NP č.342 > Kultura | Výtvarné uměníSpolečenství géniůJiří Ptáček

Stať legenda o umělci napsali dva mladí rakouští historici umění Ernst Kris a Otto Kurz před pětasedmdesáti roky. Ačkoliv se hemží jmény dávných umělců a jejich životopisců, může být inspirací i dnes. Zabývá se totiž historkami tradovanými o umělcích, jejichž smyslem je objasnit podstatu jejich nadání a role. Tématem, které je živé i dnes.

 

Výchozím materiálem pro Legendy o umělcích jsou „anekdoty“. To neznamená, že by Kris s Kurzem vyhledávali kameňáky ze života malířů a sochařů. Anekdotami nazývají místa v životopisech umělců, kde se výklad odklání od suchých oficialit a něčím „ze života“ vypovídá o jejich osobnosti. Nechávají stranou, které z nich se mohou zakládat na pravdě, a všímají si jednoho: některé anekdoty se překvapivě často opakují. A právě tyto mají čtenáři říci něco o příznačných rysech umělců.

 

V NEBESKÉM NADÁNÍ PODOBEN BOHU

Když Kris s Kurzem psali Legendu o umělci, bylo prvnímu třicet čtyři a druhému šestadvacet let. Navzdory nízkému věku vytvořili dílo, jehož šíře záběru a míra vhledu berou dech. Jejich styl se podobá jízdě na tobogánu, přestože nikdy nesvlečou saka vědecké exaktnosti. V rychlém tempu předkládají příklady anekdot, v nichž umělec prokazuje nadání už v dětství, nebo svým dílem oklame druhého, který jej považuje za skutečnost, nebo když se stane „nástrojem božství“ a je jako božský uctíván, apod. Přes příhody, které umělce heroizují, vedou čtenáře k identitě umělců jako osob nadřazených,

nadaných vnitřních hlasem a znalostí tajných zákonitostí přírody. Jádrem jejich příkladů zůstává okruh evropského umění od antiky k novověku, pro paralely ale sáhnou do islámského umění, Indie či na Dálný východ.

S deklarovanou zdrženlivostí se odkazují k psychoanalýze, která se v této době stávala Krisovou hlavní sférou zájmu.

Definitivní rozřešení „záhady umělce“ Kris s Kurzem nenabízejí. To však ani nebylo jejich záměrem. Poskytují vhled do po staletí předávaných šablon, jimiž byla osobnost umělce, jeho talent a role vysvětlovány, obhajovány a přijímány. Sledují, jak představa o umělci tvořícího z „nitra“ získává na významu, aby v důsledku zformovala představu o géniovi 19. století, tedy doby blízké chvíli napsání knihy.

Pro dnešního čtenáře dozajista není nezajímavé porovnávat, jak dodnes přežívající představy o mimořádných schopnostech umělců vykvétají z historie renesančních či antických životopisů a dokonce svými kořeny vrůstají do časoprostoru mýtů. Může mu to umožnit pochopení věty, kterou Kris s Kurzem uvádějí v samotném závěru Legendy

o umělci: „Životopisné modely popisují typické dění a formují typický osud určitého povolání, kterému se ten, kdo ho vykonává, do určité míry podrobuje.“ A s finální poznámkou o významu „sféry nevědomého“ uvnitř tohoto vztahu nás nechávají zamyslet se, v čem se představě o záhadném umělci podrobujeme my.

 

OBJEMNĚJŠÍ SEŠIT

K dobrému vychování nakladatelství Arbor Vitae a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze patří, že se o své publikace postarají ve všech ohledech. Také Legenda o umělci nevyrazila do světa bez věna. Hlavní stať doplnila rozsáhlá studie Petry Maťové, Lady Hubatové-Mackové a Romana Telerovského, shrnující poznatky z knihy a překračující je výkladem o dalším směřování obou autorů.

V neposlední řadě byla přínosná rovněž práce grafičky Heleny Šantavé, která knize dala neakademický vzhled objemnějšího školního sešitu. Pro autora tohoto textu je tato poznámka tím důležitější, že v knihkupectvích

vyhledává knihy nejpovrchnějším možným způsobem - podle toho, jestli dobře vypadají.

 

Ernst Kris, Otto Kurz: Legenda o umělci.

Historický pokus. Přeložila Petra Maťová.

Nakladatelství Arbor Vitae a VŠUP v Praze,

Praha 2008. 158 stran, cena 250 Kč.

 

 


autor / Jiří Ptáček VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články z tohoto čísla

Gender a demokracie / Jitka Kolářová > NP č.342 > Ženská stránka Před pár dny dozněly oslavy kulatého výročí pádu socialismu. Ačkoli byly plné emocí, kritické zhodnocení uběhlých dvaceti let od pádu socialismu v nich chybělo. Jako příjemný kontrast proto působí publikace Gender a demokracie: 1989-2009, která vychází v těchto dnech. Nehlásí se sice o slovo tak hlasitě, o to víc je však nabitá fakty o vývoji na poli rovnosti a nerovnosti pohlaví.   číst dále Křehké vztahy s vesmírnou raketou / Zuzana Brodilová, Tomáš Malík > NP č.342 > Téma čísla Při pohledu na panorama Prahy se nedá přehlédnout - žižkovská televizní věž... Její architekt Václav Aulický tvrdí, že i "děti", na které si každý stěžuje, stojí za to mít rád.   číst dále Chomutov Rulezz / Zuzana Brodilová, Tomáš Malík > NP č.342 > Téma čísla Mít vztah k rodnému městu a prožít v něm celý život se dneska moc nenosí. Trendy je být flexibilní, umět za sebou spálit mosty a přesunout se tam, kde je nejlíp. Zvlášť když jste z Chomutova. Nebo ne?   číst dále Sirény konzumu / Tomáš Havlín > NP č.342 > Dějiny přítomnosti Obchodní domy jsou tu s námi sto padesát let. Jejich princip se v zásadě nezměnil. Mění se jejich četnost a důkladnost, se kterou pronikají mysl zákazníka. Přestože je nyní sužuje hospodářská krize, nová forma směny zatím není na obzoru.   číst dále
celý archiv