NP č.493 > Novinky / TechnoskopZ Londýna se stává město, kde se dá zase volně dýchatDarek Šmíd

Co by měl dělat starosta velkého města?

Když se podíváte na Kancelář Blaník nebo na pověst, kterou si vybudoval pražský magistrát za primátora Béma, pak je pracovní náplní starosty nahrnout si co nejvíce „malých domů" a vyvrtat co nejvíc tunelů. Pohled na nového starostu Londýna Sadiqa Khana však člověka naplňuje nadějí; londýnský starosta maká na tom, jak své město zbavit znečištění vzduchu, a jde na to prostřednictvím nejmodernějších metod.

Když je ve městě  nedýchatelný vzduch, pípne vám zpráva na mobilu.

Server BBC vypočítává deset postupů, jimiž se Londýn stane městem s mnohem čistším ovzduším, než byl doposud. Patří mezi ně vysoké zpoplatnění automobilů se starými motory, z nichž cáká nejvíce emisí, naplánování zón s „ultra nízkými" emisemi, které budou spuštěny v roce 2019, a osazení environmentálně nejzamořenějších dopravních tepen těmi nejekologičtějšími autobusy. V Londýně pod Khanovým vedením vzniká také nejpočetnější eskadra autobusů s hybridním pohonem v Evropě, která má už 2300 hybridních vozů (což je takřka čtvrtina veškerých londýnských autobusů). Současně se rozjel také program Healthy Streets na to, jak z Londýna udělat město přítulnější k chodcům a cyklistům (investice do proměny činí přes dvě miliardy liber) a systém varování před zvýšenou koncentrací emisních hnusů ve vzduchu (když je venku nedýchatelno, pípne vám zpráva na mobilu). Tak tohle by měl dělat starosta velkého města: pracovat na tom, aby to město bylo fajn.


autor / Darek Šmíd VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA