NP č.437 > Kultura | Výtvarné uměníPohlaváři dětské knihyJiří Ptáček

Ocenění Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež získala ukázková spolupráce básníka a výtvarného umělce.

Kreslíř David Böhm (*1982) a básník Ondřej Buddeus (*1984) dali hlavy dohromady a na­ psali o hlavách knížku. Nakladatelství Labyrint ji vydalo už vloni, takže české děti mají Hlavu v hlavě už nějakou dobu v knihovničkách. Jedině díky tomu se ale mohla dostat také do hledáčku odborné komise literární soutěže Magnesia Litera, která ji v dubnu ocenila jako nejlepší literární počin pro děti a mládež. Pochválila tím i kvalitu sepětí textové a obrazové složky.

 

KDYŽ KNÍŽKU DĚLÁ VÝTVARNÍK

Nápad vytvořit knihu o lidské hlavě dostal výtvarník David Böhm. Na kontě měl do té doby již jednu knihu, komiksové vyprávění Ticho hrocha, a komiksy – mimo jiné pravidelně vydávané v sešitu KIX, který pomáhal založit. Avšak jak sám podotýká, k Hlavě v hlavě ho inspirovala také práce na volném umění. V ní totiž také často vychází z kresby a zejména ve spolupráci s vrs­ tevníkem Jiřím Frantou pro ni hledá konceptuálnější (a přitom zábavné) uplatnění. „Hlava jako nějaký zástupný motiv se objevuje i v jiné mojí práci. Například pro sérii Teď je teď kreslím už několik let každý den hlavu a ke každé píši text se dnem nějak spjatý. Postupně jsem tak sbíral různé nápady, které se hodily ze všeho nejvíce do knížky.“ Když měl nápadů dost, aby mohl oslovit spisovatele kvůli textovému doprovodu, vybral jako prvního Ondřeje Buddeuse. Měl být jedním z několika autorů. Buddeus ale Böhmovi před­ ložil tak zajímavé návrhy, že vznikl autorský tandem, který se zhostil celé knížky.

 

POZNÁNÍ PRO ROŠŤÁKY

Pro Böhma, spolu s Frantou třikrát nominovaného na Cenu Jindřicha Chalupeckého právě za hravý přístup ke kresbě, byl Buddeus šťast­ nou volbou. Nejenže říkadla nositele básnické Ceny Jiřího Ortena mají vysokou jazykovou úroveň, zároveň jsou i bystrá a rošťácká, což plně odpovídá kreslířově výtvarnému stylu, u kterého se nezapře, že akademické vzdělání nikdy nepřekrylo zkušenost se street artem a komiksem. Hlava v hlavě přitom nemá být pouze zábavná, ale rovněž poučná. V nákresech a krátkých statích se tak malý čtenář dozvídá, z jakých částí hlava sestává, jak ji „upravujeme“ a jak se podle ní poznáváme, ale také, co se děje v ní. Jistá náročnost, vyplývající například z přetlumočení vědeckých poznatků, sice vzbuzuje otázku, jak staří mají být čtenáři, kteří plně docení vědu i pohádkový mýtus. Na tu ale Böhm spontánně odpovídá, že ideální je dítě, které se umí zeptat svých rodičů. Dospělým tak autoři připravili perné chvíle, když ratolestem mají přiblížit například fungování lidského podvědomí.

 

SKRZ LIST DO BUDOUCNOSTI

Je to však jednoznačně Böhmova výtvarná koncepce knihy, co tuto žánrově pestrou antologii sjednocuje a vyzdvihuje nad průměr české knižní produkce. Na sto dvaceti stranách nepřestane překvapovat novými výtvarnými řešeními a hrami s tištěným médiem. Přes obracení půlených listů nechá nakreslené osoby snímat pokrývky hlavy a prořezáváním nahlížet z přítomnosti do budoucnosti. Průsvitný papír s nakreslenými vráskami zase dovolí muži na následujícím listě omládnout. Tyto možnosti knižní ilustrace Böhm nevynalezl, dokonale je však aplikoval na svém tématu.

Hlava v hlavě tak není poutavá pouze obsahem, ale také zpracováním, které reaguje na současný trend ukázat potenciál tištěné knihy v rostoucí konkurenci multimediální zábavy. Komplexní uchopení tištěné knihy tím ukazuje jako cestu, po níž se mohou ubírat nejschopněj­ ší autoři (někteří se již ubírají) a nakladatelské domy. A koneckonců i kupci.

 

David Böhm – Ondřej Buddeus: Hlava v hlavě. Praha 2013, 120 stran, 395 Kč.

 


autor / Jiří Ptáček VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA