NP č.341 > Kultura | LiteraturaZápad jako zjevení?Petr Pospíšil

„Vydat knihu s podtitulem sociologické eseje, pakliže je člověk netknut sociologickým vzděláním jako já, je bezpochyby drzost. Ale takoví už jsme my, Freudiáni.Drzí a nevychovaní akademickým bontonem. Myslíme si, že máme klíč ke všemu, a proto vznikají knihy, jako je tato." Tak uvádí Jan Stern svou novou knihu a shrnuje tím důvod si tento vtipný a přitom vážný psychologizující průvodce naší společnosti přečíst.

S fejetonistou Nového Prostoru Janem Sternem se můžete setkat nejen na příslušné stránce v každém čísle našeho časopisu. Je rovněž autorem čtyř knih esejů. Co říct o poslední z nich? Stern nemá malé ambice - reaguje na knihu sociologa Miroslava Petruska Společnosti pozdní doby a odpovídá s nedůvěrou vlastní psychoanalýze.

Jestliže si sociologie s metodami dotazníků a rozhovorů může myslet, že klíčem k pravdě o společnosti je to, co nám o sobě společnost řekne, Stern jako freudovec se domnívá, že skutečně podstatné je to, jakým způsobem na naše otázky reaguje, a co tím o sobě mimoděk prozrazuje.

Mystérium Západu chce poznat pravdu o západních společnostech podobným způsobem, jako psychoanalytik, když ze způsobu, jakým se k němu pacient vztahuje, odvozuje příčiny jeho neuróz. Podobně jako jeho mistru Freudovi v těch případech, kdy se pustil do analýzy kulturních a společenských jevů, mu chybí jediné - ordinace, do níž by mohl pozvat svého „pacienta“.

 

PSANÍ Z CHAOSU

Sternovy texty s neuvěřitelnou lehkostí kombinují odborné termíny i volný, lidový jazyk plný obratů, jaké známe z běžného života. Soustavný a přístupný výklad té které freudovské teorie co chvíli oživí příběh ze života, odbočka k jevu z pop-kultury nebo k nějaké historické zápletce. Sternovy texty patří k vrcholům tuzemské esejistiky, žánru, který je jinak v této zemi spíše popelkou. Eseje jsou totiž texty, které by měly být dílem myslitele i spisovatele v jednom. Kolik těch, pro něž se vžilo původně pozitivní, posléze posměšné označení publicista, je něčeho takového schopno?

Není divu, že je pro Sterna neobyčejně důležitá řeč. Jeho analýza doby má zvlášť hněvivý tón, pokud mluví o tom, co se dnes udělalo s jazykem: „Řeč byla rozbita. Zbyly slogany, hlášky, emotikony neboli smajlíci, neřád výkřiků v internetových diskusích a na blozích, zkratky typu BTW... esemeskové náběhy a náznaky skutečné řeči, totální infantilizace a non-sensualizace humoru na generačních rádiích, kýble wikipedických sraček chrstnutých do tváře rozumu.“ (s. 85) Řeč je pro Sterna základ vědomí a nepřekvapí, že vyzývá k obnově jazyka, péče o něj a úcty k jasnému vyjadřování.

 

 TŘI TOTEMY NAŠÍ DOBY

Shrnout Sternovo zmapování Západu na pár řádek nemá smysl. Někde autor přiznaně balancuje na hraně sebezesměšnění, jinde je jeho úvaha pozoruhodně přesvědčivá. Ke druhým zmíněným patří jeho analýza totemů: symbolů, které ochraňují to které společenství před jeho nejhlubinnějším strachem, strachem, který Stern přirovnává ke známé obavě z kastrace, již u člověka určil Freud.

Za obecně moderní totem pokládá Stern auto, které poutavě popisuje jako plechového zabijáka, ničitele měst a „ocelovou bestii“, v níž sedí vrazi zabíjející při dopravních nehodách. Tak rozšířené užívání automobilu, jakého jsme svědky, by nedávalo žádný smysl, kdyby auto nepředstavovalo cosi posvátného, totem kmene moderních lidí.

Specifickým totemem Američanů byla dvojčata - a „válka proti teroru“ tu je příkladem, jaké reakce mohou následovat, pokud je totem ohrožen vnější silou. Jako totem Čechů určuje autor pivo, takže ničeho podobného se snad bát nemusíme...

Jan Stern: Mystika Západu. Sociologické eseje

 Praha Malvern

 


autor / Petr Pospíšil VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články z tohoto čísla

Indický fašista mezi Hitlerem a Ghándím / Petr Beránek > NP č.341 > Referát Dnešní společnost ostře odsuzuje diktátorské "ismy" dvacáteého století. Asi největší odpor v každém z nás vyvolává slovo fašismus. Zřeteleným cejchem zla jsou označeni nejen jeho původci, ale i ti, kdo jim pomáhali nebo se přidali. Rozlišují se tak jen dvě kategorie: obránci svobody a fašističtí agresoři. V odlišném kulturním prostředí ale můžeme narazit na třetí, "šedou", stranu.      . číst dále Životopis konzervy / Jaroslav Fiala > NP č.341 > Dějiny přítomnosti Na první pohled se může zdát, že konzervování potravin patří k výdobytkům moderní doby. Potřeba zásobovat rostoucí populaci koncentrovanou ve velkoměstech však nebyla jeho hlavním důvodem. Lidstvo uchovávalo potraviny od úsvitu civilizace kvůli přežití v nepříznivých podmínkách. Dlouhodobou tradici má například sušení, mražení a kvašení.      číst dále Kladivo na pouliční umělce / Dalibor Zíta > NP č.341 > Reportáž Buskerská sezóna skončila. Praha ani zbytek země si toho téměř nevšimli. Hlavní město se sice rádo považuje za metropoli kultury, ale pokud je to alespoň částečně pravda, rozhodně mezi ní nepatří kultura provozovaná na ulici. číst dále Hledání hranice / Martina Křížková > NP č.341 > Téma čísla Stroje už nejsou poháněny uhlím, ale vypadá to, že lidé ve městech si na to ještě nezvykli. Rozhovor s architektem Pavlem Hniličkou o urbanismu osídlených míst. číst dále

Nejčtenější články autora

Kdo vládne světu... / Alexandr Budka, Petr Pospíšil > NP č.374 > Téma čísla Torií spiknutí jsou desítky, vzájemně si odporují. Je velmi nesnadné a nemá ani smysl anžit se je propojit do jednoho smysluplného rámce. Představují spíše nesourodou sbírku různých představ, dokument představ o povaze moci.   číst dále Nezastavujme v půli cesty! / Andrea Novotná, Petr Pospíšil > NP č.370 > Pošli to dál Vážený ministře financí (nebo kdo to u nás vlastně rozhoduje o pojmenování veřejných budov a prostranství), píšeme Vám v reakci na návrh některých pražských aktivistů, kteří již poněkolikáté odvážně a srdnatě prolomili atmosféru zastydlého čecháčkovství.   číst dále Běžný pojem spravedlnosti / Petr Pospíšil > NP č.485 > Pošli to dál Už loni v dubnu proběhla halasně vyhlašovaná policejní akce Fénix. Zatímco mytický ohnivý pták téhož jména prý vstane z popela, policejní akce se spíše do popela propadla. Z velkolepě vyhlašovaného odhalení celorepublikové sítě nebezpečných anarchistických teroristů zbyla pětičlenná skupina, která se scházela v bytě s dvěma policejními agenty. Zatímco agenti tvrdí, že dva členové skupiny plánovali útok na nákladní vlak, členové skupiny říkají, že se stali objektem policejní manipulace a že s agenty „hráli hru“ ve snaze je odhalit. K žádnému útoku přitom nedošlo. číst dále Zpověď nekuřáka / Petr Pospíšil > NP č.487 > Pošli to dál Vždy jsem se považoval za fanatického nekuřáka. Kouření mi (na rozdíl od mých dvou sourozenců) asi navždy znechutil pohled na otce, jemuž jsem se jinak obdivoval a u nějž jsem nemohl pochopit, že s kouřením chce přestat – a nemůže.   číst dále