NP č.477 > Pošli to dálKonec války proti drogám v nedohlednuEva Césarová

„Lidé si ve 21. století nemohou dovolit drogovou politiku tak neefektivní a kontraproduktivní, jako byla v tom minulém,“ stálo v dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN Pan Ki Munovi, který podepsalo na tisíc významných světových osobností.

Současní i bývalí politici (včetně ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka či Hillary Clinton a Bernie Sanderse), soudci, byznysmeni, právníci, zdravotníci, celebrity, zákonodárci i náboženští představitelé se shodují, že válka proti drogám selhala. Stojí lidské životy, peníze a problémy spojené s drogami evidentně nijak neřeší.

Kolumbie, Guatemala a Mexiko, které stojí v přední linii drogové války, si před třemi lety vyžádaly svolání speciálního zasedání Valného shromáždění OSN, které by se věnovalo drogám. Výsledkem několikaměsíčních jednání, která zasedání předcházely, byl dokument Komise pro narkotika, který doporučoval, jak v následujících třech let postupovat. Ten však může být přijat pouze na základě absolutního konsensu všech vládních reprezentantů.

Navzdory těmto snahám ale nakonec můžeme čekat jen další pokračování boje za „svět bez drog“. To si prosadila hlavně ruská delegace, jež domácí problémy s drogami systematicky ignoruje. Volání po ukončení drogové války a přenesení důrazu na prevenci a snižování rizik poškození u osob, které už závislé jsou (harm reduction), zůstala nevyslyšena. Největším zklamáním bylo neprosazení zákazu trestu smrti za „zločiny“ spojené s drogami. Dokument sice vyzdvihuje veřejné zdraví a lidská práva, avšak nárůst počtu obětí drogové války, ať už mrtvých nebo zatčených, fráze na papíře nezastaví.


autor / Eva Césarová VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA