NP č.479 > Kultura | FilmFilmová báseň ze staré ČínyMartin Šrajer

Čínská dynastie Tchang, jež vládla od sedmého do desátého století, vytvořila ideální podmínky pro rozvoj umění. Právě básně Tu Fa, Li Pa nebo Wang Weje vás dostanou do vhodného rozpoložení pro sledování akčního a současně zenového Assassina.

Pro tchajwanského režiséra Chou Siao-siena je Assassin první výpravou do vzdálenější minulosti a zároveň prvním odklonem od dosud preferovaného žánru realistických sociálních dramat (Čas žít, čas umírat, Město smutku). Motivem pomsty, bojovými scénami nebo zasazením do mytické paralelní historie s vlastními zákony fyziky a cti náleží Assassin mezi filmy s bojovým uměním zvané wuxia, v nichž má akce vždy zároveň filozofický a spirituální rozměr. Dosud neprobádané období a neozkoušený žánr jsou dva důvody, proč na sebe nový f ilm předního představitele tchajwanské nové vlny nechal čekat dlouhých osm let.

Neuspěchaným tempem pomalých dlouhých záběrů vyprávěný příběh byl inspirován staročínskou legendou o dívce urozeného původu, která je odvedena od své rodiny a vytrénována k zabíjení lidí. V černobílém prologu vidíme Nie Yinniang již jako dospělou ženu, která čelí dilematu, zda zabít muže, který si zrovna hraje se svým potomkem. Když zadaný úkol splnit nedokáže, je poslána do svého rodného kraje s pověřením odstranit svého bratrance – vlivného politického a vojenského vůdce.

Yinniang tak čeká opětovné shledání s dávno opuštěnou rodinou i konfrontace s emocemi, jakými jsou láska a soucit, které během svého třináctiletého exilu musela vytěsnit. Rozplétání vztahů mezi postavami bude obzvlášť pro diváka neznalého tradičních čínských vyprávění velkou výzvou. Nelze přitom tvrdit, že by nám režisér, který se nezdržuje expozicí a představováním postav, podával pomocnou ruku. Dokáže-li si přesto získat a udržet vaší pozornost, pak zásluhou dechberoucích obrazů.

 

Umění mistrů

Krása filmu je zčásti výsledkem pečlivého průzkumu historických pramenů. Siao-sien se snažil lépe pochopit jazyk 9. století a co nejvěrněji napodobit tehdejší architekturu a oblékání. Mimořádná pozornost byla věnována navenek podružným detailům interiérů, exteriérů i kostýmů, ušitým ze stejných materiálů, jaké se používaly tisíc let zpátky. Filmaři si díky autentickým objektům nemuseli vypomáhat speciálními efekty ani umělým dosvěcováním záběrů, které tak připomínají realistické malby.

Malířská práce s barevnými kontrasty a rytmické střídání poklidných pasáží s rychlou akcí filmu dodávají na dynamice, a drama tak nevzniká jen z pohybu, ale také z nehybnosti, která mu předchází a vyvolává očekávání. Akční scény jsou přitom nezvykle snímány zpovzdálí, jako pouhý doplněk k hlavnímu programu. Také tímto způsobem nás film vede k tomu, abychom v precizně komponovaných záběrech pátrali pohledem, vychutnávali si je v jednotlivých vrstvách a nechávali je – stejně jako verše čínských básníků – dlouho doznívat.

Assassin je ukázkou největší filmařské ukázněnosti, která dala vzniknout ojedinělé audiovizuální harmonii. Divák, jenž netrvá na vtahujícím a dokonale srozumitelném příběhu a je schopen a ochoten nejen poslouchat slova, ale také „číst“ obrazy, bude odměněn zážitkem, na jaký se nezapomíná.

 

Nie yin niang, r. Chou Siao-sien, Tchaj-wan, Čína, Hongkong, 2015, 105 min


autor / Martin Šrajer VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA