Otevřený dopis ředitelce neziskové organizace Nový Prostor z platformy KRISA
a otevřená odpověď ředitelky Nového Prostoru.

Dne 18.12.2016 jsme obdrželi Otevřený dopis platformy KRISA.
Rozhodli jsme jej zveřejnit v plném znění, včetně odpovědi.

Převzato v plném znění z:
http://akcekrisa.org/index.php/2016/12/18/otevreny-dopis-reditelce-neziskove-organizace-novy-prostor

Otevřený dopis ředitelce neziskové organizace Nový Prostor Dagmar Kocmánkové k situaci rozpuštění redakce stejnojmenného časopisu.


Vážená paní Kocmánková,


obracíme se na Vás ve věci rozpuštění redakce Nového Prostoru, k němuž došlo v listopadu tohoto roku. Domníváme se, že toto Vaše rozhodnutí nenese znaky transparentního a korektního jednání a jako čtenáři a podporovatelé Nového Prostoru chceme být obeznámeni s jeho okolnostmi. Nový Prostor nepovažujeme za standardní, na zisk orientovanou firmu, do jejíchž procesů veřejnosti nic není, ale za sdílený statek svého druhu, který by měl podléhat veřejné kontrole. Tento dopis vám adresujeme z obav, že Vaše ukončení spolupráce s redakcí znamená i konec časopisu v podobě, jak ho nyní známe.

Nový Prostor, jako prakticky jediný časopis svého druhu, svou obsahovou kvalitou v posledních letech prokázal, že plní nezastupitelnou roli jak pro své čtenáře, tak pro prodejce. Z časopisu, který si lidé kdysi kupovali pouze z charitativních důvodů, se díky Vámi propuštěné redakci stalo uznávané periodikum, které si čtenáři kupovali i pro jeho obsah. Vynikal totiž rozmanitostí pozoruhodně zpracovaných témat, nejen sociálních, ale i kulturních, politických a občanskoprávních. Nový Prostor tak zdaleka převyšoval kvalitu jiných nám známých streetpaperů ve světě a většiny tištěných periodik v České republice. Dlouhodobě fungoval jako zdroj informací, pro něž v mainstreamových médiích není místo nebo jsou v dnešní době většině vydavatelů nepohodlné. K jeho kvalitě rovněž přispívalo minimální množství reklam a inzerátů. Ze všech těchto důvodů se jako čtenáři, podporovatelé a externí autoři chceme vyjádřit a rádi bychom znali důvody rozpuštění stávající redakce.


Vámi nedávno propuštěná redakce se k Vašemu chování nevyjadřuje a situaci nemedializovala, pravděpodobně z obav, aby se negativní publicita nedotkla prodejců. My však z dlouhodobého hlediska za větší riziko považujeme autoritářské řízení Nového Prostoru, které se neohlíží na nic a nikoho, a obáváme se proměny unikátního časopisu v neslaný nemastný plátek, jakým byl dříve. Takový, který se nečte, ale jen kupuje a jehož prodej je novodobým stavěním hladové zdi. To může dle našeho názoru poškodit zájmy prodejců mnohem více a nemůžeme k tomu mlčet.

Postupem času jste dle všeho transformovala Nový Prostor na svou rodinnou firmu, v níž se za kvalitu své práce zodpovídáte pouze svým příbuzným. Je alarmující, že dva ze tří členů správní rady Nového Prostoru nesou stejně jako vy jméno Kocmánek a v kontrolní funkci tzv. revizora projektu figuruje další Kocmánek. Tato situace podle nás přímo poškozuje kredit Nového Prostoru, na němž se odvolaná redakce nemalou měrou podílela, odporuje principu nezávislé neziskové organizace plnící důležitou veřejnou úlohu a znemožňuje vydávání výjimečného nezávislého média, jímž Nový Prostor donedávna byl.


Z těchto důvodů proto požadujeme následující:

  • Vysvětlení, co vás vedlo k propuštění redakce
  • Přijetí původní redakce zpět do Nového Prostoru
  • Záruku autonomie redakce
  • Záruku, že vaše kroky nebudou negativně dopadat na prodejce Nového prostoru
  • Záruku otevřené komunikace s redakcí Nového Prostoru a sdílení rozhodovacích kompetencí při obsazování redakce
  • Odvolání Vašich příbuzných ze správní rady a zvolení nových členů z řad respektovaných osobností z neziskového sektoru, která by garantovaly nezávislost mezi řídícími a kontrolními orgány Nového Prostoru

odkaz na složení správní rady:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=746252&typ=UPLNY
http://www.novyprostor.cz/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_2015_web.pdfOčekáváme Vaši reakci na emailu info@akcekrisa.org.


18. 12. 2016 v Praze


Reakce NP:

Vážení a milí přátelé, podporovatelé z platformy KRISA,

 

děkuji Vám za zaslaný otevřený dopis. Je milé a povzbuzující, že Nový Prostor považujete za sdílený statek svého druhu, který by měl podléhat veřejné kontrole, a nepovažujete ho za standardní, na zisk orientovanou firmu, do jejíchž procesů veřejnosti nic není. Bohužel, náš právní řád žádný takový pojem jako "sdílený statek svého druhu" nezná. Na základě přijatého zákona č. 108/2006 o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505 k tomuto zákonu byla vydavatelská činnost a prodej časopisu Nový Prostor v rámci neziskové organizace Nový Prostor převedena z hlavní činnosti do činnosti hospodářské a stali jsme se plátci daně z přidané hodnoty.
Obávám se, že jedinou cestou, jak vyhovět Vašim rozhodně smělým požadavkům, je spojit síly a oslovit otevřeným dopisem Poslaneckou sněmovnu České republiky, aby neprodleně provedla nezbytné legislativní kroky, které by transformaci Nového Prostoru na kulturní statek svého druhu, osvobozený od daňové povinnosti a řízený (zřejmě) radikální, neziskovou platformou, umožnily.


S přáním krásných vánoc a všeho nejlepšího do nového roku,

 

Nový Prostor, z.ú.

 

Dagmar Kocmánková

ředitelka
Řeznická 14

110 00 Praha 1

 

e-mail: projekt@novyprostor.cz

tel: 222 233 309

Vyhledávání

Prodejní místa NP

Dárcovské SMS

Nový Prostor naleznete i na portálu Darujspravne.cz, který nabízí pro neziskové organizace zejména moderní platební nástroje pro individuální dárcovství, jejichž zřízení i samotné zveřejnění na portále je bezplatné.

Videa s prodejci

Shlédněte rozhovory s prodejci Nového Prostoru.

Rádio NP

Sluníčko v úřednické čtvrtivšechny nahrávky

RSS Feed

NP na facebooku