NP č.512 > Jiné čteníZdraví a nemocStanislav Komárek

V českém jazyce je etymologie slova nemoc obzvlášť křišťálově průzračná.

V českém jazyce je etymologie slova nemoc obzvlášť křišťálově průzračná – je to ne-moc, v nejširším slova smyslu (např. německé krank je od stejného kořene jako sloveso kränken, urazit, potupit, bolestně se dotknout slovem). V evropském novověku nemoc funguje jako jakýsi generální pardon, exkulpace, stav, který budí útrpnost a sympatii, či alespoň absenci mravního pohoršení. Nemoc na rozdíl třeba od pouhé nechuti je suficientním a všeobecně uznávaným důvodem pro vypadnutí z pracovního procesu. Podobně jako církev za evropského středověku administrovala a organizovala spásu duší, ovládá z velmi podobných pozic medicínsko-průmyslový komplex přítomné doby spasení těl. Medicínsko-průmyslový komplex (MPK) se skládá v podstatě z lékařských fakult univerzit a dalších školicích zařízení, klinik a poliklinik, nemocenských pojišťoven a průmyslu produkujícího farmaka a medicínskou techniku.

 

Výraz pro zdraví je v mnoha evropských jazycích, v češtině ovšem ne, totožný s výrazem pro spásu či celistvost (něm. Heil, lat. salus). Zdraví bývá většinou zvykem chápat nejen jako nepřítomnost nemoci – z tohoto hlediska je zdravý člověk většinou jen nedbale vyšetřeným nemocným – ale i jako subjektivní pocit celistvosti, harmonie a chuti do života. Ne nadarmo C. G. Jung učil, že spása je v podstatě vědomá sebeidentita. Cíle moderní medicíny lze ovšem je stěží označit jako vědecké – vědeckými jsou právě jen, a to ještě z části, prostředky, které používá. Cíle čehokoli totiž vědecké být nemohou – potlačování nemocí je cíl jasně mimovědecký, neboť tyto jsou z hlediska vědy minimálně stejně zajímavé jako zdraví a bránění smrti za každou cenu je už cíl přímo protivědecký – máloco je statisticky tak dobře doloženo jako lidská smrtelnost ve 100,00 %. To, že smrt k lidskému údělu patří zcela neoddělitelně, naše civilizace potlačila a nepřipravuje se na ni ani sebeméně – na rozdíl třeba od předlouhých příprav na budoucí povolání, jemuž na rozdíl od kmotry Zubaté lze přece jen za určitých okolností nějak uniknout.


autor / Stanislav Komárek VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články autora

Výměnný obchod / Stanislav Komárek > NP č.529 > Jiné čtení Vztah starých Římanů k jejich bohům byl podle dnešních měřítek dosti pragmatický: oběti jim zhusta přinášeli jako formu „výměnného obchodu" podle známé zásady do, ut des – dávám, abys dal: já tobě, Jupitere, krávu, ty mně... číst dále Přírodní výběr / Stanislav Komárek > NP č.524 > Jiné čtení Je tomu už drahně let, co se z Darwinova stěžejního díla O původu druhů... rozšířila myšlenka přírodního výběru mezi lid. Je to pochopitelně metafora: skutečnost, že některé sýkorky zahynou dříve než jiné a třeba ani nezanechají potomstvo, se přirovnává k selekci, kterou provádí chovatel – řekněme všichni koně, kteří při závodech neběhají dost rychle, jsou rozemleti do salámu. číst dále Podivné dědictví / Stanislav Komárek > NP č.525 > Jiné čtení Člověk je mezi všemi bytostmi jistě nejchudší na pevná vrozená schémata pro jednání a nejpřístupnější výchovným a kulturním vlivům, ale to zdaleka neznamená, že naše vrozené dispozice jsou nicotné a lze je zanedbat – při bližším pohledu naopak vidíme velice jasně, že mnoho našich reakcí a přání patří spíše do východoafrické savany úsvitu lidstva nežli mezi kompjútry a šanony. číst dále

Nejčtenější články z tohoto čísla

WTF Ivana Adamoviče: Řád, nebo neřád? / Ivan Adamovič > NP č.512 > Novinky / Kultura Spisovatel se často musí stylizovat i do nejrůznějších grázlů a ventilovat jejich myšlenky, i když jsou v rozporu s jeho vlastními a se všeobecnou morálkou. číst dále Psycho silnice / Darek Šmíd > NP č.512 > Téma čísla Lidský faktor stojí za většinou nehod na silnicích; tak proč se mu nevěnuje větší pozornost? číst dále Jak jsem vstoupil do dějin fotbalu / Petr PeLe > NP č.512 > Povídka Povídka z rozepsané knihy Tanec se židlemi prodejce Petra z Palmovky. Totálně otevřený dokument z 80. let o tom, jak to chodilo mezi pražskými pingly. číst dále Fever Ray – Zvuk tvojí migrény / Benjamin Slavík > NP č.512 > Kultura Druhé album Fever Ray kopíruje zvuk vaší migrény. Zpěvačka ceněné švédské skupiny The Knife na něm proti sobě staví dvojí tendenci: snahu vyzpívat se „sama ze sebe“ a animální pud oddání se fyzickému rituálnímu zážitku. číst dále
celý archiv
//