NP č.362 > Kultura | DivadloNeklid dějinMarta Harasimowicz

Adaptace románu Radky Denemarkové se vrací ke kontroverzním okamžikům československých dějin. A nikomu nedává rozhřešení.

 

Přestože téma odsunu československých Němců a složitého, mnohdy nespravedlivého poválečného zacházení Čechů i Slováků se skupinami podezřelými z kolaborace je stále živé, domácí umění tuto problematiku téměř opomíjí. Román Radky Denemarkové peníze od hitlera je jistou výjimkou.

Možná i proto nepřekvapí, že kniha záhy po svém vydání v roce 2007 sklidila velký úspěch: obdržela cenu Magnesia Litera za nejlepší prózu a nominaci na středoevropskou cenu Angelus. Získala také přízeň čtenářů – a to jak těch, kterých se téma knihy osobně dotýká, tak i těch, pro něž je osa dění jen abstraktní historickou kapitolou. Završením úspěchu má být připravované zfilmování románu v mezinárodní koprodukci. Zatím ale můžeme peníze od hitlera vidět v dramatizované verzi na půdě Švandova divadla.

 

Pukliny v puklicích

Příběh se odehrává v roce 2005. Hlavní hrdinka, doktorka gita Lauschmannová, se po dlouhé době vrací do rodných Puklic s cílem získat zpět dům, v němž byla vychována. Reakce místních obyvatel je ale jednoznačně negativní a vzniklé napětí neuklidní ani návrh dohody, na jejímž základě by byl statek přenechán dosavadním majitelům výměnou za rehabilitaci gitina otce.

Nevrlost puklických obyvatel je samozřejmě zčásti dána sociální nejistotou a poněkud přirozeným odporem ke zpochybňování jejich vlastnických prav. Zároveň zde ale hraje roli i něco dalšího. Dokumenty dokazují, že Lauschmannovi nebyli Němci, nýbrž židé a že tím pádem bylo zabavení jejich majetku bezprávné. Říká se ovšem také, že starý pan Lauschmann skutečně, aby zachránil svou kůži, spolupracoval s nacisty a prý dokonce udával gestapu místní odbojáře. Zároveň gitiny hrůzné vzpomínky z roku 1945 poukazují na to, že ani současní obyvatele Puklic nemají čisté svědomí. Na čí straně je pravda a spravedlnost?

Další příběh dokumentuje pátrání po vysvětlení těchto záměrně i mimoděčně zapomenutých událostí. Současnost se na jevišti začne mísit s přízraky minulosti – jednou idylickými, jindy zas neskutečně krutými. Následující dění odhalí složité vztahy postav, ve stejné době však jiné hrdiny sblíží. Ale pozor, nekoná se zde žádná laciná, svěrákovská katarze. i když se Denemarková ke svým hrdinům chová chápavě a žádného z nich neodsuzuje, dojem z takto vylíčeného světa zůstává neúprosně pesimistický.

 

Nedopovězené a pochopené

epický a přitom intimní, citlivě napsaný příběh obyvatel Puklic je poměrně vděčná předloha pro adaptaci. V Denemarkové díle najdeme jak zajímavou, upřímnou reflexi nejednoduchých středoevropských dějin, tak množství autentických lidských emocí. Bohužel se ale zdá, že dramaturgové Švandova divadla spolu s režisérem Michalem Langem v dramatizaci peněz od hitlera uspěli jenom částečně. Je sice pochopitelné, že scénické zpracování románu vyžaduje zhuštění látky, zároveň se ale jen těžko zbavíme dojmu, že v Langově inscenaci přeci jen jisté motivy přebývají. To, co je v próze chvályhodným popisem reality, na jevišti může někdy působit zbytečně triviálně. A naopak: nedopovězenost motivace některých postav, která byla v románu záměrným literárním postupem, v případě divadelní inscenace občas způsobuje potíže v pochopení děje.

Naštěstí však tyto dramaturgické nesrovnalosti vynahrazují velmi uspokojivé výkony herců (především Marie Málkové v roli gity) a dobrý režisérský cit, s jakým Lang uchopil příběh (příkladem je skvělý nápad, aby gitu ve všech obdobích jejího života hrála táž herečka). V neposlední řadě si zaslouží pochvalu i Langova hudba a velmi zajímavá scéna Jaroslava Milfajta. radka denemarková: peníze od hitlera, česká premiéra 9. ledna 2010 švandovo divadlo

 


autor / Marta Harasimowicz VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA

Nejčtenější články autora

Nic vám hrát nebudu / Marta Harasimowicz > NP č.488 > Kultura | Divadlo Divadlo Letí inscenuje životopis Olgy Havlové. číst dále Mýty a jiní démoni / Marta Harasimowicz > NP č.462 > Kultura | Divadlo Revize německé minulosti ve Stavovském divadle. číst dále Skautka v pekle / Marta Harasimowicz > NP č.479 > Kultura | Divadlo O zločinech padesátých let ve stylu South Parku. číst dále

Nejčtenější články z tohoto čísla

God save the Pound! / Lenka Kužvartová > NP č.362 > Téma čísla Mluvit o českých přistěhovalcích není obvyklé, protože ti, kdo odcestovali na západ, nejčastěji do Velké Británie, se společenským statutem i stylem života často blíží například Ukrajincům žijícím v České rpeublice. Přišli za vyšším výdělkem, což ale zdaleka není to hlavní, co je na ostrovech drží.   číst dále Komiksářem v Česku / Vojtěch Čepelák > NP č.362 > Referát Na chvilku si představtě naprosto neuvěřitelnou věc - že rádi čtete komiksy. Nevzpírejte se, že právě vy jste pokrokoví a komiks milujete. Protože podle výzkumu na vlastní kůži má v této republice problémy s komiksem 9 531 274 lidí včetně slepých a kojenců.   číst dále V sousedství moci / Andrea Novotná > NP č.362 > Pošli to dál Jako již po mnoho let, i letos hostila Praha Fórum 2000 – konferenci založenou Václavem Havlem, jež si klade za cíl, propojovat ideje osobností na poli myšlení s mocí těch, kdo reálně rozhodují. Výsledek je ovšem poněkud rozpačitý.   číst dále Chřipka s trvalými následky / Jan Keller > NP č.362 > Téma čísla Hospodářská krize byla už v plném proudu, americké banky a pojišťovny se hroutily jedna za druhou, státy v Evropě i v zámoří přijímaly rázná protikrizová opatření, ale v Česku vládl klid a mír.   číst dále

Chci pomoci konkrétním lidem bez domova a v nouzi

Podívejte se profily našich nejlepších prodejců, kterým nechybí zodpovědnost a poctivost, ale chybí jim zázemí, oblečení, obuv nebo nějaká speciální pomůcka, aby se mohli cítit spokojeně a žilo se jim lépe. Našim prodejcům můžete přispět na jejich konkrétní potřeby nebo přání.
Chcete se o jejich osudu dozvědět víc? Děkujeme všem dárcům.

celý archiv
//