Bonusový klub prodejců Nového Prostoru

Co je to klub prodejců NP
Nově vzniklý klub prodejců Nového Prostoru má za cíl spravedlivě odměňovat, motivovat a podporovat poctivé a pracovité prodejce, kteří dodržují Kodex prodejce, plní si svou objednávku časopisů, správně nakládají s financemi a plánují.  

Jak to funguje?
Prodejci si ve výdejně Nového Prostoru časopis nakupují za 25,- Kč a za 50,- Kč jej prodávají čtenářům. Za každý časopis, který si prodejce nakoupí, obdrží bonusovou odměnu. Ta se odvíjí od počtu prodaných časopisů a prodejce může získat od 0,20 Kč do 1,- Kč z každého odebraného kusu. Naspořenou odměnu si pak prodejce vybírá formou příspěvku na ubytování, kreditu do mobilu, proplacení doplatku na léky nebo stravenek, apod.

Jak mohu pomoci konkrétnímu prodejci?
Stále častěji se setkáváme s dotazy našich laskavých dárců, jak přispět konkrétnímu prodejci na konkrétní věc. Abychom potřeby našich prodejců a dárců co nejvíce sblížili, připravili jsme tuto webovou stránku, kde dárci mohou přispět vybranému prodejci na přesně určený finanční výdaj, nebo mu pomohou splnit jeho přání. 

Jak se můj konkrétní dar dostane ke konkrétnímu prodejci?

Darované finance přidělujeme dle variabilního symbolu, což je číslo průkazky. V případě, že se na bankovním účtu prodejce podaří shromáždit potřebný obnos, peníze vybereme a předáme šťastnému prodejci. Společně s ním a pod dohledem sociálního pracovníka pak také věc pořídíme a vše fotograficky zaznamenáme.

Kam mohu svůj dar poslat?
Na sbírkový účet Nového Prostoru: 340 307 2379/0800

Svůj dar prodejci si můžete odečíst z daní. Jak?
Hodnotu materiálních i finančních darů poskytnutých kterémukoliv ze zúčastněných prodejců lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu (pro fyzické osoby paragraf 15, pro firmy paragraf 20). Fyzické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, pokud jejich součet ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, nebo činí-li alespoň 1 000 Kč. Celkově lze odečíst až 10 % ze základu daně. 

Toto potvrzení Vám na požádání vystavíme, kontakt projekt@novyprostor.cz

 

Děkujeme všem dárcům za jejich podporu.

Ladislav

Vysočanská - M směr bus (Praha)

Spoří navysavač

Cílová částka4 999 Kč

K cíli zbývá4 999 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
0 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2914

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Milan

Flora - M (Praha)

Spoří namoderní tablet

Cílová částka5 000 Kč

K cíli zbývá4 650 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
350 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol0882

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Bronislava

Ládví - M, Albert (Praha)

Spoří nanové zuby

Cílová částka10 000 Kč

K cíli zbývá9 537 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
463 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2319

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Richard

Florenc - M (Praha)

Spoří napříspěvek na ubytování

Cílová částka4 000 Kč

K cíli zbývá3 804 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
196 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2205

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Jaroslav

Letná - Billa (Praha)

Spoří napříspěvek na bydlení

Cílová částka7 000 Kč

K cíli zbývá6 838 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
162 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol0916

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Antonín

Kobylisy - tram. (Praha)

Spoří napříspěvek na ubytování

Cílová částka5 000 Kč

K cíli zbývá4 921 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
79 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2625

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Marek

Černý most - M (Praha)

Spoří natelefon

Cílová částka8 000 Kč

K cíli zbývá7 481 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
519 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol0582

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Jaroslav

Luka - M, Albert (Praha)

Spoří napříspěvek na bydlení a léky

Cílová částka7 700 Kč

K cíli zbývá7 643 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
57 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol0694

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Petr

Skalka - M (Praha)

Spoří naPříspěvek na bydlení

Cílová částka6 000 Kč

K cíli zbývá5 769 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
231 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol1314

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Alena

Muzeum - tram (Praha)

Spoří nanové brýle

Cílová částka5 000 Kč

K cíli zbývá4 896 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
104 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2907

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Monika

Červený Vrch - Billa (Praha)

Spoří našicí stroj, šlapací

Cílová částka10 000 Kč

K cíli zbývá9 909 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
91 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol1372

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Petr

I.P. Pavlova - M (Praha)

Spoří naPříspěvek na bydlení

Cílová částka5 000 Kč

K cíli zbývá4 485 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
515 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2028

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Petr

Jindřišská pošta (Praha)

Spoří napříspěvek na bydlení

Cílová částka5 000 Kč

K cíli zbývá4 937 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
63 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2613

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Kamila

Smíchovské nádraží - M (Praha)

Spoří nahorkovzdušná trouba

Cílová částka5 000 Kč

K cíli zbývá4 920 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
80 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2792

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Angelika

Argentinská - Billa (Praha)

Spoří napočítač s tiskárnou

Cílová částka10 000 Kč

K cíli zbývá9 929 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
71 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2222

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Irena

Dejvická - M - Vítězné nám. (Praha)

Spoří naZimní obuv pro diabetiky

Cílová částka2 500 Kč

K cíli zbývá2 341 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
159 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2526

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací

Roxana

Masarykovo n. - hala (Praha)

Spoří napříspěvek na bydlení

Cílová částka5 000 Kč

K cíli zbývá4 957 Kč


Naspořeno
z prodeje NP
43 Kč

Naspořeno
od dárců
0 Kč

Variabilní symbol2933

Číslo účtu340 307 2379/0800

více informací