NP č.449 > Téma číslaČeský pantheonJan Stern

Kdo z Čechů je ve světě nejznámější? Nejreflektovanější? Považovaný za zaznamenáníhodného? Za součást světových dějin? Kdo tvoří, z vnějšího pohledu, „český kánon“?

Patřím k těm, koho tyto otázky zajímají. Už kvůli tušení, že pohled na naší zemi z vnějšku se trochu liší od pohledu, který Češi vrhají sami na sebe. Asi v každém národě existují jakási deliria sebereflexe, lokální kulty a kultíčky, které zabraňují vidět, kdo byl v dějinách opravdu zásadní, přinesl něco objevného a podstatného pro svět, kdo vykonal něco nezpochybnitelného a stal se legendou svého oboru. Nicméně se nemohu zbavit dojmu, že my Češi jsme v tomto rochnění se v iluzích kabrňáci.

Jistě, ten pohled zvnějšku není objektivnější, správnější, lepší, pravdivější. Je prostě jen jiný. Mnohdy zneuzná někoho, kdo si to nezaslouží, jindy vyzdvihne někoho, za koho se téměř stydíme a marně světu za něj nabízíme nějakého toho „zasloužilého obrozence“. Ale přesto, soudím, je nadmíru zdravé pohlédnout na sebe občas cizíma očima.

České vědomí o tom, kdo je a není důležitý, máme zmapováno dobře. Je to deset let, co Česká televize uspořádala anketu Největší Čech. Víme, že ji vyhrál Karel IV. Šestý byl Jan Werich, třináctý Karel Gott, jednadvacátý Tomáš Baťa, pětadvacátý Zdeněk Svěrák, šestadvacátá Ema Destinnová (ta je dokonce na české bankovce), devětadvacátý Karel Kryl, jednatřicátý Vlasta Burian, pětatřicátý Daniel Landa, příčku pod ním Milada Horáková, hned za ní Vladimír Menšík, v první padesátce byl i Jaromír Nohavica, z vědců se v první stovce objevili Jan Janský či František Křižík, dále třeba František Tomášek, Lucie Bílá, Bolek Polívka, Josef Lada, Rudolf Hrušínský, Aneta Langerová, Zdislava z Lemberka, Jaroslav Foglar, Ladislav Smoljak, Olga Havlová, Helena Růžičková, Pavel Tigrid, Magdalena Dobromila Rettigová, Emil Holub, Zdeněk Matějček, Marta Kubišová, Jiřina Bohdalová či Miloslav Šimek.

Už tehdy jsem tušil, že kdyby měli největšího Čecha vybírat lidé po celém světě, volili by úplně jinak – nikdo z výše jmenovaných by tak podstatný nebyl. Jen jsem neměl žádný nástroj, kterým bych toto tušení dokázal potvrdit.

 

KUTÁM GLOBÁLNÍ MÍNĚNÍ

 

Dnes myslím takový nástroj existuje. Je to internetová encyklopedie Wikipedie. Existuje v mnoha jazykových mutacích a 230 z nich má více než tisíc hesel. Mnoho podstatných wikipedií už nepřibude, ty živoucí a kulturní jazyky založily svou vlastní mutaci do deseti let od vzniku anglické (v roce 2001). Dá se tedy říci, že oněch 230 encyklopedií ve 230 jazycích nám dnes svou selekcí nabízí mimořádný „výzkum globálního veřejného mínění“. Díky nim můžeme zjistit, koho do univerzální encyklopedie zařadili všude na světě místní „průměrní lidé“. V kolika z nich najdeme třeba Emu Destinnovou? Ve dvanácti. Je to dost? Z určitého úhlu pohledu jistě. Koho z nás by zařadili do encyklopedie ve dvanácti jazycích, že. Většina z nás se nedohrabe ani k té jedné jediné. Ale stačí dvanáct hesel na zařazení do „národního kánonu“, do „totemu kmene“? Patří Ema Destinnová mezi sto nejvnímavějších Čechů ve světě, nebo aspoň mezi třicet nejvnímanějších českých umělců? Najít odpověď není tak snadné, ale po krátkém studiu analytických nástrojů wikipedie jsem si ten „český pantheon“ z 33 milionů wikipedických hesel vypreparoval. Vytvořil jsem seznam stovky nejznámějších Čechů bez rozdílu profese, či epochy, ve které působili. A k tomu jsem pro zajímavost sestavil žebříčky třiceti nejznámějších osobností v pěti kategoriích: do Českého myšlení jsem zařadil sociální a humanitní vědce, do Českého bádání představitele přírodních a exaktních věd. Kategorii České umění jsem vyhradil malířům, sochařům, filmařům, hercům a hudebním skladatelům, v Českém psaní jsem soustředil prozaiky, básníky a dramatiky. Do žebříčku nazvaného Česká moc se seřadili politici, vojáci, podnikatelé a církevní hodnostáři, včetně svatých. A Česká síla, to jsou sportovci.

Nemohu dát ruku do ohně za to, že nějaké jméno nepropadlo. Přesto soudím, že jsem dosáhl přesnosti dosud nevídané.

 

ZAHRNOUT VŠECHNY

 

Copak o to, data jsou přesná. Mnohem složitější je ale otázka, jak s nimi naložit. Především pak rozlousknout rébus rébusů: Kdo je vlastně Čech? To vůbec není tak jednoduchá otázka, jak by se mohlo zdát. České národní obrození definovalo národ především jazykem. Vladimír Macura tomu říkal „lingvocentrický“ zrod národa. Soudím, že naši předci neměli jinou volbu, a že to byla volba správná a úspěšná. Měl-li vzniknout moderní český národ, musel mluvit česky a být definován češtinou. Potíž je, že striktní uplatnění tohoto kritéria pro všechny věky nás uvrhne do výhně mnoha paradoxů. I někteří zakladatelé tohoto moderního národa totiž mluvili a psali německy. Josef Dobrovský výhradně. Palackého první díl epochálních Dějin národa českého v Čechách a na Moravě je rovněž německy. Hus a Komenský mluvili česky, ale některá svá vrcholná díla napsali latinsky. Karel IV. česky dokonce ani nemluvil – a přesto ho drtivá většina současných Čechů považuje za Čecha, ba dokonce Čecha největšího.

Učebnice dějin naší literatury bez výjimky začínají Cyrilem a Metodějem. Ti se však narodili v Řecku, působili u nás sotva čtyři léta a jazyk, který pro nás zkonstruovali, rozhodně nebyl češtinou, ale umělým jazykem na motivy jihoslovanského nářečí. Byli tedy Češi? Jsou-li jimi Karel IV. i Rudolf II., proč ne taky Ferdinand a všichni rakouští císaři vůbec? Proto, že Karel a Rudolf zvolili za sídlo Prahu? Jenže Marie Terezie ji nezvolila a Češi ji přesto roku 2005 zvolili osmadvacátou největší osobností svých dějin – čtvrtou největší ženou. Na anglické wikipedii jsou mimochodem všichni rakouští císaři – jakožto čeští králové, ať korunovaní či nekorunovaní – za Čechy bez mrknutí oka označováni. No jo, jenže je-li Čechem v širším smyslu každý český král, proč by jimi neměli býti Slováci v čele československé republiky Gustáv Husák a Alexander Dubček? Kafka se v anketě umístil. Proč pak ale nepovažovat za Čecha i K. H. Franka? Když je jím Sigmund Freud, který na území dnešní České republiky strávil první tři roky života, proč by jím nebyl bývalý premiér Polska Jerzy Buzek, který se narodil ve Smilovicích u Třince?

Zpočátku jsem se z toho snažil vykroutit. Najít nějaký ten klíč „toho ano a toho ne“. Ale čím více jsem se do toho zaplétal, tím jasněji se ukazovalo, že mám jen jedno čestné řešení: zahrnout všechny. Všechny rodáky, ať už se cítili Židy, Němci, Poláky či Rakušany, ať mluvili česky či německy. Ale také všechny možné emigranty a všechny rakouské císaře, byť je třebas národní hnutí považovalo za úhlavní nepřátele. Nevynechal jsem nikoho ani z důvodů ideových či estetických, zahrnul jsem hrdiny i zrádce, nacisty i jejich oběti, pornohvězdy i filozofy. Vyloučil jsem nakonec jen zcela neobhajitelné kategorie – osobnosti, které na našem území jen dočasně působily (Johannes Kepler, Tycho de Brahe, Gustav Meyrink, Georgius Agricola, Pietro Andrea Mattioli, Joachim Barrande, Christian Doppler), potomky rakouských panovníků (Marie Antoinetta, korunní princ Rudolf, František Ferdinand d‘Este), a ty, kteří jsou s češstvím spojeni jen předky, někdy dokonce jen předpokládanými (např. Friedrich Hayek nebo Jan Matejko, o kterých se ale na anglické wikipedii jako o Češích klidně hovoří).

Udělal jsem jedinou výjimku, v případu největší české „diaspory“, té vídeňské (tedy „typ Pepi Bican“). Díky této jen mírně zkrocené otevřenosti jsem se dopracoval k žebříčkům, které čtenáře mohou překvapit. Řadu jmen třeba ani nebude znát. Ale snad je pár překvapení důkazem smyslu této práce.

 

*** 

 

Sto nejznámějších Čechů
1 Sigmund Freud..............143*
2 Franz Kafka...................130
3 Antonín Dvořák..............103
4 Gustav Mahler................92
5 Václav Havel..................86
6 Gregor Mendel...............85
7 Kurt Gödel....................76
8 Bedřich Smetana............70
9 Milan Kundera...............65
10 Rainer Maria Rilke..........63
11 Václav Klaus..................63
12 Marie Terezie.................61
13 Miloš Zeman..................59
František I....................59
František Josef I.............59
Edmund Husserl.............59
Martina Navrátilová........59
18 Berta von Suttnerová......58
19 Jan Hus........................57
Petr Čech......................57
21 Karel IV........................56
Rudolf II.......................56
Ferdinand I...................56
Karel Čapek...................56
Jaroslav Seifert..............56
26 Oskar Schindler..............55
27 Tomáš Garrigue Masaryk..54
28 Alexander Dubček...........52
Miloš Forman.................52
30 Karel VI........................51
Josef II........................51
Jaroslav Hašek...............51
Wilhelm Steinitz.............51
Madeleine Albrightová....51
Tomáš Rosický...............51
36 Zikmund Lucembuský......50
Ferdinand II..................50
38 Karel I..........................49
Jan Amos Komenský.......49
Ivan Lendl....................49
41 Boleslav Chrabrý............48
Maxmilián II..................48
Leopold II.....................48
Ferdinand I...................48
Ernst Mach....................48
Pavel Nedvěd.................48
47 Matyáš Korvín................47
Josef I.........................47
Ferdinand Porsche..........47
Milan Baroš...................47
51 Matyáš Habsburský.........46
Ferdinand III.................46
Karel VII.......................46
Alfons Mucha.................46
Petra Kvitová.................46
56 Leoš Janáček.................45
57 Bernard Bolzano............44
Karl Renner...................44
Joseph Schumpeter........44
Emil Zátopek.................44
Jan Palach....................44
62 Arthur Seyss-Inquart.......43
Mirek Topolánek.............43
Silvia Saint...................43
65 Edvard Beneš.................42
Gerty Coriová.................42
Petr Nečas....................42
68 Ludvík Jagellonský.........41
Max Brod......................41
Jerzy Buzek...................41
Tomáš Berdych..............41
72 Přemysl Otakar II............40
Albrecht z Valdštejna......40
Albrecht II....................40
Karl Kautsky..................40
Gustáv Husák.................40
Jan Železný...................40
78 Jan Fischer...................39
79 Johann Palisa................38
Viktor Dyk.....................38
Adolf Loos....................38
Marek Jankulovski..........38
83 Cyril a Metoděj...............37
Klement Gottwald...........37
Jaroslav Heyrovský.........37
Jan Koller.....................37
87 Svatý Václav..................36
Václav IV......................36
89 Jan Žižka......................35
Ladislav Pohrobek..........35
Žofie Chotková...............35
92 Jan Radecký..................34
Carl Cori.......................34
Karel Poborský...............34
Jana Novotná................34
96 Jan Lucemburský............33
Fridrich Falcký...............33
Hans Kelsen..................33
Emil Hácha....................33
Josef Masopust..............33
Bohumil Hrabal..............33
Radek Štěpánek.............33
Nicole Vaidišová.............33

 

* Výskyt v různojazyčných encyklopediích Wikipedie

 

Sto nejznámějších Čechů - jen česky mluvící
1 Antonín Dvořák.......................... 103*
2 Václav Havel.............................. 86
3 Bedřich Smetana........................ 70
4 Milan Kundera............................ 65
5 Václav Klaus.............................. 63
6 Miloš Zeman.............................. 59
Martina Navrátilová..................... 59
8 Jan Hus.................................... 57
Petr Čech.................................. 57
10 Karel Čapek............................... 56
Jaroslav Seifert.......................... 56
12 Tomáš Garrigue Masaryk............... 54
13 Miloš Forman............................. 52
14 Jaroslav Hašek........................... 51
Tomáš Rosický............................ 51
16 Jan Amos Komenský.................... 49
Ivan Lendl................................. 49
18 Pavel Nedvěd............................. 48
19 Milan Baroš............................... 47
20 Alfons Mucha............................. 46
Petra Kvitová............................. 46
22 Leoš Janáček............................. 45
23 Emil Zátopek.............................. 44
Jan Palach................................. 44
25 Mirek Topolánek......................... 43
Silvia Saint................................ 43
27 Edvard Beneš............................. 42
Petr Nečas................................. 42
29 Tomáš Berdych........................... 41
30 Přemysl Otakar I......................... 40
Albrecht z Valdštejna................... 40
Jan Železný............................... 40
33 Jan Fischer................................ 39
34 Viktor Dyk................................. 38
Marek Jankulovski...................... 38
36 Klement Gottwald....................... 37
Jaroslav Heyrovský..................... 37
Jan Koller................................. 37
39 Svatý Václav.............................. 36
Václav IV................................... 36
41 Jan Žižka.................................. 35
Ladislav Pohrobek....................... 35
43 Jan Radecký.............................. 34
Karel Poborský........................... 34
Jana Novotná............................. 34
46 Emil Hácha................................ 33
Josef Masopust.......................... 33
Bohumil Hrabal.......................... 33
Radek Štěpánek.......................... 33
Nicole Vadišová.......................... 33
51 Svatý Vojtěch............................. 32
Jan Nepomucký.......................... 32
Jan Neruda................................ 32
Bohuslav Martinů........................ 32
Tomáš Ujfaluši............................ 32
Zdeněk Grygera.......................... 32
Karolína Kurková........................ 32
58 Václav II................................... 31
Ludvík Svoboda.......................... 31
Antonín Novotný........................ 31
61 Věra Čáslavská............................ 30
Antonín Panenka........................ 30
Jaromír Jágr.............................. 30
Tomáš Hübschman...................... 30
Václav Svěrkoš........................... 30
66 Václav III.................................. 29
Jan Masaryk............................... 29
Josef Suk.................................. 29
Jiří Paroubek............................. 29
Eva Herzigová............................ 29
71 Přemysl Otakar I......................... 28
Vladimír Špidla........................... 28
Hana Mandlíková........................ 28
Petr Korda................................. 28
Michal Kadlec............................. 28
Patrik Berger............................. 28
Tomáš Sivok............................... 28
78 Jan Václav Stamic....................... 27
Jan Kodeš................................. 27
Helena Suková........................... 27
David Jarolím............................. 27
David Rozehnal.......................... 27
83 Ján Kollár................................. 26
Julius Fučík............................... 26
Karel Schwarzenberg................... 26
Theodor Gebre Selassie................ 26
Tomáš Galásek............................ 26
Vladimír Šmicer.......................... 26
89 Václav I..................................... 25
Jiří z Poděbrad........................... 25
Josef Dobrovský......................... 25
Pavel Jozef Šafařík...................... 25
Božena Němcová........................ 25
František Palacký........................ 25
Jan Evangelista Purkyně............... 25
Anton Reicha............................. 25
Bedřich Hrozný.......................... 25
Věra Chytilová............................ 25
Jan Švankmajer.......................... 25
Marek Heinz.............................. 25
Roman Šebrle............................ 25
Barbora Špotáková...................... 25

 

Česká moc
1 Václav Havel.............................. 86
2 Václav Klaus.............................. 63
3 Marie Terezie............................. 61
4 Miloš Zeman.............................. 59
František I................................. 59
František Josef I......................... 59
7 Berta von Suttnerová................... 58
8 Karel IV.................................... 56
Rudolf II................................... 56
Ferdinand I................................ 56
11 Oskar Schindler.......................... 55
12 Tomáš Garrigue Masaryk............... 54
13 Alexander Dubček....................... 52
14 Karel VI.................................... 51
Josef II..................................... 51
Madeleine Albrightová................. 51
17 Zikmund Lucembuský.................. 50
Ferdinand II.............................. 50
19 Karel I...................................... 49
20 Boleslav Chrabrý......................... 48
Maxmilián II.............................. 48
Leopold II................................. 48
Ferdinand I................................ 48
24 Matyáš Korvín............................ 47
Josef I...................................... 47
26 Matyáš Habsburský..................... 46
Ferdinand III............................. 46
Karel VII................................... 46
29 Karl Renner............................... 44
Jan Palach................................. 44

 

České umění
1 Antonín Dvořák.......................... 103
2 Gustav Mahler............................ 92
3 Bedřich Smetana........................ 70
4 Miloš Forman............................. 52
5 Alfons Mucha............................. 46
6 Leoš Janáček............................. 45
7 Silvia Saint................................ 43
8 Adolf Loos................................. 38
9 Bohuslav Martinů........................ 32
Karolína Kurková........................ 32
11 Anton Raphael Mengs.................. 31
Heinrich Biber............................ 31
13 Balthasar Neumann..................... 30
14 Josef Suk.................................. 29
Eva Herzigová............................ 29
16 Jan Václav Stamic....................... 27
Erich Wolfgang Korngold.............. 27
18 Anton Reicha............................. 25
Herbert Lom.............................. 25
Věra Chytilová............................ 25
Jan Švankmajer.......................... 25
22 Jan Dismas Zelenka..................... 24
Alfred Brendel............................ 24
František Kupka.......................... 24
Ernst Křenek.............................. 24
Georg Wilhelm Pabst.................... 24
Zdeněk Miler.............................. 24

Karel Gott................................. 24
29 Josef Mysliveček......................... 23
Rafael Kubelík............................ 23
Ignaz Moscheles......................... 23
Josef Hoffmann.......................... 23
Jana Cova................................. 23

 

České bádání
1 Gregor Mendel........................... 85
2 Kurt Gödel................................. 76
3 Ernst Mach................................ 48
4 Ferdinand Porsche...................... 47
5 Gerty Cori.................................. 42
6 Johann Palisa............................ 38
7 Jaroslav Heyrovský..................... 37
8 Carl Cori.................................... 34
9 Alois Senefelder......................... 28
10 Jan Evangelista Purkyně............... 25
11 Karl von Terzaghi........................ 20
12 Viktor Kaplan............................. 19
Antonín Mrkos........................... 19
14 Jan Svatopluk Presl..................... 18
15 Karel Bořivoj Presl...................... 17
Josef Ressel............................... 17
Karel Rokytanský........................ 17
19 Eduard Čech............................... 16
Heinrich Wilhelm Schott............... 16
Zdeňka Vávrová.......................... 16
22 Georg J. Kamel........................... 15
23 Theodor von Oppolzer.................. 14
24 Joseph Johann Littrov................. 13
25 Ignác A. Born............................. 12
Ferdinand Ritter von Hebra........... 12
27 Jan Jesenský............................. 11
Kašpar Šternberk........................ 11
František Běhounek.................... 11
Otto Wichterle............................ 11
Aleš Hrdlička............................. 11
Hans Tropsch............................. 11
Johannes Widmann..................... 11

 

České myšlení
1 Sigmund Freud........................... 143
2 Edmund Husserl......................... 59
3 Jan Hus.................................... 57
4 Jan Amos Komenský.................... 49
5 Joseph Schumpeter..................... 44
Bernard Bolzano......................... 44
7 Karl Kautsky.............................. 40
8 Cyril a Metoděj........................... 37
9 Hans Kelsen............................... 33
10 Eugen Böhm von Bawerk.............. 26
11 Josef Dobrovský......................... 25
František Palacký........................ 25
Bedřich Hrozný.......................... 25
Max Wertheimer......................... 25
15 Ernest Gellner............................ 24
16 Jeroným Pražský......................... 23
Eduard Hanslick......................... 23
18 Guido Adler............................... 20
19 Rabbi Löw................................. 19
20 Stanislav Grof............................ 17
21 Jan Patočka............................... 16
Josef Jungmann......................... 16
23 Julius Pokorny........................... 15
Tomáš Špidlík............................. 15
Max Dvořák................................ 15
Herbert Feigl............................. 15
27 Egon Bondy............................... 14
Vilém Flusser............................. 14
Karel Kosík................................ 14
Petr Chelčický............................ 14

 

České psaní
1 Franz Kafka............................... 130
2 Milan Kundera............................ 65
3 Rainer Maria Rilke....................... 63
4 Karel Čapek............................... 56
Jaroslav Seifert.......................... 56
6 Jaroslav Hašek........................... 51
7 Max Brod.................................. 41
8 Viktor Dyk................................. 38
9 Bohumil Hrabal.......................... 33
10 Jan Neruda................................ 32
Karl Kraus................................. 32
Otfried Preussler......................... 32
Tom Stoppard............................ 32
14 Franz Werfel.............................. 29
15 Ján Kollár................................. 26
Julius Fučík............................... 26

17 Pavel Jozef Šafařík...................... 25
Božena Němcová........................ 25
19 Milena Jesenská......................... 23
20 Kosmas..................................... 22
Adalbert Stifter.......................... 22
Pavel Kohout............................. 22
Josef Škvorecký.......................... 22
24 Karel Hynek Mácha...................... 20
Alois Jirásek.............................. 20
Marie von Ebner-Eschenbachová.... 20
27 Karel Jaromír Erben..................... 19
28 Karel Havlíček Borovský............... 18
Jiří Wolker................................. 18
30 Arnošt Lustig............................. 17
Leo Perutz................................. 17 

 

Česká síla
1 Martina Navrátilová..................... 59
2 Petr Čech.................................. 57
3 Wilhelm Steinitz......................... 51
Tomáš Rosický............................ 51
5 Ivan Lendl................................. 49
6 Pavel Nedvěd............................. 48
7 Milan Baroš............................... 47
8 Petra Kvitová............................. 46
9 Emil Zátopek.............................. 44
10 Tomáš Berdych........................... 41
11 Jan Železný............................... 40
12 Marek Jankulovski...................... 38
13 Jan Koller................................. 37
14 Jana Novotná............................. 34
Karel Poborský........................... 34
15 Josef Masopust.......................... 33
Radek Štěpánek.......................... 33
Nicole Vaidišová......................... 33
18 Tomáš Ujfaluši............................ 32
Zdeněk Grygera.......................... 32
20 Věra Čáslavská............................ 30
Antonín Panenka........................ 30
Jaromír Jágr.............................. 30
Tomáš Hübschmann.................... 30
Václav Svěrkoš........................... 30
25 Loukas Vyntra............................ 29
26 Hana Mandlíková........................ 28
Petr Korda................................. 28
Michal Kadlec............................. 28
Patrik Berger............................. 28
Tomáš Sivok............................... 28 

 

Data byla sebrána k září 2014 


autor / Jan Stern VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA