NP č.521 > Jiné čteníVýchova lidu v ČecháchStanislav Komárek

Naše současnost se liší od všech minulých ér mimo jiné také v jednom pozoruhodném aspektu. Zatímco od nejstarších dob se vidělo vládnoucí moci a později i médiím „lid“ vychovávat, poučovat a vést k dobrému, či lépe k tomu, co se za dobré mělo, v přítomné době tento aspekt téměř vymizel.

Z kazatelen, tiskařských lisů, novinových rotaček a rozhlasových a televizních stanic se po věky ozývaly výpovědi, které měly „učinit lid lepším". Konfuciánští úředníci měli jako „starší bratři" lid neustále napomínat a vést – konfuciánská morálka neviděla ráda ani romány, protože jsou „smyšlené" a odvádějí lid od smyslu pro pravdu. Také komunistická či nacistická éra z toho nečinily výjimku, jen tehdy ono „dobré" přes všechny meze srostlo s politickou propagandou nejhoršího typu. Ani určitá míra komercializace médií v západním světě nebyla „lidovýchovným" tendencím v uplynulých dekádách zcela na překážku – otevřeme-li si třeba časopisy pro paní a dívky z dvacátých či třicátých let, uvidíme tam kromě zamilovaných románků, receptů a starobylých reklam i řadu poučných článků cestopisné, uměnovědné či přírodopisné povahy. Mediální pracovníci, byť třeba ne špičkoví intelektuálové či vyložení „lidovýchovní" idealisté, v něčem podobném viděli do značné míry osmyslnění své často fádní práce, která by jako pouhá „chlebařina" byla asi k nevydržení. S přechodem na pozdní formy konzumní společnosti tento aspekt činnosti vládnoucí moci i médií mizí a každý dostává své sebepotvrzení právě na té hladině, na níž se nachází. Člověk pochopitelně nehledá poučení či zpochybnění sama sebe – právě potvrzování už jsoucího je cestou k zalíbení. Lid chce „sjíždět" své skryté touhy a na sebezdokonalování možná v převažující většině kašle. Možná ale taky ne a předváděná klišé jsou jen jednou z mnoha možností – i u dětských pořadů s jejich donekonečna opakovaným poskakováním a žvatlavým žvaněním mám od nejranějších let dojem, že nejsou určeny až tak pro malé diváky, jako pro malé hlupáky, s nepřiznaným cílem je v tomto stavu udržet navždy.


autor / Stanislav Komárek VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články autora

Podivné dědictví / Stanislav Komárek > NP č.525 > Jiné čtení Člověk je mezi všemi bytostmi jistě nejchudší na pevná vrozená schémata pro jednání a nejpřístupnější výchovným a kulturním vlivům, ale to zdaleka neznamená, že naše vrozené dispozice jsou nicotné a lze je zanedbat – při bližším pohledu naopak vidíme velice jasně, že mnoho našich reakcí a přání patří spíše do východoafrické savany úsvitu lidstva nežli mezi kompjútry a šanony. číst dále Jen se tak pojistit... / Stanislav Komárek > NP č.501 > Jiné čtení Eseje biologa, spisovatele a filozofa Stanislava Komárka a blogera Martina Selnera, který popisuje životní zkušenosti vychovatele kupy autistických dětí. Zkrátka jiné čtení. číst dále Rezervace / Stanislav Komárek > NP č.504 > Jiné čtení Představme si krásnou velikou louku, porostlou celou řadou zajímavých rostlin, z části velmi vzácných či esteticky nádherných. Leč intenzivně se na ní pasou kozy. číst dále Život na dluh / Stanislav Komárek > NP č.525 > Téma čísla Celá ekonomická kultura, tažená ve starobylém 19. století kultem spořivosti a vyprávěnkami o šetrné Anežce, která si postupně „nasyslila“ na fabriku, se postupně změnila ve svůj pravý opak – všichni žijí na dluh. To, co se dříve pokládalo za symptom úpadku dekadentní šlechty, předcházející bezprostředně pádu, se stává normou. číst dále
celý archiv