NP č.374 > Téma číslaKdo vládne světu...Alexandr Budka, Petr Pospíšil

Torií spiknutí jsou desítky, vzájemně si odporují. Je velmi nesnadné a nemá ani smysl anžit se je propojit do jednoho smysluplného rámce. Představují spíše nesourodou sbírku různých představ, dokument představ o povaze moci.

 

TEMPLÁŘI

Středověký rytířský řád vzniklý během křížových výprav nepřestává vzrušovat nejrůznější záhadology a milovníky konspirací. Zánik templářského řádu je ukázkovým případem mocenské manipulace pomocí teorie spiknutí. Řád dosáhl značné moci a vlivu, měl řadu komend v různých zemích. Nashromáždil velké množství pokladů a relikvií. Francouzský král Filip IV. se rozhodl si bohatství řádu přivlastnit a oslabit papeže, jemuž templáři podléhali. To se mu nakonec roku 1307 podařilo, pomocí obvinění z herezí, sodomie a intrik. Majetek byl zabaven, zbytky rytířů, kteří nebyli upáleni, dožili v internaci. Řád byl zrušen a jeho místo zaujali johanité. Na templáře byl aplikován postup, který se od té doby opakuje u mnoha konspiračních teorií – obvinění, že pravý cíl organizace je známý jen nejvyšším zasvěcencům, takže ani většina členů a služebníků ho nezná a slouží mu nevědomky. Na legendy o konci řádu navazuje řada dalších o jeho tajných nástupnících – jedním z nich měl být i objevitel Ameriky Kryštof Kolumbus.

 

ŽIDÉ

Židé provokovali představivost odnepaměti. Rozptýleným usídlením, ale také pasážemi v bibli o „vyvoleném národu“ („vyvolenost“ je důležitou slovní šifrou v teoriích spiknutí dodnes) či o ukřižování Ježíše (nepomohlo ani to, že syn Boží byl rovněž Žid). Středověké pověry o trávení studní či zapékání krve křesťanských pannen do nekvašených chlebů se v 19. století změnily v představu o židovském kapitálu, který vládne světu a zároveň prostřednictvím revolučních hnutí podvrací zavedené pořádky. Nejrůznější divoké teorie počítaly např. s tajným úkolem zednářů (sjednotit buržoazii) a tajným úkolem komunistů (sjednotit proletariát) – vše v údajných službách mezinárodního židovstva. Ikonickým textem se staly Protokoly sionských mudrců, falzum carské tajné policie z přelomu 19. a 20. století. Jejich popularitě nezabránil ani fakt, že celou řadu pasáží jejich autoři převzali ze staršího literárního díla, které o Židech vůbec nemluvilo: Dialogu mezi Machiavellim a Montesquieuem v pekle (1864) od Maurice Jolyho. Po nástupu Hitlera se Protokoly staly součástí školní výuky. Ani osud, který v Třetí říši čekal údajné „spiklence“, ale neznamenal konec protižidovské zášti. Teorie o „konspiraci národa vyvolenců“ představují myšlenkový předobraz a často i základ dalších teorií spiknutí. A tak není divu, že se například Miroslav Dolejší ve své Analýze 17. listopadu zabýval židovským původem některých mluvčích Charty 77, ani že v konspiračních teoriích o 11. září nechybí legenda, podle níž Židé pracující ve Světovém obchodním centru nepřišli toho dne do práce. Ve skutečnosti bylo mezi oběťmi 11. září 5 Izraelců a zhruba 400 Američanů židovského původu.

 

ZEDNÁŘI

Asi nejznámější tajná organizace. Vznikla roku 1717, ale svůj původ odvozuje od stavitelských bratrstev, která putovala Evropou a budovala katedrály. Mnozí ovšem jejich kořeny hledají u templářů nebo dokonce už u stavitelů Šalamounova chrámu. Mezi jejich členy a příznivce patřilo mnoho slavných a bohatých osobností, někdy jsou považováni za jakýsi elitní klub na způsob rotariánů. Organizace je rozdělena do jednotlivých lóží, členové mají své tajné hodnosti a různé stupně zasvěcení. Vzhledem ke své svobodomyslnosti měli zednáři napjaté vztahy s katolickou církví. Roku 1738 bylo zednářství prohlášeno za kacířství a dodnes je katolík, který by byl členem lóže, považován za nacházejícího se ve stavu těžkého hříchu a nesmí přistupovat ke svátostem. Odhalování zednářů a obrana proti jejich infiltraci je dodnes oblíbenou činností katolických ultrakonzervativců. Zednářství mělo silnou pozici i u nás. První lóže byla založena již roku 1726 hrabětem Šporkem a mezi jejími členy najdeme mnoho našich význačných osobností. Za zednáře je považován i Václav Havel, jedním z důkazů jsou podle příznivců konspirací jeho proslulé krátké kalhoty při inauguraci do prezidentského úřadu. Prý se nejednalo o roztomilé nedopatření, ale o zednářský symbol, tajný signál zasvěceným.

 

AMERIČANÉ, KTEŘÍ NIKDY NEBYLI NA MĚSÍCI

Teorie, které zpochybňují autentičnost záběrů prvního muže na Měsíci, mají tři verze. První říká, že celé dobytí Měsíce je podvod a natáčení výsadku expedice proběhlo pod vedením režiséra Stanleyho Kubricka ve studiích na Zemi (přiznat se k tomu měl ve filmu Osvícení). Druhá tvrdí, že Američané sice na Měsíci byli, ale nikoli za použití technologie programu Apollo (měli využít buď vesmírných portálů, nebo tajných technologií Třetí říše – létajících talířů Haunebu). Třetí verze je poměrně krotká: říká, že Američané sice Měsíce v rámci programu Apolla dosáhli, přesto však použili filmový materiál připravený Kubrickem. Ten původní jim měly poškodit radiační ochranné pásy Země.

 

NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD

Propletenec velkého kapitálu a elit všeho druhu směřuje podle některých aktuálnějších teorií spiknutí ke zničení všech národů a nastolení světovlády. Podle některých verzí má plán zahrnovat ztrátu svobod, genocidu a umělé vyvolání války. V čele má být skupina Bilderberg, jež od roku 1954 pořádá každoroční konference, které skutečně provokují spikleneckou představivost – jsou elitářské a uzavřené, jejich účastníci se snaží vyvolat dojem, že jsou těmi, kolem nichž se točí svět. Není divu, že našli mnoho takových, kteří jim to uvěřili – a marně pak už vysvětlují, že jejich uzavřené konference představují pouze nezávazné diskuse. Ke skupině Bilderberg začali její odpůrci počítat i další uskupení, včetně Římského klubu, tedy uskupení vědců, které varovalo před ekologickou krizí a vyzvalo ke globální spolupráci na jejím odvrácení. Do spiknutí mají být zapleteny rody Rockefellerů, Rothschildů, Bushových, britská královská rodina i nejvyšší kruhy Vatikánu. V českém prostředí považují odpůrci „Nového světového řádu“ za jeho agenty okruh kolem bývalého prezidenta Václava Havla.

 

TVŮRCI UMĚLÝCH KATASTROF

Haarp je údajně tajná seismická zbraň pracující na principech vynálezů Nikoly Tesly. Má stát za vyvoláním mnohých přírodních katastrof s fatálními následky, zemětřesení v Japonsku a na Haiti nevyjímaje.

 

KLIMATOLOGOVÉ A EKOTERORISTÉ

Objektem podezření se v posledních letech stalo i ekologické hnutí. Stoupenci spikleneckých teorií došli celkem brzy k závěru, že teze o globálním oteplování je podvod, který má za cíl omezit volný trh, ale také zajistit přísun peněz podezřelým občanským skupinám (ekologičtí aktivisté) a podezřelému vědnímu oboru (klimatologii). Můžeme jen dodat, že tato teorie spiknutí je velmi rozšířená a svými názory se k ní blíží i prezident této země.

 


autor / Alexandr Budka VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA autor / Petr Pospíšil VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články z tohoto čísla

Afrika křesťanská / Magdaléna Vaculčiaková > NP č.374 > Dějiny přítomnosti Kontinentem, kde křesťanství stále expanduje, je určitě Afrika. V životaschopném rytmu se zde mísí s ostatnímu náboženstvími. V připomínce oslavy Velikonoc v Ugandě by ale nemělo zapadnout, že jeho přijetí nemusí být jednoznačné.   číst dále Nahota v Chile / Martina Křížková > NP č.374 > Pošli to dál Pero, jež nečekaně skončilo v kapse českého prezidenta Václava Klause, prý nebylo obyčejné, ale posázené polodrahokamy. Konkrétně lapis lazuli. Chilská strana sice ujistila, že jim tento malý skvost nebude chybět, ale i tak by měl ztrátu Chilanům někdo nahradit. Nebo alespoň vyjádřit vděk za to, že měli při výběru dodavatele protokolárních psacích potřeb šťastnou ruku.   číst dále Sportem k rovnosti? / Iveta Hajdáková, Michal Děd > NP č.374 > Ženská stránka Když se ze cvičenců lije pot a krevní řečiště jim zaplavuje endorfinový koktejl, prospívá to nejen jejich zdraví a mravnímu vývoji, ale podporuje to i vzájemný pocit sounáležitosti a rovnosti. Sport považujeme za bohulibou aktivitu, která v duchu fair play boří mnohé hranice. Je tomu tak doopravdy?   číst dále Vidím to, co jiní nevidí / Alexandr Budka > NP č.374 > Téma čísla Lidé mají stále více znalostí, ale schopnost se v nich vyznat bere za své. Informace navíc představují cenné zboží, a to se jen tak nerozdává. Ideální živná půda pro spekulace, alternativní výklady a spiklenecké teorie. Jak se v nich vyznat a jak si zachovat zdravý rozum?   číst dále

Nejčtenější články autora

Bezvětří v českých lesích / Martina Křížková, Alexandr Budka > NP č.371 > Reportáž „Podnikání“ za hranicí zákona se v Česku zřejmě vyplácí. Případ cizinců zneužívaných při práci v lesích, na který upozornil NP letos v lednu, se policii stále nedaří úspěšně prošetřit. Stejně jako předchozí aktivity hlavních aktérů.   číst dále Hlídat si svůj dvorek / Silvie Kratochvílová, Alexandr Budka > NP č.341 > Téma čísla Pokud nechcete, aby developeři zastavěli zdravé lesy, a připadá vám divné, že by kousek od historické památky měl stát nevzhledný Lidl, pak je namístě zajímat se o změnu územního plánu celé České republiky. Politika územního rozvoje má být přijata za dva roky.    číst dále Tichý vítr z hor / Tomáš Havlín, Alexandr Budka > NP č.383 > Rozhovor Jaromír Švejdík je na první pohled nenápadný člověk. Ale při bližším ohledání za ním stojí nejen kapela Priessnitz a netrpělivě očekávaný Alois Nebel, ale v jistém smyslu i celý „magický“ Jeseník.   číst dále Úpadek má i světlé stránky / Michal Špína, Alexandr Budka > NP č.361 > Rozhovor Už od dob Sokratových je známo, že učitelé filozofie kazí mládež. Zdeněk Kratochvíl je jedním z nejvýkonnějších a nejoblíbenějších kazitelů dneška. Bolehav mu zatím nikdo neordinuje a dokonce svou činnost stále ještě vykonává za státní peníze, navzdory všem snahám o "zefektivnění" univerzitního vzdělání.   číst dále