NP č.434 > Pošli to dálOčistit se od hříchuRafał Marciniak

V malém polském městečku Śrem nedaleko Poznaně došlo nedávno k úmyslnému podpálení člověka bez domova. Oběť skončila na jednotce intenzivní péče s těžkými popáleninami. Z útoku byl obžalován sotva 19letý mladík, jehož motivy zůstávají prozatím neznámé. Zpráva je to obzvlášť alarmující, neboť jde o jeden z řady mnoha žhářských útoků na lidi bez domova, které se v průběhu posledních let v Polsku udály. V mnoha případech za nimi stály dvojice mladých mužů, kteří nebyli schopni přesně vysvětlit motivy svých činů a neurčitě se vyznávali ze zvědavosti či pocitů agrese. Tak tomu bylo v Gdaňsku, Řešově, Lublině, či Wschově. V Górze Chełmskiej předcházel podpálení incident, kdy byl člověk bez domova „potrestán“ za to, že vyhodil darovaný chleba. Ve Štětíně byl zase obdobný útok motivován chutí vystrnadit muže z jeho provizorního obydlí v altánu. Svalovat vinu na zoufalství v době ekonomické recese v zemi, která ji nijak zvlášť silně zasažena nebyla, se zdá být liché. Možná jsou však i jiná vysvětlení.

U starých Římanů a Franků byl oheň vnímán jako nástroj očištění. Člověk jím zasažený se považoval za prokletého bez ohledu na míru zavinění. Zničující požáry, které v 6. století postihly Bourges, Paříž, či Tours, tak byly chápány jako tresty démonů za hříšnou podstatu těchto měst. Za popsanými útoky na lidi bez domova tedy mohla stát podvědomá magická touha rituálně očistit to, co je beztak považováno za nečisté a prokleté. Docela dobře možné také je, že pro mnohé představují lidé bez domova natolik ohrožující popření víry ve spravedlivý svět, v němž je možné přijít o střechu nad hlavou výhradně vlastní vinou, že je třeba se od nich obřadně „distancovat“.

Nabízí se ovšem ještě jedno vysvětlení, které působí v silně katolickém Polsku obzvlášť pikantně. Podle Junga existuje hluboký vztah mezi žhářstvím a masturbací. Obojí představuje cestu jak vytvářet „žár“, produktivní i destruktivní zároveň. S tímto pojetím souzní i starší psychoanalytická teorie, která vidí v žhářství projev potlačené sexuální touhy. Také mnoho zaznamenaných případů úmyslně založených požárů bylo provázeno masturbací žhářů sledujících své dílo zkázy. Možná se tak rýsuje další argument pro zastánce povinné sexuální výchovy, která je v Polsku zatím pouze předmětem bouřlivých debat. Do té doby se nezbývá než modlit, aby podobných útoků nepřibývalo.


autor / Rafał Marciniak VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA
celý archiv