NP č.386 > Téma číslaZavři oči a mysli na ČeskoL. Jarkovská, Kateřina Lišková

Odzvoní sexuální výchově? Bude se místo ní učit na školách národní hrdost?

 

S novou vládou přišly dramatické změny v přístupu k základním školám. Ministr školství se rozhodl, že zavede do žákovských lavic disciplínu a vymýtí všechen neřád. Na pomoc si vzal vedle „upřímného národovce“ Ladislava Bátory největší počet poradců, jaký kdy polistopadový ministr školství měl. Mnozí z nich jsou napojeni na církve. Do těch vkládá naději na znovuvzkříšení starých dobrých mravů a překonání postmoderního multikulturního chaosu i současný prezident. Řád má být posílen výchovou k národnímu sebevědomí. Zlořád se ze škol odstraní tím, že se potlačí sexuální výchova a další předměty, ve kterých se zbytečně relativizuje.

 

Sepnout ruce, neroztahovat nohy!

Vše začalo loni v létě změnami ve výuce sexuální výchovy. Ministr školství Dobeš tehdy stáhl materiál, který nechalo předchozí vedení ministerstva vypracovat jako podklad pro vyučující. Učinil tak pod vlivem Výboru na obranu rodičovských práv, křesťanských konzervativců mluvících jménem starostlivých rodičů. Jejich cílem je odstranit ze školy všechna témata, na kterých nepanuje celospolečenská shoda. Začít se rozhodli právě u sexuality.

O sexualitě jsou prý děti učeny technicky, nezmiňují se důležité hodnoty a morálka. A co více, o sexualitě mluví s dětmi lidé morálně pochybní – učitelky, které měly více než jednoho sexuálního partnera, rozvedení učitelé anebo osoby, které zplodily děti mimo svazek manželský. To jsou dle výboru všechno znaky morální nedůvěryhodnosti.

Jak by tedy měla sexuální výchova vypadat? Odpověď nalezneme v brožurce Proč neučit sexuální výchovu, kterou do škol rozeslalo Hnutí pro život. Z ní vyplývá, že sex patří výhradně do manželství, kde má sloužit především k plození dětí. Nejste heterosexuální? Jste nemocní, měli byste se léčit. Nejste sezdaní? Žijete v hříchu. Provozujete jiný než věrný partnerský heterosex, tedy např.… masturbujete? Ale fuj! Vězte, že ve vašem pohlavním vývoji došlo k významné deviaci, máte slabou vůli a měli byste si najít smysluplnější činnost.

 

Proti škodlivým informacím

Heslem konzervativců je spořádaná rodina – taková, která se vyvarovala výše zmíněných neřestí. Taková rodina je výhradním vlastníkem dětí, které se do ní narodily, a má svrchované právo dělat s nimi, co uzná za vhodné. Rodina má být jediným místem, kde se děti dozvědí, že je (ne)přinesl čáp. Pokud se spořádaní rodiče rozhodnou, že svému dítku nevyjeví informace o tom, jak se bránit sexuálnímu zneužívání či pohlavním nemocem, nemá být žádná další instituce, která by to učinila. Ať se děti samy popasují s mýty, které jim předají kamarádi, nebo s čímkoli, co najdou na internetu.

V zmiňované brožurce Proč neučit sexuální výchovu se dočteme i to, že sexuální výchova ve studujících navíc vzbouzí „nežádoucí přehnanou toleranci“, která „ničí přirozené mentální obranné mechanismy, které vedou k udržování odstupu od pervertů z obavy před vlastním znečištěním.“ Výsledkem je, že jsou studenti bezbranní. Konzervativci požadují, aby se ve školách učily povinně a jednotně jen předměty a témata, kde panuje všeobecná společenská shoda názorů.

Škola má tedy prezentovat jednotu a jednoznačný názor (na sexualitu, ale i všechno ostatní), různost může přijít až po vyučování jako koníček pro volný čas. Děti se nemají učit, jak respektovat názor druhých, jak s ním polemizovat, jak kriticky myslet. Rodiče mají mít absolutní právo udržet dítě v názorové totalitě – pokud se na něčem tatínek a paní učitelka neshodnou, není to podnět k diskusi, ale důvod pro uvalení embarga na informace. Jak řekla Jana Jochová-Trlicová z výboru konzervativních rodičů v televizním pořadu Hyde Park: Pokud lidé žijí správným způsobem života, pokud mají věrný trvalý partnerský vztah, tak nepotřebují znát všechny informace. Kdo žije spořádaně, může žít v nevědomosti.

 

Konzervativci a nacionalisté

Konzervativci připisují sexualitě vznik a šíření nejrůznějších problémů ve společnosti. Zhýralý sex může za rozvrat rodiny, kriminalitu a celkový chaos. Při snaze o odstranění sexuální výchovy nejde o nic méně než o „zastavení úpadku západní civilizace postavené na rodinách, které se skládají z jednotlivců žijících podle svědomí (a ne barbarů žijících jen podle instinktů).“ V tom se katoličtí odpůrci sexuální výchovy shodnou s nacionalisty, jejichž politický program stojí na představě ohrožení „našeho národa a civilizace“. Zastánci sexuální výchovy jsou vykreslováni jako vnitřní nepřítel, který odklonem od hodnot a tradic „naší křesťanské společnosti“ přispěje k jejímu pádu. Výrazného uznání se horlitelům proti sexuální výchově dostalo od nacionalistické Akce D.O.S.T., která si jako cíl své činnosti vytkla podporu tradičních hodnot české kultury a státnosti. Jejich ohrožení prý nepřichází jen z „necivilizovaného“ či „nábožensky odlišného“ Východu, ale také z „autoritářského“ Západu, tedy od nadnárodních politických struktur, které omezují národní suverenitu. Podle odpůrců sexuální výchovy EU omezuje práva rodičů a působí erozi tradičních hodnot, když deklaruje právo dětí na informace v oblasti sexuality, a prosazuje tak „militantní sekularismus“.

Místo sexuální výchovy na školách by měla přijít výchova k národnímu sebevědomí. Konzervativci nám předkládají kauzální linku „sex způsobuje sociální problémy“. Zužují tak problémy společnosti na sexualitu a odvádějí pozornost od skutečných příčin sociálních rozporů a nerovností. Jako lék se nám snaží vnutit sexuální zdrženlivost a národovecký zápal. Pokud tedy už sex provozujeme (výhradně s manželským partnerem za reprodukčním účelem), máme zavřít oči a myslet na Česko.

 

Autorky působí na oboru genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Lucie Jarkovská je autorkou kapitoly Gender v brožuře Sexuální výchova – vybraná témata.

 


autor / L. Jarkovská VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA autor / Kateřina Lišková VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA