NP č.498 > Poradna první pomociZávěť ověřte notářemJan Kalous

Paní Eva nemá žádné děti, je vdova. Má malý byt a starou chalupu. Byt by chtěla jednou odkázat svojí neteři, uvažuje ale také o tom, že část majetku by darovala na dobročinné účely.

Může vůbec Eva odkázat například chalupu nějaké neziskové organizaci, i když má přímou dědičku (neteř)?
Ano. Paní Eva může zcela svobodně určit, kdo a co bude po ní dědit. Protože nemá děti, není omezena v dispozici se svým majetkem institutem tzv. neopominutelných dědiců. Neopominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Tito dědicové mají právo na tzv. povinný díl, který činí alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jejich zákonného dědického podílu, je-li neopominutelný dědic nezletilý. Je-li zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. Protože neteř mezi neopominutelné dědice nepatří, paní Eva nemá žádnou povinnost jí z dědictví něco zanechat. Svůj majetek může odkázat v podstatě komukoli, tedy libovolné neziskové organizaci (spolku, nadaci, obecně prospěšné společnosti atd). Nejjednodušším způsobem, jak se to dá udělat, je sepsat závěť.

 

Pokud by se tak rozhodla, jsou zde nějaká omezení? (např. na domě nesmí být věcné břemeno, hypotéka...)
Z právního hlediska zde žádná omezení nejsou. Nicméně, v případě, že dědictví je z nějakého důvodu problematické, může to pro dědice znamenat značné komplikace. Pokud na dědictví váznou nějaké dluhy, zástavy, věcná břemena atd., může se neziskovka nakonec rozhodnout, že bude pro ni nejvhodnější, když celé dědictví odmítne. Na to by měl zůstavitel předem myslet.

 

Rozhodne-li se Eva sepsat závěť, musí v ní rozdělit veškerý svůj majetek? Co se stane s částí, o které se v závěti výslovně nepíše?
V závěti není nutné pořídit o veškerém majetku. Majetek, který v závěti nebude zmíněn, budou dědit zákonní dědicové. Dojde tak ke kombinaci dědění ze závěti a ze zákona. Eva tak může v závěti stanovit, že chalupu zdědí nezisková organizace, byt její neteř. V průběhu dědického řízení se pak zjistí, že kromě bytu a chalupy, o kterých bylo pořízeno v závěti, jsou součástí dědictví ještě peníze na bankovním účtu a akcie z kuponové privatizace. V takovém případě budou nejdříve povoláni dědicové ze závěti podle vůle zůstavitele. Zbytek dědictví se pak bude dědit ze zákona. Pokud je neteř jedinou zákonnou dědičkou, zdědí jak byt (ze závěti), tak i peníze na bankovním účtu a stavební spoření (ze zákona).

Nemáte-li žádné neopominutelné dědice, majetek můžete odkázat prakticky komukoli.

Tento článek je v plném znění dostupný pouze předplatitelům Nového Prostoru.

Pořiďte si online-předplatné a krom přístupu k článkům záskáte i možnost stáhnout si Nový Prostor ve formátu pdf.

Pokud již jste předplatitelem, přihlašte se prosím.

autor / Jan Kalous VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články

celý archiv