NP č.329 > Kultura | Výtvarné uměníRozcupovaný antisemitismus?Jiří Ptáček

Výstava Petra Fusse v pražském nod skončila půl hodiny po otevření. Skupina návštěvníků ji rozcupovala na znamení nesouhlasu s údajně antisemitským obsahem.

 

Čtenáři kulturních rubrik asi vědí, co se stalo. Polák působící pod pseudonymem Peter Fuss vystavil fotografické tisky, v nichž manipuloval drastické výjevy vraždění Židů z filmů Schindlerův seznam a Pianista tak, že na uniformy nacistů umístil šesticípé hvězdy. Několik návštěvníků vernisáže, členů židovské obce, proto strhalo díla ze zdí a někteří je pak za divoké slovní přestřelky s kurátorem Milanem Mikuláštíkem a hosty pošlapali a potrhali. Následně protestovala Židovská obec v Praze, v jejímž domě sídlí NoD, a pohrozila výpovědí z objektu. Linhartova nadace, zastřešující aktivity NoD, se obci omluvila. Mikuláštík s Fussem ovšem trvají na názoru, že výstava nebyla antisemitská a pouze kritizovala chování Izraelců k Palestincům. Striktně odmítají projev nenávisti k židovskému národu. V rozhovoru s Radkem Wohltmuthem pro aktuálně. cz Peter Fuss upozornil, že je „velmi citlivý na všechny projevy nacionalismu, rasismu a rasové segregace“.

NEJAPNÁ METAFORA

Fussovo přirovnání izraelsko-palestinského konfliktu k holocaustu bylo přepjaté a kvůli neuváženému užití Davidovy hvězdy, jež je kromě státního symbolu také židovským národním a náboženským symbolem, dávala příliš mnoho prostoru pro výklad, že jde o jakousi „revizi“ minulosti, nikoliv komentář k přítomnosti. Jak to nejlépe shrnul aktivista Ondřej Slačálek v Britských listech: „Je scestné snažit se navodit dojem, že utrpení Palestinců je stejné jako holocaust Židů – jednak to není pravda a jednak to není vůbec důležité. I kdyby s holocaustem Židů nemělo ani sebemenší podobnost, je to prostě otřesné lidské utrpení a je třeba se snažit, aby přestalo.“

Stejně tak nelze ospravedlnit agresi a cenzuru, ani když je projevem spontánního rozhořčení. Stejně by totiž šlo obhájit každý pogrom. A je také nutné trvat na právu každého člověka (nejen umělce!) kritizovat každou nespravedlnost, ať už ji vidí kdekoliv. K odsouzeníhodnému „napadení“ výstavy ale došlo a nás může zajímat, zda nejde o projev trendu dalekosáhle přesahujícího oblast umění.

DŘÍV NEŽ SE ROZHOŘÍ

V poslední době jsme zaplaveni zprávami o stupňování aktivit nacionalistů, neonacistů a rasistů. Ti úspěšně organizují „pietní“ pochody a svádějí bitvy s policií. Naučili se skrývat pod křídla legální strany a využívat slabostí demokracie, aby byli prakticky nepostižitelní. 

Nedůvěra ve schopnost demokracie zamezit jejich vzestupu posiluje u některých lidí přesvědčení, že by měli převzít iniciativu. Po vypálení domu obývaném romskou rodinou se otevřeně mluvilo o obavě z veřejných nepokojů. Jen před několika dny se sto padesát ozbrojených Romů srotilo před klubem, kde se konal koncert neonacistů… V reakci na „pohodu“ pravicového extremismu tak bohužel dochází k růstu bojovnosti části extremismem ohrožovaných skupin.

K demolici Fussovy výstavy možná došlo kvůli několika na sebe navršeným nedorozuměním. Autor se nepovažuje za antisemitu a svorně s kurátorem označuje za náhodu i otevření výstavy v den vzpomínek na oběti holocaustu Jom ha šoa. Jejich odpůrci jim ovšem nevěří, což opět ukazuje, jak paranoidní rysy začíná vykazovat společnost, v níž se mistry podobných „náhod“ stali právě neonacisté. V NoD jsme poznali, v co může přerůst podezření a nesouhlas. Obětí bylo umění a pachateli několik jednotlivců. Už nyní bychom se však měli vážně zamyslet, jak si s takovými projevy poradit dřív, než naberou na síle. Je třeba zvolit nejtěžší cestu a usilovat o potlačení reálné hrozby – ultrapravicové ideologie.

 

http://peterfuss.com/

Peter Fuss: Achtung!.

Galerie NoD, Experimentální prostor Roxy/NoD, Dlouhá 33, Praha 1 (http://nod.roxy.cz/),

21. dubna 2009. 


autor / Jiří Ptáček VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články z tohoto čísla

Ordo lumen odborník / Petr Pospíšil > NP č.329 > Pošli to dál Vládě bez politického mandátu se někdy říká vláda úřednická nebo též „vláda odborníků“. Právě toto označení je dobrý marketingový tahák vzhledem ke zvuku, jaký slovo „odborník“ má. Zatímco označení „politik“ vyvolá ve velké části společnosti představu zkorumpovaného nýmanda (často právem), „odborník“ je vnímán jako někdo, kdo rozumí své věci, a proto si zaslouží důvěru. Jestli je tato důvěra zasloužená, ale často zjistíme až tehdy, pokud se daným odborníkům podíváme trochu na zoubek. číst dále Lekce seznamování pro nepříliš pokročilé / Jan Stern > NP č.329 > Fejeton Ahoj kamarádi, Život každého z nás ovlivní nějaký klasik. V mém případě tím klasikem byl dr. Radim Uzel. Kdysi jsem si v jeho článku přečetl, že muži už to mají dobré, že už dávno pominula éra balení žen, že pánové již nejsou těmi aktivními při seznamování a že v našich časech si ženy samy vyberou a klofnou, co potřebují.   číst dále Válka proti tamtěm / Andrea Novotná, Zuzana Brodilová > NP č.329 > Téma čísla Chudoba cti netratí, poučovalo starosvětské přísloví ještě v dobách našich babiček. O pár desítek let a nedospaných ideových kocovin později zmizela přísloví i se svým obsahem v propadlišti dějin. Diskuse o chudých naší doby opanovaly slogany vytvrzené údernými hesly o nepřizpůsobivých a neplatičích. Co se změnilo? číst dále Sarajevský meeting point / Martina Křížková > NP č.329 > Reportáž V Sarajevu nikoho nerozčílí ani na pět minut zablokovaná doprava na hlavní ulici. Ti samí lidé ale volí s železnou pravidelností politiky, kteří rozpoutali krutou občanskou válku, lustrují příjmení svých sousedů a nesnesou, když je mešita vyšší než kostel nebo naopak.   číst dále