Přehled článků autora: Jan Šerek

Jan Šerek

Jan Šerek

Ne vrah, zavražděný je vinen > NP č.459 > Téma čísla Sadisté vybíjející si své temné vnitřní tužby. Cynici bez morálních zábran. Psychopati postrádající empatii. Tak obvykle počastujeme pachatele násilí na lidech bez domova. Neuniká nám však přitom něco? Kreativně k pasivitě > NP č.450 > Referát Ústrky kvůli barvě pleti, nutnost čelit ponižujícím podmínkám v zaměstnání či odlišná odměna za stejnou práci pro muže a ženy. Někdy může být nespravedlnost tak očividná, že jen čekáme, kdy se proti ní dotčení lidé ozvou. Přesto protestujeme a bouříme se málokdy. Těžký život emigranta > NP č.444 > Téma čísla Traduje se, že rozporuplný postoj české společnosti k emigrantům je ryze zdejší nectnost. Závist, ukřivděnost, xenofobie, anebo je v tom ještě něco jiného? Jací musí být, aby byli „naši"? Koho si pozveš domů? > NP č.428 > Téma čísla Za jakých okolností si pustíme přes práh cizince v nouzi? A proč se víra ve spravedlivý svět nesnese s ochotou pomáhat bližním? Peklo jsou ti druzí > NP č.423 > Téma čísla Sklon vnímat druhé přes šalebný závoj předsudků je některým lidem vlastní. Rychlé odsouzení poskytuje útěšnou jistotu ve světě, který byl všech jistot překotně zbaven. Za jakých okolností ale začnou předsudky rezonovat i u ostatních? Dá se jednou rozjetý vlak zastavit? Jak úspěšně poznat úspěch? > NP č.388 > Téma čísla Naše společnost o sobě říká, že je založena na úspěchu. Dokážeme jej však vůbec rozpoznat? Co vlastně víme o úspěchu a jeho příčinách? Nezjistíme při bližším pohledu především to, jak dovedně umí člověk sám sebe obelhávat?   Věřím ve spravedlivý svět! > NP č.384 > Referát Představa, že světu vládne náhoda a věci se dějí slepě, bez ohledu na zásluhy, znepokojuje člověka odnepaměti. Zvláště při setkání s výrazně dobrými či zlými událostmi je těžké neptat se proč. Exsituje důvod, proč se mi událost přihodila anebo ne? A pokud takový důvod existuje, je součástí skrytého spravedlivého řádu, který vládne světu?   Neposlušná poslušnost > NP č.371 > Téma čísla O významných psychologických objevech se obvykle hovoří ve formě příběhů. Zápletka bývá podobná - nadaný výzkumník se zajímavým nápadem provedl experiment a svými výsledky šokoval svět. Méně jednoduché už to bývá se závěry, které se z takových experimentů dají vyvodit. Nejinak tomu je u zkoumání lidské konformity a poslušnosti.