Sociální rehabilitace street – paper NP PRAHA

Identifikátor služby: 7271133

Forma služby: Ambulantní, terénní
Místo poskytování služby: Řeznická 14, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 233 309, 608 259 039
E-mail: vydejna@novyprostor.cz
Najdete nás na facebooku: Nový Prostor Pražské denní centrum

 

Služba je financována z grantu Magistrátu hlavního města Prahy, z dotačního řízení Magistrátu Hlavního Města Prahy, ze sbírky Nového Prostoru a z příspěvku z vlastní hospodářské činnosti (prodej časopisu).

 

Cílem spolupráce s uživatelem v rámci poskytované služby sociální rehabilitace je zastavení sociálního a společenského propadu uživatele způsobeného nedostatkem finančních prostředků (a nemožnosti si je vydělat na otevřeném trhu práce či jiným legálním způsobem), stabilizace osobní situace uživatele (zajištění bydlení, jídla, ošacení, hygieny) a v neposlední řadě řešení osobních témat, která dotyčného do obtíží přivedla (např. pomoc s řešením dluhů, vyřízení splátkového kalendáře, podpora při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.).

Nedílnou součástí je také posílení sebevědomí, samostatnosti a nezávislosti uživatele a následně jeho znovuzačlenění do běžného života.

Cílovou skupinu tvoří imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby s chronickým onemocněním či tělesným postižením, osoby v krizi,osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, senioři a etnické menšiny.

Uživatel může kdykoli ukončit spolupráci s Novým Prostorem, a to i bez uvedení důvodu.

V průměru využívá ročně denní centrum 200 uživatelů, z toho 150 mužů a 50 žen.

Podporují nás

Děkujeme našim donátorům za jejich podporu.

MPSV
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Jihomoravský Kraj
Výbor Dobré Vůle Nadace Olgy Havlové
Sberbank

Sbírkový účet Nového Prostoru

Pokud chcete pomoci a přispět na projekty, které připravujeme pro lidi bez přístřeší a lidi v těžké životní situaci, můžete zaslat svou finanční pomoc přímo na náš sbírkový účet:

340 307 2379/0800.

Ze sbírkového účtu financujeme pro naše prodejce: například ubytování či doprava, úhradu odborných služeb (psycholog, právník apod), úhradu vzdělávacích a ostatních akcí, potraviny, pitný režim, motivační odměny, příspěvky na sprchu. Dále pak náklady spojené s porovozem sociální služby sociální rehabilitace (např. část úvazku sociálních pracovníků).