NP č.329 > Kultura | LiteraturaAutor a jeho slibTereza Marečková

Proslulý brněnský patriot slíbil napsat rekviem na dobu svého dětství, na padesátá léta. Vedlejšími postavami rozbíhavého děje jsou rozličné brněnské stavby a příběhy jejich architektů. V nich a vedle nich žijí nebo živoří postavy, skrze které vypráví autor o těchto krutých, ale v jeho podání často i groteskních časech.

 

ZMARNĚNÉ ZÁSTUPY DUŠÍ

Architektura Brna poloviny minulého století, ale vůbec architektura jako taková je bohatým zdrojem metafor a v pravém slova smyslu zhmotňuje stav společnosti, která si ji nechává stavět. I hlavní hybatel příběhu – Kamil Modráček – je architektem a prostory, které obývá, hrají kardinální roli v jeho slibu. „Dům na Běhounské 3/5 je standardní čtyřpatrový činžák, aspoň tou svou historizující eklektickou fasádou, zapadající do dlouhé nostalgické řady karnevalu architektonických slohů,… který dělá Brno Brnem. Ano, zvenčí to ještě jde, ale vejdete dovnitř a nepohodlné kamenné schodiště (viditelně ošlapané tím zmarněným zástupem duší, které zde odžily své nicotné životy)…, ošklivé zdi jak v nějaké vězeňské pevnosti, jak v ohavné citadele…“ Dům, který nám Kratochvil propůjčuje ze svých skutečných vzpomínek na to, jak ho z jednoho ze zdejších bytů posílali se džbánem pro pivo do protější hospody, aby byl ušetřen ponižujících scén při estébáckých prohlídkách.

Architektura románu tedy stojí na pevných základech první části – klasickém vyprávění, do kterého jen místy vstupuje zcizovací efekt autorovy přítomnosti jak v podobě malého Kratochvila, tak literárními vstupy vypravěče, který sám na sebe upozorní osobním názorem neb připomenutím nějaké budoucí či jiné souvislosti. Půdorys má ostré a pevné črty, nanesené jakoby lehkou rukou a s nadhledem. Žádné dušení se v kumbálech krutých emocí, které by samozřejmě dané události umožňovaly. Vidíme spíš průřez pomyslným domem, jehož obyvatele sledujeme paralelně při všemožných státotvorných i protistátních činnostech, vidíme jim do ložnic i kuchyní, a tato sestříhaná kapitolu za kapitolou vrstvená skutečnost jednoznačně pod autorovou taktovkou dynamicky spěje k nějakému napínavému finále, v němž by se mohly útržky životů propojit.

Častým motivem a třpytkou Kratochvilových textů bývá sex, labužnicky a s kultivovanou chlípností popisovaný. Novinkou v této autorově rubrice je přemýšlení o historických souvislostech, které ve zpodobované době nahlíží. „Dneska – posteskl si Luděk – je sex pro většinu lidí jen taková lechtivá hra, ach ta nesnesitelná lehkost šukání, kdežto tenkrát, na počátku padesátých let, kdy ještě fungovala stará náboženská tabu a zároveň taky nová, puritánská komunistická tabu, tenkrát byl sex ještě něco osudového. A pro většinu už naposledy v naší historii. Tabu totiž proměňovala sex ve žhavou sopečnou lávu pod povrchem a země se pod tou proudící lávou chvěla…“ 

SEKYRA SLIBU

Kamilu Modráčkovi ale sjede pod nohy nečekaně sekyra státní zlovůle, která zasáhne jeho nejdůležitější životní vazbu. Další část knihy pak plyne z plnění absurdního, ale vlastně logického slibu pomsty, který v sobě slavnostně učiní. Kolotoč děje se roztáčí stále rychleji, až nás centrifuga autorského vidění vyplivne v úplně jiném slohu a způsobu vyprávění. Při něm máme trochu pocit, že se při projektování budovy knihy pozapomnělo na obvyklé proporce a budova dostává nové patro jakoby v jiném stylu. Kamil Modráček se sám trochu vyšinuje z reality naplňováním vlastního obludného plánu a v tomto pocitu vyšinutí je chvíli příjemné pobývat i čtenáři.
Jenomže po prvním patře následuje ještě pokus o dostavbu několika dalších, která nejen že vytvářejí záměrné překážky dovršení prvotního tvaru, ale téměř odsuzují stavbu k pádu. Je zvláštní a provokující pozorovat takovou prudkou proměnu v rámci jednoho díla. Zároveň se ale čtenář musí ptát na důvody k této průběžné rekonstrukci, protože odpověď v ní organicky neleží. Abychom si vzali příběh padesátých let k tělu, nemusí nám jeho konec kostrbatě a bez obohacení vyprávět dvojice milenců v současném Brně. Ani zde nemusíme potkat stárnoucího sebeironicky shozeného autora, abychom si nedovedli z náznaků sestavit jeho postoj.

 

Jiří Kratochvil,
Slib Druhé město, 2009

 


autor / Tereza Marečková VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA