NP č.531 > Jiné čteníProtiběhStanislav Komárek

Tímto prapodivným slovem se překládá do češtiny neméně podivně znějící Jungův termín „enantiodromie".

Jev sám, ať už na úrovni lidských duší, nebo světa jako celku, pochopitelně Jung neviděl jako první – upozorňoval na něj už Hérakleitos Efeský. Tendence lidské psychiky i světa kolem nás přiklonit se právě k opačné polaritě, než kterou jsme po dlouhou dobu intenzivně podporovali, bije do očí. Zklamání typu : „Tolik jsem ji miloval, a ona..." či „Tak dobře jsme ho vychovávali a on..." jsou dána právě tímto fenoménem. Nejeden dobře vedený salonní psík se chtivě vrhá na nesalonní objekty na okraji chodníku, nejeden kazatel poctivosti a morální čistoty je nakonec polapen při defraudaci. Nejedná se ani tak o důkaz jejich obzvláštní zvrhlosti, jen bylo nějak na jejich přirozenost těch salonností či seriózností už moc.


Je trochu smutné si uvědomit, že budoucnost přinese nejspíše pravý opak toho, oč dnes se vším nasazením usilujeme, je jen otázka, v jakém časovém horizontu a zda se toho dočkáme, což ten případ být může i nemusí. Politikové poválečné generace pokládali sociální stát, demokracii a udržení míru za neochvějné pilíře své budoucí činnosti a dělali pro ně, co mohli. Nedojde však jednou k přepólování neméně rychlému, než bylo u nás za revoluce 1989? Mohla by se vševláda ekonomických ukazatelů a snah zase proměnit ve společnost, jíž by stavba nového templu či posvátné poutě připadaly důležitější než růst HDP? Mohla by se od Francouzské revoluce pokračující snaha o stejnocennost či stejnost všech obyvatel země překlopit v novou dědičnou stratifikaci a vznik nové šlechty? A pokud toto, byla by to šlechta vojenská? Mohlo by po veliké produkci a hromadění písemností nastat jejich ničení? Vyvine se vztah ke zvířatům v jejich přijetí za členy společnosti, nebo naopak v nové štvanice a lovy pro zábavu? A nebudou se pořádat i na některé kategorie bližních? Nikdo to neví a pravděpodobně by si to asi málokdo přál, ale dynamika světa je nevýzpytná. Moje nebožka babička říkávala na sdělení, že nového není nic: „To je ale dobře!"


autor / Stanislav Komárek VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články autora

Život na dluh / Stanislav Komárek > NP č.525 > Téma čísla Celá ekonomická kultura, tažená ve starobylém 19. století kultem spořivosti a vyprávěnkami o šetrné Anežce, která si postupně „nasyslila“ na fabriku, se postupně změnila ve svůj pravý opak – všichni žijí na dluh. To, co se dříve pokládalo za symptom úpadku dekadentní šlechty, předcházející bezprostředně pádu, se stává normou. číst dále Jen se tak pojistit... / Stanislav Komárek > NP č.501 > Jiné čtení Eseje biologa, spisovatele a filozofa Stanislava Komárka a blogera Martina Selnera, který popisuje životní zkušenosti vychovatele kupy autistických dětí. Zkrátka jiné čtení. číst dále Poezie / Stanislav Komárek > NP č.516 > Jiné čtení Je poměrně zvláštní se zamýšlet nad vznikem poezie vůbec a důvodem této „tvorby" – řecké poiésis znamená tvorbu čehokoli obecně, i ve zcela materiálním každodenním smyslu. číst dále Podivné dědictví / Stanislav Komárek > NP č.525 > Jiné čtení Člověk je mezi všemi bytostmi jistě nejchudší na pevná vrozená schémata pro jednání a nejpřístupnější výchovným a kulturním vlivům, ale to zdaleka neznamená, že naše vrozené dispozice jsou nicotné a lze je zanedbat – při bližším pohledu naopak vidíme velice jasně, že mnoho našich reakcí a přání patří spíše do východoafrické savany úsvitu lidstva nežli mezi kompjútry a šanony. číst dále
celý archiv