Redakční koncepce Nového Prostoru, 2017

„Vycházíme z toho, že vztah mezi prodejcem NP a jeho čtenářem je zcela unikátní a nepakovatelný. Prodejce NP není anonymní paní v trafice, od které si kupujeme noviny, to je paní nebo pán s konkrétním osudem a poselstvím, které dává všem najevo – stojím tu, protože mám problém a potřebuji pomoc. Z toho vyplývá, že překročí-li kupující jakousi bariéru a přijde k prodejci a časopis si od nej koupí, předpokládáme, že mu ten člověk není lhostejný. Že jej zajímá jako člověk. Proto bude nová koncepce časopisu mnohem více akcentovat prodejce a promítat do svého obsahu jejich svět, přání, příběhy a osudy. Vznikne nová rubrika věnující se jen prodejcům, v rámci které se o zásadní část obsahu postarají sami prodejci. Ať už coby průvodci po svých rodných městech, redaktoři zpovídající známé osobnosti, nebo třeba coby filmoví recenzenti. Chceme akcentovat jedinečnost NP nejen jako sociální službu, ale také ojedinělý novinářský projekt.

 

Součástí téhle nové koncepce je i start nového facebookového profilu, kde plánujeme zachycovat příběhy, třeba i jen drobné útržky, života prodejců na kameru. Na profilu je už ke zhlédnutí několik krátkých dílů Nedělní poezie, kdy si prodejce vybere sobě blízkou báseň některého ze současných českých autorů, odrecituje ji a následuje setkání s autorem. Právě ve stavění mostů mezi prodejci a zbytekem společnosti vidíme jednu z neopakovatelných vlastností tohoto projektu.

 

Celá tato koncepce by měla vést k tomu, že prodejce představíme lidem jako jedinečné osobnosti s jedinečnými osudy. A věříme, že tohle je jeden z nástrojů, který pomůže k začleňování prodejců zpět do života, jaký by si přáli. Tedy i do světa, kde jsou bráni vážně a kde je slyšet jejich hlas.

 

Rozhodně z prodejců nechceme dělat laciné postavičky sloužící k pobavení okolí. Mezi prodejci je velké množství kreativních a nadaných lidí, kteří ze své vlastní vůle chtějí vstoupit do veřejného prostoru, a třeba tak i v druhém plánu pomoci svému vlastnímu prodeji. Určitě se jako čtenáři budete dívat na prodejce ve své ulici jinak, když si v novém čísle přečtete rozhovor, který prodejce vede s nějakou osobností.

 

Účast každého prodejce na těchto aktivitách je dobrovolná a vztah mezi prodejcem a redakcí je postaven na vzájemném respektu, který se projevuje třeba i tím, že prodejci budou mít možnost své vlastní příspěvky před otištěním autorizovat.

Věříme, že tohle je funkční a kreativní cesta, jak začleňovat vyloučené lidi zpět do společnosti, a že ve výsledku je odměněn i čtenář tím, že si koupí časopis, který na trhu nemá obdoby a dá mu nahlédnout na svět zcela jedinečnou optikou.

Kromě rozšíření části časopisu o prodejcovskou část chceme zachovat všechny podstatné parametry toho, co dělá NP zajímavým – ať už jsou to neotřele podaná témata, která se jiným nemusí hodit do krámu, nebo isnpirace a spolupráce s více než stovkou streetpaperů po celém světě."

 

Redakce

Šéfredaktor: Jan Štěpánek
Redaktoři: Libor Hruška, Jakub Yellen, Darek Šmíd a Ivan Adamovič
Art directorka: Hedvika Člupná

Podporují nás

Děkujeme našim donátorům za jejich podporu.

MPSV
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Jihomoravský Kraj
Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové
Sberbank

Sbírkový účet Nového Prostoru

Pokud chcete pomoci a přispět na projekty, které připravujeme pro lidi bez přístřeší a lidi v těžké životní situaci, můžete zaslat svou finanční pomoc přímo na náš sbírkový účet:

340 307 2379/0800.

Ze sbírkového účtu financujeme pro naše prodejce: například ubytování či doprava, úhradu odborných služeb (psycholog, právník apod), úhradu vzdělávacích a ostatních akcí, potraviny, pitný režim, motivační odměny, příspěvky na sprchu. Dále pak náklady spojené s porovozem sociální služby sociální rehabilitace (např. část úvazku sociálních pracovníků).

Partnerské organizace

Azylový dům Matky Terezy
U Mostku 472/5
503 41 Hradec Králové
Společnost Podané ruce, o. p. s.
Program práce s klienty v konfliktu se zákonem

Dolní náměstí 51
779 00 Olomouc
Městská Charita Plzeň, Domov Sv. Františka
Wenzigova 5
301 00 Plzeň
Astrid, o.p.s
Ferdinanda Koláře 1
710 00 Slezská Ostrava
Městská charita České Budějovice, Dům sv. Pavla
Riegrova 32
370 01 České Budějovice
SKP–Centrum o. p. s., Nízkoprahové denní centrum
Jana Palacha 324/37
530 02 Pardubice