a já tak nepřišel o střechu nad hlavou,“ uzavírá pan Pavel.

Zjistilo se, že žádný můj formulář nenašli. Takže jsme ho museli vyplnit znovu.

Takových příběhů má redakce k dispozici více a podobné zkušenosti klientů potvrzují i sociální pracovníci dalších neziskových organizací. Upozorňují především na fakt, že schvalování žádostí bývá poslední dobou dlouhé. Na druhou stranu uvádějí, že většině žádostí je nakonec vyhověno a dávka je žadateli, byť ve zkrácené verzi, přiznaná.

 

V jednom z nedávných článků, který se věnoval právě zpožďování dávek (cf. https://novyprostor.cz/clanky/604/%E2%80%9Emalem-jsem-skoncila-zase-na-ulici%E2%80%9C-zpozdovani-davek-dostava-ohrozene-skupiny-do-potizi) jsme Vám přinesli vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí, které doporučovalo využívat dávku MOP právě k překlenutí období, než dorazí pravidelné dávky podléhající častému zpoždění (především příspěvek na bydlení).

 

Jak se zdá, tak ale ani na tuto formu pomoci se nedá stoprocentně spoléhat. Jistě, určitě bychom našli i mnoho pozitivních příběhů, kdy dávky MOP dorazily prakticky okamžitě a řešení poskytly. Vzhledem k množícím se negativním zkušenostem nejen našich klientů se nicméně musíme ptát, zda je toto řešení dostatečné a může člověka v nouzi opravdu zachránit před pádem do větších problémů…

 

 

 

Naši sociální pracovníci pomáhají lidem v sociální tísni řešit obtížné životní situace, jako je právě i žádost o dávku Mimořádné okamžité pomoci. Bez vás to ale nejde. Podpořte nás prosím peněžním darem a pomozte Novému Prostoru financovat poskytování sociální práce, díky které se naši klienti mohou znovu začlenit do běžného života.


Alžběta Ruschková autor / Alžběta Ruschková VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články autora

„Málem jsem skončila zase na ulici.“ Zpožďování dávek dostává ohrožené skupiny do potíží / Alžběta Ruschková > NP č.604 > Socky Na některé sociální dávky jejich příjemci čekají i několik měsíců. Zpožďování státní finanční podpory ale může mít pro ty, kteří jsou na ní existenčně závislí, drtivé dopady. Problém, o kterém se v poslední době diskutuje čím dál častěji, avšak zatím bez viditelného výsledku, se bezprostředně týká i klientů Nového Prostoru. Mnozí z nich tak žijí každý měsíc ve strachu, že přijdou o těžce získané bydlení. číst dále Přál bych si, aby česká společnost opět zažila období kulturní hojnosti
Prodejkyně Kamila versus violoncellista Tomáš Jamník / Alžběta Ruschková
> NP č.610 > Prodejci NP V posledních měsících se pohyboval především mezi New Yorkem a Berlínem, svůj nedávný pobyt v Čechách pak plně věnoval studentům. Není proto divu, že je violoncellista Tomáš Jamník (*1985) jen obtížně k zastižení, a osobní setkání s prodejkyní Kamilou se tak tentokrát nepodařilo uskutečnit. Rozhovor, byť proběhl přes telefon, se ale nesl ve velmi přátelském duchu a hudebníkovo nadšení pro věc z něj přímo čiší. Posuďte sami.
číst dále
Nejpotřebnější často nepobírají sociální dávky. Nevědí, na co mají nárok. / Alžběta Ruschková > NP č.600 > Socky Více než polovina lidí v sociální tísni netuší, na jaké dávky mají nárok. To vyplývá z nedávného průzkumu, který redakce časopisu Nový Prostor provedla mezi svými klienty. Obtížná orientace ve složitém a mnohdy nepřehledném systému státní sociální pomoci je jedním z nejběžnějších problémů, se kterým se lidé bez majetku či bez domova potýkají. číst dále „Ubytovna stojí i tři stovky za noc a tolik já si denně nevydělám.“
Na sociálně nejslabší dopadá zdražování nejcitelněji / Alžběta Ruschková
> NP č.602 > Socky Česko v posledních měsících trápí výrazná vlna zdražování. Podle odborníků už neexistuje skupina obyvatel, která by v důsledku současné ekonomické krize nezchudla. Pro některé je ale situace výrazně tíživější a pouhé uskromnění se jim nestačí. Osoby v sociální tísni a ohrožené bezdomovectvím mohou současné ceny totiž doslova připravit o střechu nad hlavou nebo mít závažné dopady na jejich zdravotní stav.
číst dále