NP č.384 > Ženská stránkaSexuální kontrarevoluceL. Jarkovská, Kateřina Lišková

Už více než rok zuří v Česku tažení proti sexuální výchově - pod heslem: „Opravdu chcete, aby se vaše děti učily na základní škole souložit bez zábran a výčitek s kýmkoli, kdekoli a jakkoli?“ Ve hře už není jen sexualita, ale všechna „nežádoucí“ témata.

 

Motorem tlaků na odbourání sexuální výchovy je Výbor na obranu rodičovských práv. Jeho členové vycházejí z křesťanských a často ultrakonzervativních názorů a usilují o odstranění sexuální výchovy z povinného učiva. Prý se jedná o „předčasné, necitlivé a zbytečné informace“.

 

PROČISTIT UČIVO

Ještě prvního září minulého roku mohla demonstrace proti sexuální výchově působit spíše jako tažení duchů. Hřímali horlitelé, vedle celebrit typu Romana Jocha nechyběl ani blouznivec s transparentem proti koncertu Ozzyho. Jenže už tenkrát ultrakonzervativci sklízeli první úspěchy. Hned na začátku loňských prázdnin, vzápětí po svém nástupu do funkce, stáhl ministr školství Josef Dobeš brožuru Sexuální výchova – vybraná témata z ministerského webu. Šlo o brožuru vypracovanou za ministra Lišky, která měla dát vyučujícím inspiraci pro výuku témat souvisejících se sexualitou, která jsou součástí rámcových vzdělávacích programů od roku 2004.

Výbor na obranu rodičovských práv demagogicky tvrdil veřejnosti, že se do škol zavádí nový povinný předmět, ve kterém mají být děti vedeny k promiskuitě. Děti prý také ve škole měly být vystavovány pornografii, čímž byl míněn schematický nákres navlékání kondomu. Se stažením brožury se ovšem výbor nespokojil a lobboval u ministra dál. V březnu 2011 ministr prohlásil, že sexuální výchova přestane být povinnou součástí výuky a on za tímto účelem nechá přepracovat rámcové vzdělávací programy. Tato revize byla zahájena letos v září a výbor na první debatu o změnách dorazil s dokumentem, který příznačně pojmenoval „Pročištění Rámcových vzdělávacích programů“.

 

CHRÁNÍME DĚTSKOU NEVINNOST

V rámci pročištění chce výbor snažící se mluvit jménem „práv rodičů“ odstranit ze školy nejen slova jako „intimní“ či „masturbace“. Na odstřel jsou také celá témata jako sexuální zneužívání, HIV/AIDS, rovnost žen a mužů a boj s rasismem a xenofobií. Mluvit o těchto tématech je prý zbytečné anebo to také může děti traumatizovat. Ministrův souhlas s takovýmto přístupem znamená cenzurování „nežádoucích“ témat a umlčování jejich nepohodlných nositelů. Namísto výchovy k toleranci v pluralitní společnosti a schopnosti diskutovat a respektovat jinakost se české děti ve školách mají učit být zticha, poslouchat autoritu a opakovat jedinou, oficiálními místy posvěcenou pravdu.

Ministerská lekce v demokracii pokračuje: po zářijovém jednání o rámcových vzdělávacích programech se ministrovi zdá, že přizvaní odborníci a samotný Výzkumný ústav pedagogický, který měl doposud na starosti kurikulum, nedostatečně souzní s názory pročišťovatelů. Ministr se tedy rozhodl vytvořit vlastní expertní skupinu, která přichystá pročištěnější podklady. Expertem je ten, kdo uznává názory nátlakové skupiny konzervativních rodičů. Pokud by snad ministr nevěděl, koho nominovat, může se poradit s půlfašistou Ladislavem Bátorou, kterého výbor křesťanských ultrakonzervativců též veřejně podpořil. Společně jistě najdou nejúčinnější cestu k čistce v českém vzdělávacím systému, potažmo v celé společnosti.

 

 

1994

• snaha o inovace sexuální výchovy

• vznik Výboru na obranu rodičovských práv, zablokování inovací

 

2004

• kurikulární reforma – témata sexuální výchovy součástí Rámcových vzdělávacích programů

 

2009

• vznik brožury Sexuální výchova – vybraná témata

 

2010

• volby

• znovuobnovení Výboru na obranu rodičovských práv

• ministr na apel Výboru na obranu rodičovských práv stahuje brožuru, zároveň obesílá ředitele škol dopisem, aby uvolnili děti z výuky, pokud jejich rodiče nesouhlasí se sexuální výchovou

• ministr doporučuje nakladatelstvím konzultovat s Výborem na obranu rodičovských práv učebnice

• na výzvu výboru v březnu slibuje, že sexuální výchova se stane nepovinnou

• VÚP zahajuje revizi RVP, ministr posléze odejímá VÚP revize RVP s tím, že si vytvoří vlastní tým deseti odborníků 

 

 

Autorky působí na oboru genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Lucie Jarkovská je autorkou kapitoly Gender v brožuře Sexuální výchova – vybraná témata.

 


autor / L. Jarkovská VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA autor / Kateřina Lišková VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA