NP č.350 > Téma číslaCo čekat od psychoterapie?Zbyněk Vybíral

Psychoterapie není ani psychologie, ani psychiatrie, ani šamanismus. Není to grafologie, věštění z karet, ani diagnostika. O co se tedy jedná?

 

Je to pomoc druhým lidem v nejrůznějších problémech včetně duševních nemocí, přičemž se používají nelékové prostředky k tomu, aby se druhý člověk dostal do lepšího psychického stavu. Může to ale také být „jen“ provázení člověka složitým obdobím, založené na rozhovorech. Někdy se může méně mluvit a více cvičit, mlčky si představovat něco krásného, zkoušet si zachovat se jinak, kreslit, muzicírovat nebo třeba… hrát divadlo.

V momentě, kdy se rozhodnete psychoterapii vyzkoušet, je třeba jednat s rozmyslem. Situace na „trhu“ s terapiemi je bohužel nepřehledná a psychoterapii často nabízejí i lidé, kteří neprošli potřebnou profesionální přípravou. Je proto vždycky užitečné zjistit si, co terapeut vystudoval a jaký výcvik ukončil.

Seriozní pomoc můžete očekávat spíše tam, kde se setkáte s označeními: gestalt terapie, dynamická psychoterapie, kognitivně behaviorální, na osobu zaměřená, prožitková, rodinná, systemická, existenciální, logoterapie. Solidní pověst a dlouhou tradici má terapie analytická (podle Junga) i psychoanalýza (od Freudových dob se výrazně proměnila). Opravdoví psychoterapeuti vás do ničeho nenutí, mají pochopení a nedávají laciné rady.

Ti i ti – tedy odborníci praví, s výcvikem, a na druhou stranu „terapeuti“ nepraví, často samozvaní – mohou pracovat dobře, ale také špatně. Profesionální psychoterapeuti však přece jenom skýtají jisté pojistky. Musejí dodržovat etický kodex a jsou pod větší kontrolou odborné komunity. Existují zde etické komise, kam můžete v případě jejich pochybení podat stížnost.

Pokud budeme ochotni něco pro to dělat, za pomoci psychoterapeuta se zvýší pravděpodobnost, že si v těžké situaci pomůžeme. Že se v něčem změníme. Že se budeme líp cítit, méně bát, lépe usínat, netýrat se tolik negativními myšlenkami. Možná budeme i klidnější. Najdeme někoho, kdo se nám bude snažit rozumět, kdo nás bude chápat. To není málo. A když nás povede ke změnám, tím líp.

A co bychom od psychoterapie očekávat neměli? Zázrak. Rychlé vyléčení. Změnu celé své osobnosti. Změnu chování partnera. To, že nám někdo dá radu, „jak na něho“. A ještě něco. Psychoterapii za vás neodpracuje psychoterapeut. Budete muset přiložit ruku k dílu...

 

Autor působil 14 let jako psychoterapeut v poradenské praxi, dvacet let je šéfredaktorem časopisu pro psychoterapii.

 


autor / Zbyněk Vybíral VŠECHNY ČLÁNKY AUTORA
celý archiv