Sociální služba Street-paper Praha

Koncept projektu - pouliční prodej časopisu - Street paper, který Nový Prostor kontinuálně rozvíjí a ten je také jádrem našich aktivit . Nosnou myšlenkou projektu je rozvoj tzv. klíčových kompetencí potřebných pro plnohodnotný život v současné společnosti. Mezi takto podstatné kompetence v projektu street paper řadíme schopnost nalézt a udržet si práci, mít zdravé sociální vazby v pracovním kolektivu i na své okolí, být odpovědný sám za sebe, znát svou hodnotu, svá práva, věřit si atd. Tuto základní myšlenku proto najdete při poskytování sociální služby street paper vždy, bez ohledu na region nebo způsob financování. Se současně realizovanými projekty v Praze, Brně a s průběhem poskytování služby v dalších městech se můžete seznámit právě na této záložce.


Pražské denní centrum NP funguje od roku 2000, v současnosti má kapacitu 90 uživatelů. Pracují zde 2 sociální pracovníci a 1 administrativní pracovník. Chod je průběžně zajišťován z grantů MPSV, a Magistrátu hl.m. Prahy. Informace o prodejcích a prodejních místech naleznete zde.

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Horník, mnich a bezdomovecvšechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku