NP č.395 > Pošli to dálZ právních důvodůTomáš Havlín

Někdy se říká, že jiný kraj, jiný mrav. Na příkladu vztahu k lidem bez domova v Berlíně se ale ukazuje, že to zdaleka neplatí absolutně.

 

Město Berlín donedávna přispívalo na zdravotní péči pro nepojištěné relativně skromnou částkou. Sto tisíci eury ročně dotovalo křesťanskou charitu, aby svou mobilní ambulanci přistavila do lokality Berlin Zoo. S tím je však nyní konec. Berlínský senát totiž rozhodl, že dotace bude zastavena „z právních důvodů“.

Takové opatření se samozřejmě neobejde bez následků. V hlavním městě Německa dnes žije dvacet tisíc bezdomovců (zhruba čtyřikrát více než v Praze) a jejich předpokládaná délka života se s 46,5 roky pohybuje třicet let pod průměrem vypočítaným pro obyvatelstvo s pevným místem bydliště. Také míra duševních onemocnění je mezi bezdomovci podle odhadů asi pětkrát vyšší než u lidí s klíči od bytu. Ztrátu jedné pojízdné ambulance není třeba dramatizovat, aby bylo jasné, že pro lidi na ulici se situace ještě více zkomplikuje.

Přitom je pozoruhodné, jak berlínští politici argumentují. O příčinách bezdomovectví, jako je absence sociálního bydlení nebo krácení sociálních výdajů, pochopitelně neuslyšíme. Naopak se dozvíme, že za zrušení dotace mohou východoevropští bezdomovci, jichž prostě přišlo do Berlína po rozšíření Evropské unie příliš moc. Právě zde se nejspíš vybaví analogie se situací v českém hlavním městě. Praha se též zdráhá přispívat na projekty na podporu lidí bez domova s odůvodněním, že je mezi nimi mnoho mimopražských. A současný radní pro sociální oblast Ivan Kabický (ODS) zašel ještě o krok dále, když chce usilovat o zavedení domovského práva, umožňujícího tyto lidi deportovat. Jak jinak než po vzoru svých berlínských kolegů – totiž „z právních důvodů“.

 


Tomáš Havlín autor / Tomáš Havlín VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA