NP č.352 > Téma číslaJarem od A do ZMargita Mucki

Krom popílku, peří, smogu, textových zpráv, telegramů, televizních signálů, družicových modulů a voleb je ve vzduchu ještě jaro. Než si podmaní naše mentální schopnosti, podívejme se na něj systematicky.

 

Alergie je mechanismus zajišťující fungování společnosti a obranu proti kolapsu sociálních, ekonomických a politických systémů v náročném období. Jedinci zasažení jejími symptomy jsou osvobozeni od básnění, dovádění, povlávání či toulek přírodou. Jejich schopnost plnit pracovní úkoly je konstantní bez ohledu na zuřící jaro. Zdržují se povětšinou v interiérech bezpečnou vzdáleností chráněni před venkovním děním. Časové rozložení výskytu alergenů zajišťuje tuto obrannou reakci postupně u různých skupin obyvatel, přičemž je pokryto celé kritické období a chod společnosti zachován.

 

Bezvadná nálada, tedy stav, který jaro údajně přináší. K správnému prožívání bezvadné nálady patří vymalování bytu jásavou barvou, navázání nového či oživení starého partnerského vztahu, frenetický úklid, novátorské pokusy na poli volnočasových aktivit, nečekaný příklon ke sportu a úsměv naznačující totální štěstí či slaboduchost. Jedinec nenaplňující alespoň dvě ze zmíněných kritérií bývá okolím považován za chorého či sabotéra.

 

Cirkusy opouští zimoviště a směřují vstříc divákům a další sezóně. V důsledku tohoto pohybu se na místě, kde včera nebylo nic, vyskytne lama. Kolem ní je vidět jiná domácí i exotická zvěř, extravagantně odění lidé, maringotky a ohrada, před kterou se kupí zejména osoby mladšího věku.

 

Dvacátého března všechno oficiálně vypuká. Ve skutečnosti astronomickému začátku jara věnují pozornost především meteorologové a novináři. Pro ostatní představuje toto datum pouze příležitost tvrdit, že ještě včera měl být sníh, případně hned zítra by měla začít tropická vedra, jako loni.

 

E vropská unie dosud nevydala vyhlášku, která by definovala úroveň jarního zvýšení hladiny estrogenu v krvi plodných žen, závaznou pro všechny členské státy. Pravděpodobně tak učiní v příštím roce.

 

Fascinace figurou kolemjdoucích. Jde o stav zasahující zejména mužskou část populace v závislosti na zvyšující se teplotě vzduchu a snižujícím se počtu vrstev ženského oděvu. Projevem akutní FF je automatická a těžko narušitelná fixace pohledu na obliny a křivky převážně organického rázu.

 

Grilování je aktivita usnadňující modernímu člověku, jehož civilizační vývoj připravil o původní instinktivní výbavu, pobyt v přírodě. Představa přímého kontaktu s nekontrolovatelnou flórou a faunou může vyvolávat paniku.Pak je ten pravý čas využít na balkóně, terase, zahradě či jen u otevřeného okna bezpečí grilu.

 

Haldy sněhu vyskytující se ještě v dubnu na vhodných místech, zejména v dosahu sportuchtivých nadšenců, vzbuzují radostné vzrušení. Haldy stejné velikosti objevivší se nenadále v ulicích města či na přístupové komunikaci vyvolávají plošně chaos, a to u běžného obyvatelstva i silničářů.

 

I nteligence sama o sobě nebývá v jarním období narušena. Silnými výkyvy oproti tomu prochází schopnost analyticky myslet a racionálně hodnotit, koncentrovat pozornost na podněty jiného než taktilního charakteru a vyjadřovat se ve větách přesahujících pět slov.

 

Jarní únava – fenomén komplementárně doplňující letní útlum, podzimní deprese a zimní spánek v cyklu celoročně použitelných vysvětlení náhle snížené pracovní i společenské aktivity.

 

Kuřátka, ať už ve verzi sotva ochmýřených, nerozlišitelných tvorečků, co se ke světu kolem vztahují jen překotným pípáním, či ve formě vzrostlé drůbeže s vyvinutým prsním svalstvem slouží jaru na mnoha frontách. Jako už zmiňovaná dojetí a něhu vzbuzující ptáčátka, i coby náplň grilu.

 

Lenošení v parku je rekreační aktivita favorizovaná zejména adolescenty a studující mládeží. Vedle prostého lenošení pro začátečníky lze provozovat verzi intelektuálskou (s Květy zla v originále, mlčícím schizofrenním spolužákem a placatkou absintu), fitness (s létajícími talíři, míčky, kužely, švihadly a opálenými svalovci) či výdělečnou (s dětmi, za něž lze po úspěšném navrácení rodičům vyinkasovat zálohu).

 

Mláďata všech typů, vzorů, velikostí, barev a druhů okupují v jarních měsících periodika, televizní obrazovky, mentální i emoční oblast našich mozků. Imunní vůči této invazi jsou paradoxně jen mláďata lidská dosahující právě dospělosti. Nádivce, čili součásti stravy, která za normálních okolností zůstává schována uvnitř potravin, se na velikonočním stole dostává nekončící slávy a obdivu. Není jasnějšího důkazu, že na jaře je možné skutečně všechno.

 

Obleva čili jarní tání jsou termíny asociující jiskření horských potůčků, bublání bystřinek a děti idylicky skotačící v kaluži. Ve skutečnosti potůček nabývá sebevědomí dravé řeky, přeplní pár přehrad a díky povodňové vlně s vysokou mediální potencí nezůstane nikdo na pochybách, že je jaro skutečně tu.

 

Půst naši předkové moudře zavedli pro překonání období, kdy se už o zimních zásobách jen vyprávělo, zatímco zmínit novou úrodu znamenalo jasnou provokaci. V postmoderní době jej vyvolává oteplení implikující nutnost obléci oděvy jaru odpovídající, často zakoupené v období novoročních předsevzetí. (Viz také Fascinace figurou.)

 

Qvětena pučí v jarním rozmachu ze všech sil i na místech, kam za normálních okolností lidská noha nevstoupí, smítko pylu nedoletí. Kromě nepopiratelných schopností přírody jsou strůjci těchto zázraků i lidé, zejména obyvatelé měst. Sdruženi do tajných i polotajných organizací plíží se v houstnoucím soumraku do ulic, aby na pečlivě zvolených místech pokradmu zahradničili.

 

Romantika bují v jarních měsících silou epidemie cholery v Marquezových prózách. Zda se vyhneme romantické nákaze, spíše než naše snaha, určují síly nadpřirozené a neovlivnitelné.

 

Syndrom Polednice je (ve většině případů) přechodné duševní rozpoložení vyskytující se převážně u žen produktivního věku. V kontrastu s komplikovanou dynamikou prodromu, je následně akutní symptomatika jednoznačná a vyjádřitelná větou: „Dej sem dítě!“ (viz. také Mláďata)

 

Terasa- místo, kde generační propast nemilosrdně rozdělující grilovače a trávníkové lenochy je bleskurychle překlenuta mostem pečené zeleniny a akordů, jež nenadále kooperující syn a otec mámí z odřené španělky.

 

uderné písně pravděpodobně nesmrtelné české dechovky doprovázejí posezení v zahradních restauracích již po generace. Nelze bohužel doufat, že by jich naše děti byly ušetřeny.

 

Vlaštovka (Hirundo rustica), tažný pták, jež přes svou oblibu, známost a častá angažmá v literatuře, není schopen individuálně spustit jaro.

 

Wagón uhlí, uzlovačka, zpěvník, lišcí ohon, nabroušená sekyrka a hrachovina, která krákorá, čili vše, co je nutné mít před výjezdem do kraje skautského a tábornického bezčasí. Tam, kde kluci bez ohledu na věk skutečně lační po Jestřábově vyprávění a co řeknou parťáci z oddílu je prostě pravda!

 

Xyzal- pravděpodobně rozvraceči systému vyvinutý preparát umožňující i alergikovi okusit lákadla nelítostného jara v plné síle.

 

Y psiloni, přes speciální schopnosti dodávané krystalem vprostřed čela vsazeným, podléhají jarnímu vlání. Což na planetách s nízkou gravitací může mít vskutku fatální následky.

 

Zamilovat se v tomto období samozřejmě není povinnost! Nicméně stejně jako odpírači bezva nálady se lásce vzdorující rázem přesunují na společenský chvost. Vztahová úleva týká se jen osob pod zákonem, případně dlouhodobě zadaných.

 


autor / Margita Mucki VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články z tohoto čísla

Geniální nerovnost / Iveta Hajdáková, Michal Děd > NP č.352 > Ženská stránka „Člověk se géniem nerodí, člověk se géniem stává; a situace, v níž ženy byly a jsou, toto prakticky neumožňuje,“ napsala Simone de Beauvoir v knize Druhé pohlaví.   číst dále Posedlost počasím / Alexandr Budka > NP č.352 > Téma čísla Konstatování, že máme hezky, nebo postesk nad tím nečasem, jsou univerzální způsoby navázání hovoru. O počasí se totiž zajímá každý a každého se týká. Zájem o jeho předpověď u leckoho může nabírat podob až obsesívních, zejména zjara. Kdo by ale nechtěl vědět, "jak bude"?   číst dále Goodbye Řecko / Jaroslav Fiala > NP č.352 > Pošli to dál Řeckem jako by obcházela novodobá strašidla, ale sotva lze říci, že komunismu. Je fakt, že obraz této země dlouhodobě zatemňuje stín ekonomického kolapsu, tento výjev doplňují bouřící se občané s rudými vlajkami v ulicích a nejinak tomu bylo i na prvního máje, který se nesl ve znamení demonstrací. Tyto akce však měly rovněž svou bezprostřední příčinu. Země eurozóny a Mezinárodní měnový fond totiž 2. května schválily záchranný balíček v hodnotě 120 miliard eur, ale bylo jasné, že pomoc za tuto horentní sumu nepřijde zadarmo.   číst dále Protokoly dubajských mudrců / Jan Stern > NP č.352 > Fejeton Lide, řeknu ti, že jsem dlouho nevěřil na konspirační teorie. Připadalo mi nepravděpodobné, že by nám Korporace přidávaly fluor do vody, abychom více podléhali reklamám, nevěřil jsem, že v hangáru č. 18 na základně Area 51 je létající talíř zřícený u Roswellu roku 1948, a zednářské lóže jsem považoval za zhruba stejně vlivné jako zednická učiliště. Ale už jsem prohlédl. Dnes už mám docela jasnou představu, jak je řízený náš svět.   číst dále
celý archiv