Sociální služba Street-paper v regionech

Nový Prostor, z.ú. má dvě pobočky: v Praze a Brně. Časopis Nový Prostor lze však od klientů nakoupit i v jiných městech České republiky. Jak je to možné?

Nový Prostor spolupracuje a vítá spolupráci s organizacemi, které poskytují sociální služby stejné či podobné cílové skupině (tzn. lidem starším 16-ti let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci spojené s nedostatkem finančních prostředků potřebných pro pokrytí základních životních potřeb).
Partnerské organizace mají při spolupráci s námi zcela zachovánu autonomii, do které nikterak nezasahujeme - náš projekt nabízíme jako doplněk stávajících sociálních služeb. Na druhou stranu od partnerů požadujeme takovou realizaci projektu street - paper, aby bylo zachováno naše dobré jméno. Zapojené organizace nabízí službu street paperu primárně svým klientům - uživatelům jejich dalších služeb. Z toho mohou plynout některé specifické požadavky pro prodejce v regionech.

Organizacím, které projeví zájem o spolupráci, nabízíme konkrétně toto:

  • předání know-how o podobě námi poskytované sociální rehabilitace - projektu streetpaper (a to v podobě osobního zaškolení personálu i klientů a předání „kuchařky" pro poskytování této služby) - klient partnerské organizace může prakticky okamžitě začít obnovovat či prohlubovat své pracovní návyky a současně řešit svoji finanční situaci formou pouličního prodeje časopisu Nový Prostor
  • zajišťujeme partnerské organizaci dodávání časopisu Nový Prostor
  • podporujeme a spolupracujeme s organizacemi v průběhu realizace projektu

Partnerská organizace musí být poskytovatelem sociální služby/sociálních služeb a mít platnou registraci dle zákona 108/2006 (není nutné, aby měla zaregistrovánu přímo sociální službu sociální rehabilitace, kam náš projekt street - paper patří).

Chcete se stát partnerskou organizací Nového Prostoru, z.u.?
Budeme rádi. Kontaktujte nás:

Partnerské organizace a prodejní místa

Seznam stávajících partnerských organizací
Prodejní místa

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Proměna bez domovavšechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku