NP č.355 > Dějiny přítomnostiPři troše štěstí méněMargita Mucki

V zimě dobře u kamen, o teplo jen bloud by se dělil. Podzimní nevrlo každou osobu v našem okolí pasuje na přenašeče kapénkové nákazy. Jarní romantiku v počtu více než dvou osob nesluší se zmiňovat. Zato léto! Ke spolčování, potkávání, sdružování a kumulaci osob vůbec, bylo evidentně stvořeno.

 

Spočítej si, milý čtenáři, kolikrát se Tě včera někdo zeptal co budeš dělat v létě? A kolikrát přišla nabídka pobýt společně s dalšími lidmi? Nepopíráme existenci osob trávících léto v iglů daleko za polárním kruhem, případně osamocenou meditací v knihovně daleko za studijně úspěšnějšími spolužáky. Valná většina populace se ale v teplých měsících více či méně záměrně a dobrovolně ve společnosti ostatních lidí zdržuje. Pojďme se podívat, jaké aktivity teplé měsíce nabízí, na co se těšit a čeho se děsit.

 

SVATBY A VESELICE S NIMI SOUVISEJÍCÍ

Jde o události plánované osobami, jejichž kontakt s realitou přechodně omezuje bezbřehý optimismus. V rámci svatebních oslav jsou na jednom místě koncentrováni lidé, kteří se dosud neviděli, po setkání netoužili, případně je aktivně sabotovali. Poukazy na pokrevní spřízněnost, čerstvě vzniklé příbuzenství či nevyjasněná místa v minulosti snoubenců, v kombinaci s pohostinným dostatkem psychoaktivních látek všeho druhu, dodávají těmto akcím specifickou dynamiku. Letní, čili adventure verze, umisťuje veselici do terénu. V takovém případě se dalším intervenujícím faktorem stávají přírodní jevy jako nečekané bouře, vichry, přívalové deště, krupobití, případně tropická vedra. Jednoduše řečeno, svatební veselice je příležitostí potkat staré známé, navršit zásadní dietní chyby a ocenit skokový vývoj ženichovy sestřenice. V méně podařené verzi lze ocenit sílu direktu nevěstina otce, kumulovat společenská faux-pas a důvěrně poznat personál pohotovosti nejbližší nemocnice.

 

FESTIVALY

Na prvopočátku bylo filmové okénko, divadelní scéna nebo pár víceméně sladěných tónů. Z této mlhoviny vznikly samostatné a zcela svébytně fungující světy. Zhmotňují se jednou ročně na dočasně zabraných územích, aby zakrátko zmizely a dalo se o nich zasněně a zasvěceně vyprávět.

Na místě zasaženém kouzlem festivalu se čas, prostor, látková výměna ba i společenské konvence řídí zákony v běžném životě neznámými. Kdekoli jinde by týden neustávajícího deště, dieta tvořená zmrzlinou, mojitem a půlnoční klobásou spolu s dočasným domovem v osobním vozidle na pozadí skvostů ázerbajdžánské kinematografie, byly relevantní důvody k okamžitému zhroucení.

Festivalový národ ovšem takové zážitky sbírá, sdílí a hřeje se jimi,když se po zbytek roku těší na další provalení svého universa do šedo šedé reality.

 

JEN TAK JEDNO PIVO

Nejčastěji fatálně podceňovaná letní kratochvíle, jejíž následky zhusta nabývají kalamitního rázu. Mezi faktory měnící nevinné posezení s přáteli v několikadenní tah s výraznými dopady na ekonomickou, kognitivní i osobnostní úroveň jedince řadíme namátkou: náhlé zhoršení a zlepšení počasí, úplněk, nečekaný úspěch v zaměstnání, narození potomka kohokoli známého, třetí pondělí v měsíci či nenadálý výskyt špačků na Kladensku.

Probíhá-li Jen tak jedno v plenéru, děje se tak většinou v zahradních restauracích či parcích. Do hry se pak dostávají nemilosrdné pasti dětských hřišť, pískovišť, skluzavek a psích koutků. Zostření situace, které většinou vyžaduje zásah laického antikonfliktního týmu nastává, jsouli na výše zmíněných místech přítomni jejich právoplatní uživatelé.

 

TECHNO A JINÉ VALY

V první fázi jedná se o bojovky pro dorost a dospělé, prověřující opakovaně úroveň taktiky, rychlých přesunů, práce se slepou mapou, vyjednávání a podobně. Soutěžní družstva se povětšinou pohybují v nákladních vozech různých velikostí a stupně rozkladu, přičemž kompletní je až team doplněný psem specifického vzhledu a zájmů. Kdo zvládne všechny nástrahy cesty, je po zásluze odměněn několikadenním hudebním zážitkem. Dalšími pozitivy této akce je možnost konverzovat v cizích jazycích, vyzdobit se tetováním, novou barvou vlasů a v neposlední řadě také získat informace o dalších bojovkách. Naopak nemilé jsou občasné střety se zástupci státní moci, sjednocenými taktéž v družstveh, jejichž výbava ale znemožňuje fair play.

 

SLAVNOSTI VÍNA A DALŠÍ FOLKLÓRNÍ DOVÁDĚNÍ

Pro domorodce vítaná příležitost zjistit kolik nového příbuzenstva od minule přibylo, zatančit si, zapět zděděné písně, okoštovat (případně pohanět) cizí zemědělské produkty a následně se pochlubit vlastními. Nadšení místní účastníci jsou sto každoročně vytvořit rázovitou atmosféru okořeněnou nečekanými a jedinečnými zážitky, jež následně žijí v lidové slovesnosti. Naproti tomu účast přespolních, či snad dokonce obyvatel hlavního města, má průběh až trapně předvídatelný. Spirála ve složení: nesmělé okounění – frenetické nadšení – navazování bratrských vztahů – divý tanecsnaha o nářečnou mluvu, roztáčí oslavovaný mok až ke ztrátě zábran, artikulace, vědomí a společenské prestiže.

 

LETNÍ ŠKOLY VŠEHO DRUHU

Název těchto akcí je mírně zavádějící, neboť ve valné většině nejde o skrumáž doučovacích kroužků či příležitostí udržet přes prázdniny vědomosti svěží, živé. Naopak, léto pojímají jako ideální příležitost vrhnout se vstříc dosud nepokořeným činnostem. Drhání, voleyball, reiki, haiku, rybaření, pantomima, skálolezení, tantra, ekologie nebo kultivace vnitřního dítěte? Nic není nemožné! Správná letní škola koná se na speciálních místech, nejlépe stranou obydlených oblastí, případně v zahraničí. Volba destinací pro konkrétní kurz je evidentně záležitostí přesahující možnosti uvažování běžného smrtelníka. Velcí letní guruové ale vědí, že aerobik jedině na Mallorce, ikebanu v Norsku a drátování v Beskydech lze ovládnout.

 

PARTY U BAZÉNU

Večírky vypukající často v období prudkého zvýšení teplot, případně stejně prudkého zvýšení životní úrovně hostitelů. Pokud je záměr spíše prezentační, očekáváme podrobnou komentovanou prohlídku domu, popis stavebních prací a přednášku deseti způsob efektivního chlorování i s praktickou ukázkou. Na oplátku si připravíme několik neotřelých obdivných frází a špetku doplňujících otázek. Jasným indikátorem zaměření takové party je obsah a zejména pak objem přistaveného baru. Obyvatelé čerstvě zkolaudovaných staveb jsou jen málokdy nakloněni jejich dalším úpravám a kreativitu hostí zpravidla nápoji nepovzbuzují. Naopak na záhumenku osamocené pastoušky je exploze tvůrčích impulsů tolerována, očekávána, či přímo podněcována. Oba výše zmiňované typy vodních radovánek implikují nutnost pobývat ve smíšené společnosti (minimálně) v koupacím oděvu. Chceme-li se odhalení vlastní tělesné schránky vyvarovat, je třeba reagovat okamžitě po prvním pozvání. V okamžiku, kdy se k nám hostitel řítí se šnorchlem a zjevně ochoten zapůjčit vlastní plavky, ztrácí věta „ach, ta má zpropadená alergie na chlór“ na údernosti.

Tváří v tvář výčtu akcí, jež léto nesmlouvavě přináší do našich životů, mohla by se jednomu podlomit kolena. Útěchou nám budiž, že letních měsíců je jen trio, při troše sopečného štěstí méně. Festival s festivalem se sejde a budeme zas bezpečně u kamen.

 


autor / Margita Mucki VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA