Nový Prostor MEDIAKIT

O časopisu                         

Nový Prostor je nezávislý čtrnáctideník. Vydavatelem je stejnojmenná nezisková organizace. První číslo vyšlo 13. 12. 1999 (tehdy pod názvem Patron) a jedná se o českou verzi projektu street paper (pouliční noviny). Od roku 2001 je NP členem mezinárodní organizace street paperů (International network of Street Papers, www.street-papers.org). Časopis čtivým způsobem přináší alternativní pohledy na společenská, kulturní, ekologická a lidskoprávní témata, nabízí reportáže ze světa i rozhovory se zajímavými osobnostmi.

 

Distribuce

Nový Prostor se prodává stabilně na ulicích osmi velkých českých měst (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Olomouc), ale i v dalších městech Čech, Moravy a Slezska. Prodejci časopisu jsou lidé, kteří se ocitli v sociální nouzi, jsou bez domova nebo jsou bezdomovectvím ohroženi. Z ceny 50,- Kč jim náleží polovina. Tento způsob distribuce je obdobný jako u ostatních „street papers“ a podporuje ideu nezávislého street časopisu se sociálním zaměřením. Našim prodejcům jsou k dispozici také sociální pracovníci, kteří pomáhají řešit složité životní situace a vedou prodejce k navázání sociálních kontaktů s okolím, s cílem posilovat své schopnosti a vrátit se zpět na trh práce.

 

Náklad

Počet prodaných časopisů se aktuálně pohybuje okolo 15.000 výtisků při čtrnáctidenní periodicitě. O Vánocích, kdy se Nový Prostor prodává v ulicích celý prosinec, je prodej více než 30.000 výtisků.

 

Čtenářský profil              

K zjištění cílové skupiny čtenářů byl učiněn výzkum dotazníkovou formou s více než 1000 respondentů. Závěry výzkumu jsou následující:

Ze sociálního hlediska jsou čtenáři převážně z řad ekonomicky aktivních osob s VŠ vzděláním.

Z demografického hlediska tvoří největší část čtenářské obce lidé mezi lety 26 a 30 a lidé mezi lety 51 a 60, z větší části ženy.

 


Pohlaví

Vzdělání

Věk

Věkový průměr čtenářů je 42 let.

Ekonomická aktivita

Více jak polovina čtenářů pracuje v neziskovém sektoru, administrativě, službách a školství (vše přes 10 procent).

Inzerce

Inzerce v Novém Prostoru oslovuje perspektivní cílové skupiny (mj. ekonomicky aktivní vysokoškoláci se zájmem o okolní dění). V minulosti u nás inzerovali například ČSOB, Komerční banka, Národní divadlo, Městská knihovna Praha, UNICEF, Člověk v tísni, festival Meziploty, festival Colours of Ostrava, Rádio 1, Kino Aero, Česká asociace streetwork, Amnesty International, Remedium, Asistence a další.

Ceník Inzerce pro rok 2020

 

Ediční plán pro rok 2020

 

Partnerská redakční spolupráce

Nad rozměry klasické inzerce nabízíme tematickou redakční spolupráci, jedná se o partnerskou spolupráci nad společenským tématem, kterými se možná právě vy zaobíráte.  Na klíč postavené vydání NP vytvoříme společnými silami, partneři dodají odbornost a rozhled v tématice, my dodáme profesionální zpracování.

Nejedná se o klasické PR, spíše o dle konkrétních potřeb postavené vydání NP. V roce 2019 jsme takto připravili společné číslo pro děti spolu s nakladatelstvím Labyrint, spolu s organizacemi Swap Prague, Vzletná a návrhářkou Lenkou Vackovou jsme nachystali číslo věnované fenoménu udržitelné módy. Ve spolupráci s organizátory konference Hlasohled jsme přímo v rámci konference s organizátory, účastníky i lektory nachystali číslo věnované nejen ozdravným účinkům lidského hlasu, ale také, jak jej správně používat. Spolu s organizací Aperio, společností pro zdravé rodičovství, jsme přichystali tematické číslo věnující se nejčastějším obtížím současné české rodiny a pozitivním příkladům jejich možného řešení.

Není přitom podmínkou, že s partnerem připravíme celé vydání, lze se dle konkrétních možností a požadavků obou stran domluvit na realizaci společných redakčních projektů v rámci jednotlivých částí časopisu.

Forma spolupráce: Pro konkrétní dojednání možností takovéto spolupráce, nás prosím kontaktujte na e-mailu jan.stepanek@novyprostor.cz.

 

Rubrika Příběh – vypráví osobní příběh zajímavé osobnosti, která se ve vzpomínkách vrací ke zlomovému okamžiku svého života, díky kterému se posunula dál. V současné době v této rubrice prezentujeme neobyčejné osudy, jak  na základě vlastních tipů naší redakce, tak i na doporučení partnerských organizací – Nadace Via, České literární centrum, Městská knihovna Praha, Nadace Vodafone nebo PekaKucha Night

Forma spolupráce: Partner se podílí na produkčních a redakčních nákladech spojených s výrobou rubriky. Redakce se postará o profesionální výstup, který splňuje měřítka a kritéria standardů naší redakční práce a dává také partnerovi prostor pro propagací své činnosti. (Příběh zaměstnance, klienta, zakladatele, atd).

 

Rubrika Dobromapka - pravidelná rubrika vznikající ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti. Tato rubrika vychází z naší aplikace a webové stránky www.mapotic.com/dobromappka . Zde nabízíme tipy na rukodělné, fair trade, bio výroby anebo výrobky z produkce různých chráněných dílen. Pokud se realizujete v této oblasti, zapojte se do celého projektu Dobromapky a pomozte své podnikání zvýraznit a dostat se k novým zákazníkům.

Forma spolupráce: Zapojení a inzerování v rámci webové verze a aplikace je zdarma, propagaci v tištěném Novém Prostoru pak nabízíme v balíčku  - INZERCE ½ strana a 1/1 strana článek v rubrice za 2500,- Kč

 

Jakou inzerci v časopise Nový Prostor netiskneme

V časopise Nový Prostor nenajdete inzerci propagující alkohol, tabákové výrobky, politické strany, erotické služby, nebankovní půjčky a úvěry a ostatní dle rozhodnutí vydavatele.

 

Objednávka inzerce

Podklady pro inzerci prosím zasílejte ve formátu „pdf.“

na e-mail: inzerce@novyprostor.cz

Tel: 774 496 015