NP č.611 > BlogJak dostat člověka z ulicetext: Nikola Machala, ilustrace: Vojtěch Velický

Za 24 let prošly sociální službou Nového Prostoru tisíce lidí, kteří chtěli změnit svůj život. Dlouhodobá práce s lidmi na okraji společnosti přinesla naší organizaci komplexní zkušenost s jejich problémy a potřebami. I díky tomu dnes víme, co lidé na ulici potřebují, aby se postavili zpět na vlastní nohy. Nejde o zaručený recept, přece jen každý lidský osud je jiný. V tomto článku uvádíme pět pilířů návratu do společnosti, které komukoli zajistí jistou a férovou pozici na startovní čáře. Zda doběhne do cíle, už bude jen na něm.

Zde je příklad ročních nákladů na to, abychom zajistili jedné osobě férové podmínky pro nový začátek.
1. Zařízení dokladů a funkčního telefonu s malým kreditem - přibližně 3 000 Kč

2. Ubytování, které mu usnadní najít si práci - přibližně 110 000 Kč (např. ubytovna na 1 rok)

3. Než si najde práci, je třeba zajistit praní oblečení a základní potraviny - přibližně 90 000 Kč na rok
4. Je třeba pomoci řešit zdravotní problémy - 27 000 Kč (např. léky či zdravotní pojištění)
5. Musí se naučit lépe komunikovat s lidmi nebo získat kvalifikaci k nové práci - 20 000 Kč

 

1. Zpět do systému


Když člověk nemá domov, nemá ani bezpečné útočiště, kde by mohl uschovat své cennosti. Každý spánek nebo odpočinek tak znamená potenciální nebezpečí – může dojít ke krádeži. Nutnost táhnout s sebou vždy a všude veškerý svůj majetek taky představuje riziko snazší ztráty něčeho cenného. Ostatně cenná je pro lidi bez domova každá věc, kterou si s sebou nesou. V nejistotě a strachu dnes v České republice žije bezmála 24 tisíc osob, které Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje jako lidi bez domova. Zhruba čtyři pětiny tvoří muži a řadíme sem i více než dva a půl tisíce dětí.*

 

Doklady

Zásadní cenností potřebnou pro nový začátek je doklad totožnosti. Bez něj jsou lidé odříznuti od systému. Nemohou se registrovat na Úřadu práce, nenajdou si zaměstnání, nevyzvednou si důchod a nezaregistrují se bez něj ani v sociální službě. Jako první je tedy potřeba zařídit si nový občanský průkaz. „Když má někdo třeba u rodičů rodný list, je celý proces snazší, v opačném případě je potřeba, aby dva další lidé dosvědčili dotyčnému jeho totožnost," vysvětluje ředitelka Nového Prostoru Dagmar Kocmánková a dodává: „zrovna nedávno jsme řešili situaci, kdy byla okradena naše prodejkyně Jitka a přišla o všechny doklady. Museli jsme tak do práce povolat tři sociální pracovnice zaráz, aby dvě mohly odejít s paní Jitkou dosvědčit její totožnost na městský úřad a jedna mohla zůstat v denním centru k dispozici ostatním klientům."

 

O něco složitější je situace s lidmi ze zahraničí, kam spadají i naši sousedé ze Slovenska. „Slováci musí vše vyřizovat na slovenské ambasádě. Tam se vyplňují formuláře a na vše se člověk musí objednat předem, čekací lhůta je z naší zkušenosti dlouhá většinou tak 2–3 měsíce," uvádí sociální pracovnice Monika Dvořáková. Nový Prostor už ale pomohl i lidem ze vzdálenějších krajin: „Jen v dobrém vzpomínáme na dnes již zesnulého prodejce Petera, který do Evropy přicestoval ze Spojených států. Jednoho dne se ocitl na pražském Hlavním nádraží ve spacáku. Naše organizace mu pomohla s vyřízením veškerých dokladů a Peter začal s prodejem časopisu. Po roce nastoupil jako recepční v hostelu a v Praze nakonec žil osm let, tedy až do své smrti," vzpomíná ředitelka Kocmánková.

 

Telefon

Bez telefonu už dnes může fungovat opravdu málokdo. Lidé na ulici ho na rozdíl od většinové společnosti nemohou nahradit jiným přístrojem a připojením k Wi-Fi, tudíž pro ně jeho absence představuje absolutní odtržení od systému. Navíc si tito lidé nemohou přivolat pomoc v případě, že jim hrozí nebezpečí, nebo se zraní a potřebují záchranku. A konečně i u nás v Novém Prostoru si s prodejci telefonujeme velmi často. Pravidelně jim dáváme vědět, když si mohou vyzvednout nové číslo. A díky spojení se nám prodejci mohou omlouvat ze směny, třeba když onemocní.

 

 

2. Mít domov

 

Střecha nad hlavou, postel, funkční koupelna a kuchyň. Úplný základ pro každého z nás. Něco, bez čeho jen těžko dorazíme čistí, odpočatí a nasycení do zaměstnání, abychom byli schopni pracovat. Jaké možnosti mají lidé v tísni, kteří se rozhodnou získat bydlení a vybudovat si nový domov?

·

Noclehárna

Za jedinou noc nejspíš domov nevytvoříte. Důstojné přenocování je ale nutnost pro každého, kdo má ráno vstát a zapojit se do funkční společnosti. I proto jsou tolik důležité noclehárny, v nichž sice člověk nemůže mít uschovány osobní věci, ale dopřeje si tu kvalitní odpočinek v teple, suchu a bezpečí. Noclehárny navíc poskytují také využití koupelny a kuchyně, a proto se na přechodnou dobu dá z těchto zařízení docházet i do zaměstnání.

 

Ubytovací zařízení

Dalším stádiem jsou ubytovny a azylové domy, kde už si lidé dokážou vytvořit atmosféru domova. Na druhou stranu kapacity v tomto případě praskají ve švech a často je nutné čekat dlouhé měsíce, než se uvolní místo. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že osoby na okraji společnosti si mnohdy prošly náročnými zážitky a nejsou na tom psychicky dobře, proto nedokážou dlouhodobě fungovat na pokoji s více lidmi. Pokud chtějí pokoj s jedním spolubydlícím, nebo dokonce jen sami pro sebe, o to delší je pak čekání.

 

 

Není však neobvyklé, aby se na podobných ubytovacích zařízeních objevili roztoči či další škůdci, proto může být pro dlouhodobé obyvatele život zde vyčerpávající. S tímto neblahým faktem samozřejmě souvisí i ohrožení jejich majetku, hygieny a především zdraví.

 

Obecní byty

Ještě déle se čeká na startovací či sociální byty, které spravují samosprávní celky. Pokud mluvíme o dlouhém čekání, v mnoha případech se bavíme o horizontu let. Když se to nakonec povede a člověk, který roky vytrvale pracuje a je v čekání na obecní byt trpělivý, dostane možnost bydlet v obecním bytě, jsme svědky ohromné radosti a vděčnosti za možnost vytvořit si po čase – někdy i poprvé – opravdový domov.

 

 

3. Bez hladu a v čistotě


Jak už bylo zmíněno výše, pro to, aby se člověk mohl cítit dobře a zapadl do funkční společnosti, je zásadní hygiena, ale také plný žaludek. Současně je nutné myslet na kvalitu s jakou k plnění těchto potřeb přistupujeme. Finanční tíseň je mnohdy spojená s tím, že jídlo je první věc, na níž se lidé odbývají. Kupují levné a nekvalitní potraviny a zřídkakdy si dopřejí teplé jídlo.

 

Jídlo

Právě nekvalitní stravování klientů se snažíme v Novém Prostoru změnit. Pořádáme pravidelné kurzy vaření a odměny vyplácíme z velké části ve stravenkách, za které si prodejci nemohou koupit alkohol ani cigarety, nebo v poukazech na teplé obědy. "Velkou pomocí nám je spolupráce s Ambiente, díky níž můžeme předávat poukázkové kartičky na obědy do jejich podniků. To nám přináší jistotu, že se naši klienti pravidelně dostanou k teplé a živinami nabité stravě, za což jsme velmi vděční," popisuje ředitelka Kocmánková.

 

Čistota

Teď zpátky k hygieně. Jak bylo řečeno, i v noclehárnách se lidé dostanou do koupelny, a mohou tak provést osobní hygienu. Větší problém bývá s praním oblečení. Na ubytovnách bývá často jediná pračka na velký počet lidí a prostoru pro sušení není zejména v zimě taky vždy dost. Z toho důvodu máme v našem denním centru k dispozici pračku. Klienti si zde mohou za 30 Kč vyprat i vysušit vlastní prádlo. Nepotřebují si nosit ani vlastní prášek. Ten je zahrnut ve službě.

 

V nejednom případě je na tom kvalita oblečení tak bídně, že ani pračka nepomůže. Tehdy je potřeba sehnat nové oblečení. Naléhavých případů logicky přibývá v zimě, kdy prodejci stojí dlouho v chladu neadekvátně oblečeni. Právě tehdy cítíme potřebu jim pomoci a vybavit je kvalitní zimní obuví a teplým oblečením. Na druhou stranu také v létě občas dojde k tomu, že má na sobě klient zateplené boty a narážíme na fakt, že letní obuv ve svém šatníku postrádá. Téma odívání je tedy denní součástí sociální práce.

 

 

 

4. Zdraví je jen jedno

 

Psychika

Jak už bylo zmíněno, lidé na okraji společnosti nemívají většinou v pořádku psychické zdraví. V lepším případě jsou kvůli své situaci nervózní či náladoví, v horším případě jejich stav už překlenul do psychického onemocnění. Naši klienti často trpí některou ze sociálních fobií, které jim znemožňují výkon určitých druhů zaměstnání nebo komplikují situaci s hledáním bydlení. I z toho důvodu by mnohým z nich pomohla péče psychologa.

 

Nemoci, léky a diety

Neméně obvyklé jsou u našich prodejců další zdravotní problémy. Špatný životní styl a zanedbaná prevence vrcholí v řadě případů dlouhodobými nemocemi jako například velice častá cukrovka. Na to se váže potřeba léků a specifických stravovacích programů, které vyžadují nákup speciálních potravin. Pro osoby v sociální tísni ovšem takové požadavky padají na samé dno žebříčku priorit.

 

Většinou jsou rádi, že nashromáždí peníze na ubytování a zbyde jim na nákup jídla. V potaz musíme brát i skutečnost, že primárním důvodem jejich problémů jsou v drtivé většině případů exekuce. Kdykoli se dostanou k možnosti výdělku, jsou pod dohledem svých exekutorů, kteří po nich přirozeně začnou vyžadovat splátky dluhů. Právě tato skutečnost obvykle lidem přináší velký stres a na řešení vlastního zdraví už nezbývá prostor.

 

Zuby

Když lidé trpí na problémy se zuby a nemají prostředky na kvalitní péči, odrazí se to hned na několika frontách. Zaprvé trpí zdraví. Záněty a kazy bývají bolestivé a mohou být počátečním důvodem vzniku dalších nemocí. Zadruhé dojde ke značnému omezení při stravování. Může být těžké, ba dokonce i nemožné pokousat většinu potravin, což značně omezuje komfort každého jednotlivce. V poslední řadě to pak je nevábný vzhled a problémy s vyjadřováním, které mohou vést ke snažšímu odsouzení společnosti. U lidí v sociální tísni zanedbané zuby často souvisí s celoživotní nedostatečnou péčí. Velká část z nich nepoznala nikoho, kdo by je k potřebné denní hygieně vedl, a jde tak o problém, který se předává z generace na generaci.

 

Zdravotní pojištění

Při tom všem není překvapení, že lidé, kteří se ocitnou na ulici, většinou přestanou platit pojištění. Právě fakt, že člověk vypadne ze systému, způsobuje navyšující dluh za zdravotní pojištění, které je pro české občany povinné. Toto mnohdy způsbuje odmítnutí poskytnutí zdravotní péče, byť na ni mají ze zákona nárok i dlužníci. Pokud ovšem dojde k ošetření či hospitalizaci, situace s lidmi bez domova je u nás stále nedořešená. V momentě, kdy je pacient lékařem propuštěn k doléčení do domácí péče, nemá kam jít. Nejčastěji se tedy vrací zpět na ulici do nevyhovujících podmínek a často znovu dochází ke zhoršení jeho stavu.

 

 

5. Sociální pomoc

 

Sociální pracovníci jsou většinou jedinými osobami, které jsou lidem na okraji společnosti schopni podat pomocnou ruku a provést je jejich cestou zpět do systému. Pro začátek mohou být dobrými posluchači, dále je jejich největší výzvou najít správný způsob, jak klienta dlouhodobě a efektivně namotivovat, aby ve svém úsilí vytrval. Jejich přítomnost v denních centrech představuje pro klienty jistotu, že se v otvíracích hodinách mohou zastavit za někým, kdo je vyslechne.

 

 

Sociální pracovníci ovšem nefungují pouze na individuální bázi. Mnohdy mají na starosti i skupinové aktivity, výlety či školení. Při těchto činnostech se nejen lépe posilují sociální dovednosti všech zúčastněných, ale dochází i k rozvoji dalších vlastností. Například při rukodělných dílnách to je posílení jemné motoriky. Při tomto typu činností jsou navíc klienti motivováni i možností přivýdělku za dokončené výrobky.

 

Posledním zmíněným byla školení, kam spadají kurzy zaměřené na seberozvoj, hodiny vaření či lekce cizích jazyků. "V Novém Prostoru jsme dlouho připravovali koncepci kurzu, zaměřeného na selfmanagement, v němž se naši prodejci mohou naučit důležité dovednosti. Máme radost, že jsme jej konečně mohli spustit a systematicky tak učíme klienty, jak efektivně nakládat s časem, jak řešit problémy v komunikaci, posilujeme finanční gramotnosti či organizační schopnosti," uvádí ředitelka Kocmánková. Takovéto typy kurzů mohou významně pomoci efektivitě sociální rehabilitace, která je běžně závislá pouze na individuální spolupráci klienta a sociálního pracovníka. Každý účastník kurzu tak dostane nástroje, které mu dodají sebejistotu, s níž bude snazší spolehnout se sám na sebe.

 

*V článku byla použita data získaná z dokumentu SČÍTÁNÍ OSOB BEZ DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE 2019 (Ministerstvo práce a sociálních věcí).


autor / Nikola Machala VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články autora

Bezmála 4 000 teplých obědů získali prodejci Nového Prostoru díky podnikům Ambiente / Nikola Machala > NP č.608 > Blog Osm let uběhlo od zahájení projektu Oběd pro dalšího. Pražské Lokály tehdy otevřely dveře lidem bez domova, kteří mají snahu svou životní situaci změnit. To vše díky propojení restauračních hostů a iniciativ, které učí lidi v nesnázích pracovním návykům. Právě Nový Prostor byl u samého startu celé akce. Oběd pro dalšího se od té doby rozrostl také do dalších podniků společnosti Ambiente a koupit teplé jídlo těm, kdo ho potřebují nejvíce, je dnes možné i online. číst dále Zábava i zamyšlení nad morálními hodnotami: Nový Prostor uvádí unikátní speciál pro malé i velké / Nikola Machala > NP č.610 > Blog Nový Prostor vydá letos na podzim unikátní interaktivní speciál, který malým i velkým čtenářům pomůže zahnat nudu, menší zabaví poučnými úkoly a starší seznámí hravou formou s příčinami bezdomovectví. Publikace vznikne ve spolupráci s dětským časopisem Raketa. číst dále Jak dostat člověka z ulice / Nikola Machala > NP č.611 > Blog Za 24 let prošly sociální službou Nového Prostoru tisíce lidí, kteří chtěli změnit svůj život. Dlouhodobá práce s lidmi na okraji společnosti přinesla naší organizaci komplexní zkušenost s jejich problémy a potřebami. I díky tomu dnes víme, co lidé na ulici potřebují, aby se postavili zpět na vlastní nohy. Nejde o zaručený recept, přece jen každý lidský osud je jiný. V tomto článku uvádíme pět pilířů návratu do společnosti, které komukoli zajistí jistou a férovou pozici na startovní čáře. Zda doběhne do cíle, už bude jen na něm. číst dále Zábava i zamyšlení nad morálními hodnotami: Nový Prostor uvádí unikátní Zábavník pro malé i velké / Nikola Machala > NP č.613 > Blog Nový Prostor vydává unikátní interaktivní speciál, který malým i velkým čtenářům pomůže zahnat nudu, menší zabaví poučnými úkoly a starší seznámí hravou formou s příčinami bezdomovectví. Publikace vznikla ve spolupráci s dětským časopisem Raketa. Ke koupi je u pouličních prodejců od 13. října do konce února příštího roku. číst dále