NP č.479 > Téma číslaZ trpaslíka obremFilip Malý

Čekají ho světlé zítřky, nebo může Slunce znenadání zhasnout a lidstvu zbydou jen oči pro pláč?

Není to tak dávno, kdy byli lidé přesvědčeni, že je hvězdná obloha statickou kulisou obklopující Zemi a že roli svrchovaného dirigenta veškerého nebeského pohybu sehrává tajemný prvotní hybatel, Bůh. Když pomineme nejrůznější předkřesťanské kulty, přisoudila na dlouhých patnáct století ptolemaiovská představa vesmíru Slunci úlohu pouhé zemské oběžnice mezi Venuší a Marsem. Jak známo z Danta, v tomhle do středověku přetrvávajícím kosmologickém modelu vypozorovaném z pohybu planet zbylo dost místa i na devět pekelných kruhů a nebeský ráj kdesi za Saturnem. Teprve na začátku 16. století se výsadní pozice Země nejen otřásla, ale i rozpohybovala. Církev sice kacířskou myšlenku heliocentrického uspořádání planet, která nutně zamávala také chápáním postavení lidstva v kosmu, nepřijímala s nadšením, ale přes různé peripetie už za tři století oficiálně připustila, že by na ní něco mohlo být, když z indexu zakázaných knih vyškrtla zásadní Koperníkův spis De Revolutionibus. Doba pokročila a dnes už víme, že Země není nejenom středobodem vesmíru, ale že i naše Slunce je v podstatě drobek, chudý příbuzný mocnějších hvězd, navíc z galaktické periferie.

 

Prach z prachu

Z hlediska stáří je Slunce, dalo by se říci, v nejlepších letech. Se svými 4,6 miliardami odsloužených let je totiž přibližně třikrát mladší než vesmír sám a do doby jeho konečné expirace mu minimálně jednou tolik zbývá. Slunce se zrodilo, jak astrofyzikové rádi poeticky říkají, z nenápadného prachového mračna, jakéhosi chuchvalce hmoty, který se zprvu líně otáčel kolem své osy a současně se vlivem vlastní přitažlivosti smršťoval. Právě v jeho středu se nakonec Slunce zformovalo, přičemž spotřebovalo většinu kosmického smetí, z něhož je naše sluneční soustava tvořena. Zbývající titěrné promile hmoty pak padlo na vše ostatní, co je v naší sluneční soustavě k vidění.

Díky rozvoji spektrometrie a jaderné fyziky dnes docela dobře tušíme, jak náš domácí tzv. žlutý trpaslík i jeho vzdálení příbuzní z jiných částí vesmíru fungují. Viditelně začal zářit teprve poté, co byla vlivem rostoucí hustoty a tlaku v jeho nitru zažehnuta termonukleární reakce, při níž se slučují čtyři vodíková jádra do jednoho jádra hélia a první svazek uvolněné energie v podobě záření se za značných porodních bolestí dostal až na sluneční povrch. Světlo sice, jak známo, cestuje celkem svižně a třeba vzdálenost od Slunce k Zemi si ukrátí za slušných osm minut (svítí ještě?), přesto se první fúzí vzniklé paprsky prodraly ven až po deseti milionech let, díky nekončící sérii částicových srážek uvnitř slunečního nitra.

 

Umořeni Sluncem

Zdálo by se, že Slunce má svého paliva takřka nevyčerpatelné zásoby, neboť z hlediska hmotnosti jej tvoří ze tří čtvrtin právě vodík – zbytek pak připadá na heliový „popel“ a jen dvěma procenty jsou v něm zastoupeny všechny ostatní prvky. Pravdou ale je, že v jeho jádru, které je od termonukleárně neaktivní slupky prozatím neprostupně izolované, zbývá vodíku už jen něco málo přes třicet procent. Až za nejméně pět miliard let „dohoří“ i jeho poslední zbytky, začne se jeho jádro vlivem drtivé gravitace opět smršťovat, ohřeje se na desetinásobek své současné teploty, čímž se z odpadního hélia stane palivo druhé generace, a současně dojde k zažehnutí přeměny vodíku na hélium i ve vnějších slunečních vrstvách. Tou dobou se z titěrného trpaslíka stane rudý obr. Otesánek, který jistě schramstne Merkur i Venuši, a pokud Země ujde jejich osudu, ohřeje se stejně do té míry, že dojde k odpařování oceánů a život, jak jej známe, přestane být možný.

Tak jako v životě, i ve vesmíru platí, že obezita není známkou vitality a zárukou dlouhověkosti jsou naopak střídmé tvary. Slunce sice není nijak masivní hvězdou, přesto se svou životností pohybuje ve vesmíru v pásmu podprůměru. Úspornější hvězdy, kterých je zdaleka nejvíce, se mohou klidně dožít i sta miliard let, zatímco ty násobně mohutnější svítí jen desítky milionů let. Předposlední, důchodové stádium čeká Slunce po spotřebování veškerého paliva. Jeho jádro se scvrkne do tělesa menšího než Země s obrovskou hustotou, vnější slupky vyvrhne do prostoru, a než se stane „mrtvým černým trpaslíkem“, bude několik set miliard let postupně chladnout.

 

Zlé dvojče?

Přinejmenším pár let tak, zdá se, lidstvu na vyřešení lapálie s rozpínajícím Sluncem zbývá. I když do té doby se mohou vynořit i zásadnější výzvy, ať už v podobě mimozemské invaze zlodějů těl nebo neochvějného člověčího puzení přetvářet svoji domovskou planetu do stále méně obyvatelné podoby. Přítrž všemu by však mohl učinit ještě jeden astronomický koncept, jímž se ještě před pár lety vědecké kruhy seriózně zabývaly. Jde o sluneční dvojče, záhadného červeného trpaslíka s výmluvným názvem Nemesis, velmi zvolna obíhajícího okolo naší centrální hvězdy, který s sebou v okamžiku přiblížení ke Slunci přináší zkázu v podobě ze svých drah vychýlených komet a asteroidů.

Předpoklad existence Nemesis přitom nevychází z nebeského pozorování (měla by být schovaná za Sluncem), ale ze zjištění paleontologů, že mezi posledními dvanácti přírodními katastrofami, které na Zemi zlikvidovaly většinu tehdejšího života, je s jistými odchylkami znepokojivá časová pravidelnost 27 milionů roků, což představuje dobu jednoho oběhu onoho hypotetického smrtícího červeného trpaslíka okolo Slunce. NASA sice v roce 2011 vydala zprávu, že se ve světle posledních pozorování jeví existence Nemesis jako nepravděpodobná, ale člověk nikdy neví...


autor / Filip Malý VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články autora

Lesk a bída kamionů / Filip Malý > NP č.436 > Téma čísla Když jsem si zařizoval řidičák pro náklaďák, setkal jsem se s nedůvěřivým pohledem. „Vypadáte trochu moc normálně," namítal instruktor a skoro omluvně dodal: „Školím řidiče přes deset let a podle mě tuhle práci můžou dělat jen šílenci." Svéráz šoférů lze však jen těžko oddělit od podmínek, mezi nimiž se snaží kličkovat. číst dále Máj – zásah, potopen / Filip Malý > NP č.420 > Pošli to dál   Za doutnák dramatu s podtitulem Jde se na cikány v jinak poklidných Českých Budějovicích tentokrát posloužil bezvýznamný incident, který se odehrál na pískovišti mezi dvěma matkami na sice obřím, ale úhledném sídlišti Máj.   číst dále Systém dvou tříd / Filip Malý > NP č.378 > Pošli to dál Zatímco Česko se spolu s dalšími sedmi státy stalo definitivně součástí Schengenského prostoru letos v květnu, Bulharsko a Rumunsko zůstalo zeměmi druhé kategorie. Nyní se zdá, že na déle, než se původně očekávalo.   číst dále Libertin, nebo puritán? / Filip Malý > NP č.363 > Téma čísla Zorientovat se ve vlastní sexualitě je náročný úkol, i když člověk nepatří k žádné sexuální menšině a netrpí deviací. Čechy jsou sice relativně liberální a trestající autority patří minulosti, ale i tak společenské stereotypy a kontrola přetrvává. Najít svobodný a vyvážený vztah se mnohdy podobá kvadratuře kruhu.   číst dále Omyl v propočtu / Filip Malý > NP č.436 > Pošli to dál Začátkem roku proplu­la do druhého čtení novela zákona o spotřebitelských úvěrech, která má zastropovat budoucí maximální výši úroku na dvaceti procentech. číst dále Nemáš? Zaplatíš! / Filip Malý > NP č.457 > Pošli to dál Nekonečný seriál na motivy hledání smysluplné koncepce sociálního bydlení, která by tentokrát sloužila i někomu jinému než jen podnikavcům těžícím zdejší zlatou žílu v podobě velkokapacitních ubytoven pro chudé, má za sebou další neslavnou epizodu. Ne že bychom snad byli blíž katarzi, jen je pro její aktéry, kteří tahají za kratší stranu provazu, na obzoru nová dramatická zápletka, která dodá trochu svěží nejistoty tam, kde se staré hrozby zřejmě už přežily. číst dále Rutinní záležitost / Filip Malý > NP č.404 > Pošli to dál Dívá-li se člověk do minulosti, je v pokušení uvěřit, že dějiny jsou záležitostí několika významných lidí, kteří přímo „řídí“ naše osudy. My ostatní, anonymní jednotlivci, jsme jen pasivními diváky nebo pěšáky v šachové partii, kterými se táhne dopředu.   číst dále Co není dovoleno Bobovi / Filip Malý > NP č.411 > Pošli to dál Ačkoli nemusíme používat tatáž slova, všichni se učíme přibližně témuž: člověk má být sám sobě šéfem, zodpovídat za své vlastní zdroje a s nimi nakládat nanejvýš rozumně a tak, aby mu přinášely co největší užitek. Spravovat a násobit svůj kapitál je výzvou dne. Platí to ale beze zbytku? Jistý programátor zaměstnaný v USA, o němž světové weby referují pouze jako o Bobovi, se přesvědčil o opaku.   číst dále

Chci pomoci konkrétním lidem bez domova a v nouzi

Podívejte se profily našich nejlepších prodejců, kterým nechybí zodpovědnost a poctivost, ale chybí jim zázemí, oblečení, obuv nebo nějaká speciální pomůcka, aby se mohli cítit spokojeně a žilo se jim lépe. Našim prodejcům můžete přispět na jejich konkrétní potřeby nebo přání.
Chcete se o jejich osudu dozvědět víc? Děkujeme všem dárcům.

celý archiv